Sunteți pe pagina 1din 14

Grupa 201

• Barote Ana Maria


• Bădiţă Mihaela
Florina
Cuprins

ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII
ÎN JAPONIA

 În Japonia există 4.69 milioane întreprinderi mici şi mijlocii (IMM-
uri),
constituind 99,7% din totalul întreprinderilor, adică 70% din totalul
forţei de
muncă. Din aceste date, putem deduce cu uşurinţă faptul că IMM-urile
formează cadrul economiei japoneze, şi că revitalizarea reală a
economiei japoneze este imposibilă fără revitalizarea IMM-urilor.
 Economia Japoniei se caracterizează prin coexistenţa a două categorii
de organizaţii: firmele mici, care reprezintă circa 99,7% din totalul
firmelor, respectiv firmele mari, grupurile economice puternice,
puţine la număr, dar extrem de performante.
ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII
ÎN JAPONIA

 Firmele mici sunt organizate şi conduse conform aceloraşi principii ale
economiei de piaţă valabile în toată lumea. În schimb, companiile mari
prezintă
numeroase aspecte particulare care ne determină să insistăm în
continuare pe
prezentarea unora dintre ele. Sectorul firmelor japoneze de dimensiuni
mici şi
mijlocii a suferit de curând o important transformare.
 Potrivit legislaţiei japoneze, două sunt criteriile care stau la baza
clasificării
acestora: numărul de salariaţi şi cifra anuală de afaceri.
În tabelul următor prezentăm tipurile de organizaţii care sunt incluse
în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, în funcţie de aceste
criterii.
Încadrarea firmelor în categoria
întreprinderilor mici şi mijlocii


Domeniu activitate Nr salariati Cifa de afaceri anuala

Productie,industrie Sub 300 100 milioane

miniera

Comert en-gros Sub 100 30 milioane

Comert cu Sub 50 10 milioane

amanuntul,servicii diverse

Productie artizanala Sub 20 5 milioane

Comert cu amanuntul Sub 5 5 milione


AGENŢIA ÎNTREPRINDERILOR MICI
ŞI MIJLOCII

 Japonia s-a confruntat mult timp cu daunele
provocate de prăbuşirea economiei “bubble”. Sarcina
Agenţiei Întreprinderilor Mici şi Mijlocii este de a
asigura sprijin IMM-urilor, deoarece acestea
reprezintă forţa motrice în ceea ce priveşte
revitalizarea economică şi crearea de locuri de
muncă. În acest scop, Agenţia integrează legile şi
regulamentele existente, şi sprijină crearea de alianţe
între IMM-uri, contribuind astfel la efortul lor de a
înfăptui noi întreprinderi sau de a pătrunde pe noi
pieţe.
CREAREA UNEI “JAPONII VITALE”


IMM-urile japoneze apar în mai multe forme, de la firmele care deţin o
poziţie de lider mondial în tehnologie (motoraşele necesare pentru a face să vibreze
telefoanele mobile sunt distribuite în întreaga lume exclusiv de IMM-uri japoneze),
la magazinele “de cartier” care vând bomboane, foarte populare în rândul copiilor;
aceste întreprinderi de talie mică şi mijlocie reprezintă fundamentul real al
economiei japoneze.
După mai mulţi ani de recesiune, urmaţi de căderea economiei de tip
“bubble”, în economia japoneză au început să apară unele semne încurajatoare.
Noua creştere economică depinde în cea mai mare măsură de modul în care IMM-
urile şi întreprinzătorii sunt capabili să joace un rol activ în sprijinirea unei
expansiuni de acest gen.
O ECONOMIE ÎN CARE ORICINE
POATE FI COMPETITIV

 După daunele suferite la
sfârşitul celui De-al II-lea
Război Mondial, au apărut
mai mulţi antreprenori
hotărâţi să construiască “o
nouă Japonie”. Acest
moment reprezintă
începutul Sony, Honda,
precum şi a altor companii
care au ajuns să deţină
poziţii de monopol pe piaţa
mondială şi care, de
asemenea, au alimentat
nivelul de creştere
economică al Japoniei.
LUPTA ÎMPOTRIVA SCHIMBĂRILOR
RAPIDE

 Datorită mărimilor lor,întreprinderile mici şi mijlocii au
tendinţa de a fi fragile şi sunt
afectate de factori externi precum
globalizarea, instabilitatea
sistemului financiar şi alte
schimbări rapide în mediul
economic.
 Unul dintre obiectivele Agenţiei
IMM-urilor este acela de a
rezolva aceste probleme. Agenţia
luptă pentru asigurarea
securităţii sistemului financiar, să
susţină iniţiativa iniţiată în 2004
de Corporaţia Financiară pentru
Afacerile Mici din Japonia.
METODE DE ÎMBUNĂTĂŢIRE
A PERFORMANŢELOR

 METODA 5 S
Aceasta metoda cuprinde 5 etape:
1. FAZA 1: Seiri = SORTARE
2. FAZA 2: Seiton = STABILIZARE
3. FAZA 3: Seisō = STRĂLUCIRE
4. FAZA 4: Seiketsu = STANDARDIZARE
5. FAZA 5: Shitsuke = SUSŢINEREA SCHIMBĂRII
 Alte metode: POKA YOKE, GENCHI GENBUTSU, KAIZEN.
Particularităţile managementului IMM-
urilor japoneze

Un element specific, care se afla la baza comportamentului şi
managementului japonez, este aşa-numitul „amae” – starea specifica de
dependenţa şi întrajutorare care exista între componenţii oricărei organizaţii.
Relaţiile interpersonale presupun un anume ataşament emoţional, astfel încât
persoana dependenta are un comportament specific, evitând să îşi asume
responsabilităţi individuale în întreprinderea de acţiuni proprii, aşteptând ca şeful
de care depinde să aibă iniţiativa şi să-l protejeze.
Amae prezintă o importanţă vitală pentru psihicul şi stabilitatea emoţională a
japonezilor, el impregnând întreaga structură socială, devenind o dominantă a
mentalităţii şi comportamentului nipon.
Organigrama unei întreprinderi


Bibilografie

 Nicolescu O. Management comparat, Editura Economică,
Bucureşti, 2001.

 http://www.ase.md/~cmg/asebucuresti/?C=N;O=D
 http://www.chusho.meti.go.jp/sme_english/index.html
 WWW.SCRIBD.CO M