Sunteți pe pagina 1din 22

Reglementarile MS privind

supravegherea starii de sanatate a


personalului expus profesional la
radiatii ionizante

Dr. Felicia Popescu


medic primar medicina muncii
SCOP:
Evaluarea aptitudinii în muncă la
angajare şi pe perioada angajării
Se realizează conform recomandărilor
specificate de autorităţi
Interventia eficienta si rapida in
cazurile de supraexpunere

2
Legea nr. 111

• privind desfăşurarea in siguranţă a


activităţilor nucleare, 1996, cu modificările
ulterioare

3
• Normele fundamentale de Securitate
Radiologică, 2000
• Normele republicane de securitate nucleară
privind planificarea, pregătirea şi intervenţia
la accidente nucleare şi urgenţe radiologice,
1993

4
Convenţia cu privire la asistenţa în
caz de accident nuclear sau urgenţă
radiologică, semnata la Viena la
26.09.1986, Romania a aderat prin
Decret nr. 223/11.05.1990, publicat in
Monitorul Oficial nr. 67/14.05.1990,
intrat in vigoare la 13.07.1990.

5
Supravegherea stării de
sănătate(I)
• Scopul este de a evalua aptitudinea în muncă a
angajaţilor în conformitate cu sarcinile de muncă şi
factorii condiţiei de muncă
• Supravegherea medicală (examinările medicale) ale
angajaţilor în conformitate cu reglementarile în
vigoare.
• Trebuie să se ofere consultanţă pentru angajatele
care sunt sau pot fi însărcinate
Aceasta în mod special în radiologia intervenţională.

6
SUPRAVEGHEREA MEDICALĂ
• Ministrul Sănătăţii şi Familiei
• Ordin nr. 944
• din 28 decembrie 2001
• pentru aprobarea
Normelor privind supravegherea medicală a
persoanelor expuse profesional la radiaţii
ionizante
• Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 34 din
18 ianuarie 2002
7
SUPRAVEGHEREA MEDICALĂ
• Ministrul Sănătăţii şi Familiei
• Ordin nr. 1032
• din 20 decembrie 2002
• pentru aprobarea completărilor la Normele privind
supravegherea medicală a persoanelor expuse
profesional la radiaţii ionizante, aprobate prin
Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 944/2001
• Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 15 din 13
ianuarie 2003

8
SUPRAVEGHEREA MEDICALĂ
• Supravegherea medicală este responsabilitatea
medicului abilitat şi a serviciilor de medicina muncii
recunoscute de Ministerul Sănătăţii şi Familiei;
această responsabilitate nu îl disculpă pe angajator
de responsabilităţile sale generale ce îi revin în
această problemă.
• Supravegherea medicală asigură evaluarea stării de
sănătate a angajatului cu privire la aptitudinea sa
pentru sarcinile descrise ale postului de muncă.

9
SUPRAVEGHEREA MEDICALĂ
• Supravegherea medicală a expuşilor
profesional la radiaţii se va face pe baza fişei
de solicitare, a fişei de monitorizare
personală la riscuri profesionale - pentru
expuşii profesional la radiaţii ionizante-, a
dosarului medical special - pentru expuşii
profesional la radiaţii ionizante şi a fişei de
aptitudine.

10
SUPRAVEGHEREA STÃRII DE SÃNÃTATE
• SE BAZEAZĂ PE PRINCIPIILE GENERALE DE
MEDICINA MUNCII;
• ARE CA SCOP EVALUAREA STĂRII DE SĂNĂTATE A
LUCRĂTORILOR:
la angajare şi periodic
• examen clinic general
• analize de laborator
• comparare cu cerinţele postului, cu tendinţele de
evoluţie

11
Hotarare nr. 355/2007
fisa no. 102
din 11/04/2007
• Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 332
din 17/05/2007
privind supravegherea sanatatii
lucratorilor

12
Fisa 102. Radiatii ionizante
• Examen medical la angajare:
• a) conform datelor din Dosarul medical
• b) se va insista:
• - anamneza familiala, personala si profesionala, referitoare
la expunerile neprofesionale la radiatii ionizante, la
expunerile medicale in scop diagnostic sau terapeutic si la
eventuale tratamente cu substante cu actiune
medulostimulatoare sau meduloinhibitoare;

