Sunteți pe pagina 1din 33

REGIUNILE GÎTULUI

Gîtul este segmentul de legătură dintre trunchi şi cap


Punct de sprijin prin scheletul său şi mobilitate prin
musculatura sa
Regiune de trecere pentru formaţiuni vasculare şi
nervoase de la torace spre cap şi membrul superior
şi invers
Sediul unor viscere din aparatul de import al materiei
Formă cilindrică cu circumferinţa mai mare la
extremităţi
Variaţii legate de vîrstă, sex, gradul de dezvoltare al
paniculului adipos, musculaturii şi laringelui
Limitele dintre cap şi gît

LIMITA SUPERFICIALĂ
- Protuberanţa occipitală
- linia nucală superioară
- baza procesului mastoidian
- marginea anterioară a procesului
mastoidian
- marginea inf. a mandibulei
- protuberanţa mentală

• LIMITA PROFUNDĂ
- anterior - planşeul bucal
- posterior – unghiul mandibulei
cu coloana vertebrală
Limitele dintre gît şi trunchi

Limita superficială
Linie antero-posterioară
– incizura jugulară – vertebra C7
- artic. ext. claviculare şi
acromioclaviculare

Limita profundă
Planul aperturii toracice
superioare
Regiunile topografice cervicale

Regiunea cervicală posterioară


- plan frontal de la liniile nucale sup. şi marginile
posterioare ale proceselor mastoidiene – artic.
acromioclaviculare - de-a lungul marginilor laterale ale mm.
trapezi
Regiunea cervicală laterală
- claviculă
- m. trapez
- m. SCM
Regiunea sternocleidomastoidiană
- m. SCM
Regiunea cervicală anterioară
- regiuni mediane – supra- şi infrahioidiană
- regiuni laterale – trigonul submandibular, trigonul
carotic.
REGIUNEA ANTERIOARĂ A
GÎTULUI
Regiunea anterioară a gîtului

regiune mediană
limite
- lateral: marginile anterioare ale
SCM
- superior: baza mandibulei
- inferior: incizura jugulară
REGIUNEA SUPRAHIOIDIANĂ
(SUBMENTALĂ)
Regiunea suprahioidiană

Delimitare
- lateral – pîntecele ant. mm. digastrici
- superior – marg. inf. a mandibulei
- inferior – marg. sup. os hioid
Regiunea suprahioidiană

Stratigrafie
- tegument – gros cu foliculi piloşi
- ţesut subcutanat
- ţesut adipos – bărbia dublă
- m. platysma
- elemente vasculonervoase
superficiale
- rr. din vasele submentale
- rr. din n. transvers al gîtului
- r. cervicală a n. VII
- originea vv. jugulare
anterioare
- lama superficială a fasciei cervicale
întărită de fibre din m. platysma
aderă de rafeul milohioidian
Regiunea suprahioidiană

- planul profund – spaţiul


interdigastric
este despărţit de cav. bucală prin
planşeul bucal format de m .
milohioidian – hioid şi rafeul
milohioidian
Regiunea suprahioidiană

În spaţiul dintre pîntecele ant. a mm.


digastrici – ggl. submentali – limfa
de la: incisivii inferiori, buza inf.,
vîrful limbii, reg. mentală.
REGIUNEA INFRAHIOIDIANĂ
Regiunea infrahioidiană

Aparţine reg. cervicale ant.,


între hioid şi manubriul sternal
Conţine viscere importante:
laringe, trahee, faringe, esofag,
gl. tiroidă şi paratiroide.
Are formă rombică
are proieminenţa laringiană –
mărul lui Adam
profund ajunge la coloana
vertebrală
Regiunea infrahioidiană

Delimitare
- superior – marginea sup. a osului
hioid
- inferior – incizura jugulară
- superolateral – pîntecele sup. m
omohioidian.
- inferolateral – marginea ant. a SCM
Regiunea infrahioidiană

