Sunteți pe pagina 1din 29

PROIECT ERASMUS K1+

Școala Gimnazială Vasile Pârvan, Bârlad


IDEC SA, PIREUS, GREECE

NEW TEACHERS FOR NEW


COMPETENCES PROJECT
ZIUA I

 PREZENTAREA PARTICIPANŢILOR/CE
AŞTEPTĂM DE LA ACEST CURS?
 IDENTIFICAREA PROBLEMEI/NEVOII
 OBSTACOLE ŞI METODE DE
PLANIFICARE
 DORINŢE/IDEALURI ŞI OBIECTIVE
 MODELUL SMART ŞI CRACS
 OBIECTIVELE EFECTIVE
 PERSISTENŢA & PERSEVERENŢA
 MOTIVAŢIE-AUTOMOTIVAŢIE ŞI
REALIZĂRI
ZIUA A II-A

 EMOŢIILE-INTELIGENŢA EMOŢIONALĂ
 STIMA DE SINE
 AUTOCONTROLUL
 MANAGEMENTUL STRESULUI ŞI TEHNICI DE
RELAXARE
 REZOLVAREA PROBLEMELOR
 A FI PROACTIV ŞI GÂNDIREA CONSTRUCTIVĂ
 MUNCA ÎN ECHIPĂ ŞI IMPORTANŢA ACESTEIA
ÎN ORGANIZAŢIE
A 2-A ZI, DUPĂ CURS, ÎN ATENA
ZIUA A III-A

 CARACTERISTICILE UNEI BUNE ECHIPE


 ETAPELE DEZVOLTĂRII ECHIPEI ŞI ROLURILE
 ŞEDINŢELE/ÎNTRUNIREA ECHIPEI
 TEORIILE MOTIVAŢIEI ŞI MANAGEMENTUL
CONFLICTELOR
 ECHIPELE ETEROGENE ŞI MODALITĂŢI DE
SUDARE A ECHIPEI
 RELAŢIILE LA LOCUL DE MUNCĂ
ZIUA A IV-A

 ETICA ÎN AFACERI/ORGANIZAŢIE
 ATITUDINEA PROFESIONISTĂ LA LOCUL DE
MUNCĂ
 COLEGI DE ÎNCREDERE
 ÎNTĂRIREA SPIRITULUI DE ECHIPĂ
 MANAGEMENTUL TIMPULUI
 IMPORTANŢA TERMENELOR LIMITĂ
 FOLOSIREA EFICIENTĂ A TIMPULUI
ZIUA A V- A

 TEHNICI DE MANAGERIERE A TIMPULUI


 JURNALUL ZILNIC/LISTA “TO DO”
 CELE 4 CADRANE
 DELEGAREA SARCINILOR ŞI CONTROLUL
REZULTATELOR
 REVIZUIRE/EXERSAREA MODELELOR ŞI
TEHNICILOR
 EVALUAREA CURSULUI
 ACORDAREA CERTIFICATELOR
OBIECTIVELE CURSULUI

 DEZVOLTAREA ABILITĂŢILOR CADRELOR


DIDACTICE DE A INTERACŢIONA CU OAMENI
DE DIFERITE CULTURI/MINORITĂŢI;
 DEZVOLTAREA ABILITĂŢILOR DE A GESTIONA
CORECT TIMPUL ŞI CONFLICTELE;
 DOBÂNDIREA DE COMPETENŢE ŞI ABILITĂŢI
PENTRU A GENERA IDEI ŞI TEHNICI
INOVATOARE DE PREDARE-ÎNVĂŢARE PRIN
COOPERARE;
 ÎNŢELEGEREA NEVOILOR ŞI PROMOVAREA
DIVERSITĂŢII CULTURALE.
A fi proactiv

A FI PROACTIV ÎNSEAMNĂ:
 să anticipezi;
 să previi;
 să planifici;
 să participi;
 să acționezi.
Sfaturi pentru a avea o atitudine proactivă:
 lăsați pasivitatea, reacționați;
 schimbați ideile în acțiuni;
 fiți flexibili;
 asumați-vă riscuri;
 fiți creativi;
 păstrați relații bune și cordiale;
 fiți asertivi.
Inteligenţa emoţională
Inteligenţa emoţională presupune:
 perceperea emoţiei;
 abilitatea raţională de a folosi emoţiile;
 capacitatea de a înţelege emoţiile;
 capacitatea de a manageria emoţiile;
 capacitatea de a controla motivul folosirii emoţiilor ca
pe o abilitate de automotivare;
 identificarea propriilor emoţii;
 limbajul emoţional;
 identificarea punctelor tari şi slabe;
 flexibilitate şi adaptabilitate personală.
MANAGEMENTUL TIMPULUI

Folosirea eficientă a timpului se poate realiza


prin:
 jurnalul zilnic;
 lista “de făcut”(“TO DO” LIST)
 cele patru cadrane: C1 – Necesitate – activități
urgente și importante;
 C2 – Calitate și viață personală – activități care
nu sunt urgente, dar sunt importante;
 C3 – Înşelătoare – activități urgente, dar nu
importante;
 C4 – Deșeuri – activități neimportante și fără
nici o urgență.
I. C1 – Necesitate II. C2 – Calitate și
activități urgente și viață personală
importante activități care nu sunt
urgente, dar sunt
importante;
III.C3 – Înşelătoare I. C4 – Deşeuri
activități urgente, dar activități neimportante
nu importante și fără nici o urgență.
CE NE-A MOTIVAT

 “IF YOU CAN’T FLY, THEN RUN, IF YOU CAN’T


RUN, THEN WALK, IF YOU CAN’T WALK, THEN
CRAWL, BUT WHATEVER YOU DO YOU HAVE
TO KEEP MOVING FORWARD.”(MARTIN
LUTHER KING, JR.)

 DACĂ NU POŢI ZBURA, ATUNCI ALEARGĂ,


DACĂ NU POŢI ALERGA, ATUNCI MERGI, DACĂ
NU POŢI MERGE, TÂRĂŞTE-TE, DAR ORICE AI
FACE, MERGI INAINTE.
CE NE-A BINEDISPUS

 POVESTEA UNUI “JACK”


 JOCUL DE ROL(MANAGERUL ŞI ANGAJAŢII )
 MUNCA ÎN ECHIPĂ
 NU POŢI FACE MAI MULTE LUCRURI ÎN
ACELAŞI TIMP
 CÂTE TRIUNGHIURI VEDEŢI?
PRODUSE FINALE REALIZATE

 “Ghid de bune practici în


 Cerc de educație
educația interculturală” interculturală “Noi și ceilalți,
 Curs opţional “Comunicare împreună” cls.V-VI (prof.
interculturală” (prof. Carmen Juverdeanu Aurelia)
 “Proiect intercultural” pe
Ifrim)
Platforma e+twinning (prof.
 Curs opţional “Cetăţenie Ștefănică Daniel)
participativă” (prof. Juverdeanu
Aurelia)
RĂMAS-BUN, GRECIA!
MULŢUMIRI PENTRU
VIZIONARE!

ECHIPA CADRELOR DIDACTICE:


RODICA TAMAŞ, AURELIA JUVERDEANU,
MARIANA MUNTENAŞU, CARMEN IFRIM