13
Fisa 102. Radiatii ionizante
• - efectuarea hemogramei complete, cu reticulocite
• - teste citogenetice (la indicatie)
• - examen oftalmologic (specialist), pentru activitati cu surse de neutroni
sau particule grele si pentru cei care lucreaza in imagistica;
• - examen psihologic;
• - examen psihologic, examen psihiatric, examen neurologic (specialist),
examen oftalmologic, examen ORL, pentru operatorii care lucreaza
nemijlocit la comanda centralelor nuclearoelectrice si a reactorilor
nucleari

14
Fisa 102. Radiatii ionizante
• Examenul medical periodic:
• 1. pentru toate categoriile de personal expus
la radiatii ionizante;
• - examen clinic general - anual;
• - examen hematologic - la 2 ani;
• - examen citogenetic dupa 5 ani de
expunere, apoi din 5 in 5 ani (la indicatie)

15
2. examinari speciale:
• - pentru operatori care lucreaza nemijlocit la comanda centralelor
neuclearoelectrice si a reactorilor nucleari: examen neurologic
(specialist) si examen psihiatric (specialist), examen oftalmologic,
examen ORL, glicemie, EKG - anual;
• - pentru angajatii expusi la neutroni si particule grele din
obiectivele nucleare majore (reactori si centrale nuclearoelectrice,
centre de productie radiochimica, uzine de prelucrare a
combustibilului nuclear, precum si in alte activitati (la aprecierea
medicului de medicina muncii): examen oftalmologic (specialist) - din
2 in 2 ani;

16
3. in situatii de expunere exceptionala sau
accidentala prin expunere externa sau interna
• - examen clinic general;
• - examen hematologic complet;
• - analize citogenetice (aberatii cromozomiale);
• - contorizare de corp uman;
• - investigatii de radiotoxicologie;
• - alte examene de specialitate necesare precizarii
diagnosticului

17
Contraindicatii:
• A. pentru toate categoriile de activitati nucleare:
• 1. stari fiziologice:
• - varsta sub 18 ani
• - sarcina, daca nu se asigura de catre angajator
expunerea produsului de conceptie sub 1 mSv in
perioada restanta de sarcina
• - sarcina si alaptarea pentru contaminarea interna

18
Contraindicatii:
• 2. boli actuale:
• - boli psihice
• - etilism cronic
• - boli ce necesita tratament cu surse de radiatii ionizante sau
investigatii si tratamente radiologice de lunga durata
• - diabet zaharat decompensat - pentru cei care lucreaza cu surse
deschise de radiatii ionizante si pentru operatorii de reactor nuclear
• - stari precanceroase, neoplazii in evolutie, leziuni cutanate
capabile de malignizare
• - afectiuni hematologice
• 3. antecedente personale si profesionale:
• - boala acuta de iradiere sau alte manifestari patologice in urma
unor expuneri cronice la radiatii ionizante

19
Contraindicatii:
• B. pentru activitati cu surse de radiatii ionizante specifice:
• - activitatea cu particule grele si neutroni: cataracta de pol anterior
• - activitatea in mine radioactive: bronhopneumopatii cronice
• - activitatea cu surse de radiatii ionizante deschise: hepatopatii
cronice, nefropatii cronice, dermite sau eczeme cronice, pemfigus,
psoriazis, ihtioza, tiroidopatii, boli psihice
• - pentru operatorii de reactor nuclear orice conditie care produce
incapacitate subita, cum ar fi: epilepsia, tulburari mintale, diabetul
zaharat, hipertensiunea arteriala, bolile cardiovasculare sau pierderi
de constienta.

20
• LEGEA 319 Legea securităţii şi sănătăţii în
muncă
• HG 1093 – privind stabilirea cerintelor minime
de securitate si
• sanatate pentru protectia lucratorilor impotriva
riscurilor
• legate de expunerea la agenti cancerigeni sau
mutageni la locul de munca
• CONTRADICTII !!!

21
UNDE SE POT GĂSI MAI MULTE
INFORMAŢII
• International Basic Safety Standards for Protection Against
Ionizing Radiation and for the Safety of Radiation Sources.
115, Safety Standards. IAEA, February 1996.
• “1990 Recommendations of the International
Commission on Radiological Protection”, Pergamon,
Oxford: 1991 (ICRP 60)
• INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Safety Report
on Methodology for Investigation of Accidents involving
Sources of Ionizing Radiation, IAEA, Vienna (in press)

22