Stratigrafie

Pielea – subţire, mobilă, cu cute


transversale
Regiunea infrahioidiană
Ţesutul subcutanat
- m. platysma
- rr. n. transvers al gîtului
- r. infrahioidiană din a. tiroidiană
superioară
- vv. jugulare anterioare
Regiunea infrahioidiană

Lama superficială a fasciei cervicale


- superior aderă la osul hioid
- lateral - dedublare – teaca SCM
- inferior – incizura jugulară
spaţiul interfascial suprasternal-arcul
venos jugular, ggl.retrosternali, ţesut
adipos
Regiunea infrahioidiană

Planul muşchilor infrahioidieni


- înveliţi de lama pretraheală a fasciei
cervicale
- se dispun în două planuri:
- superficial-pîntecele ant.
omohioidian, m. sternohioidian
- profund-m. tirohioidian, m.
sternotiroidian .
- ramuri ale ansei cervicale profunde
şi ale a. infrahioidiene
Regiunea infrahioidiană

Planul visceral

Complexul glandular tiroidian


- gl. tiroidă
- glandele paratiroide superioare
arcul cricoidian
- glandele paratiroide inferioare –
baza lobului tiroidian
Regiunea infrahioidiană

Complexul hioid-laringe-trahee
Regiunea infrahioidiană

Complexul laringo-faringo-esofagian
Regiunea infrahioidiană
Vasele şi nervii planului visceral

1. Artera tiroidiană superioară


- ram din a. carotidă externă-
coboară în profunzimea
omohioidianului
- a. laringiană superioară
- a. cricotiroidiană
se termină prin ramuri glandulare
2. Artera tiroidiană inferioară
- din trunchiul tireocervical al a.
subclavii –trece printre a. carotidă
comună şi vertebrală la C6
- dă a. laringiană inferioară
- ramuri terminale glandulare – raporturi
cu laringeul recurent
Regiunea infrahioidiană

3. arcadele arteriale
- supraistmică
- infraistmică
Regiunea infrahioidiană
4. Anastomozele posterioare ale aa. tiroidiene –
reper pt. descoperirea gl. paratiroide.
Regiunea infrahioidiană

5. A. tiroidiană ima – la arcada


infraistmică
Regiunea infrahioidiană

6. Venele tiroidiene superioare şi


medii – v. jugulară internă
Venele tiroidiene inferioare –
v. brahiocefalică stîngă
Regiunea infrahioidiană

7. Limfaticele regionale –
- ggl. cervicali profunzi
- g. prelaringian
- g. paratraheal
- ggl.recurenţiali
Regiunea infrahioidiană

8. Nervii
- nervul laringeu superior – n. vag.
coboară pe peretele faringian – bucla a.
tiroidiene sup. Aici dă ramurile:
- internă – cu a. laringiană sup.
- externă – in m. omohioidian.
- nervul laringeu recurent – urcă în
şanţul traheoesofagian – ramuri
traheale şi esofagiene – se continuă
cu laringeul inferior
Regiunea infrahioidiană

Spaţiul retrovisceral –
plex venos, ggl. limfatici,
ţesut celuloadipos.
Inferior comunică cu
mediastinul
Regiunea infrahioidiană

Planul vertebral –
- coloana vertebrală
- mm. prevertebrali – lung al capului, lung
al gîtului
- fascia prevertebrală
- pachetele vasculonervoase vertebrale –
spaţiile intertransversare
- rădăcinile plexului cervical şi brahial
Aplicaţii practice

Traheotomia – traheostomia
de urgenţă - obstrucţiile laringiene – corpi străini, tumori, edem glotic
terapeutică - come
Aplicaţii practice

Procesele infecţioase bucodentare


comunicările spaţiilor peribucale şi periviscerale cefalice cu
cele cervicale şi continuarea cu mediastinul – mediastinite
supurate după infecţii buco-dentare

Glanda tiroidă - există glande tiroide accesorii .


Risc de lezare a nervilor laringei în chirurgia tiroidei.
Hipertrofia glandei tiroide poate da
- disfagie – compresie esofagiană
- dispnee – compresie traheală
- disfonie – compresia n. laringeu recurent

S-ar putea să vă placă și