Sunteți pe pagina 1din 26

Coordonator : Prof.Univ.

Dr Liliana Rogozea

Autori: Onciu Elena Alina


Mitea Adela
Ferar Antonia
„Fiecare gest este asemenea unui cuvânt, iar un
cuvânt poate avea mai multe înţelesuri. Perspicace
este acel om care poate citi “propozitiile “ trupului”
(Allan Pease)
“Comunicarea “ constă in transmiterea de informații,
idei si emoții de la o entitate socială (persoană, grup uman
colectivitate ) la alta prin intermediul mesajelor .[2]
Este un proces de interacțiune intre persoane ,
grupuri , ca relație mijlocită prin cuvânt , imagine , gest
, simbol sau semn, prin intermediul căruia sunt
impărtașite cunoștințe, interese , atitudini , simțăminte si
idei .[3]
Cei mai mulți analiști consideră că omul comunică pentru:

1. A informa
2. A convinge
3. A impresiona
4. A provoca o reacție, o acțiune
5. A ne amuza
6. A ne face înțeleși
7. A ne exprima punctul de vedere
8. A obține o schimbare de comportament sau de atitudine [3]
● verbală : → orală
→ scrisă
● nonverbală reprezentată de :
→ paralimbaj
→ miscările corpului
→ folosirea spațiului
Comunicarea nonverbală constă in transmiterea emoțiilor, a
sentimentelor și a mesajelor prin acțiuni și expresii, nu prin cuvinte .
De fapt, uneori expresiile noastre și limbajul corpului ne exprimă
emoțiile mai bine decât cuvintele[5]
Termenul nonverbal este folosit în mod obișnuit pentru a
descrie toate evenimentele de comunicare umană care depășesc
cuvintele rostite sau scrise .[6]
Acest termen a fost folosit pentru prima dată de către Jurgen
Ruesch si Weldon Kess , în 1956 , incluzând-ul în titlul unei cărți -
(Nonverbal Comunication: Noteson the Visual Perception of
Human Relations, 1956).[2]
Judee Burgoon , în 1994, a identificat șapte dimensiuni
nonverbale diferite:
1. kinezica (limbajul corpului)
2. proxemica (spațiul personal)
3. paralimbajul (tonalitatea vocii)
4. haptica (comunicarea prin atingeri )
5. cronemica (folosirea timpului)
6. aspectul fizic
7. mediul nostru fizic, artefactele sau obiectele care îl
compun
In 1965 , Paul Ekman, a identificat 5 funcții ale acestui tip de
comunicare , si anume :
̶ repetarea
̶ substituirea – înlocuirea cu un gest sau cu o combinație de gesturi,a
unui cuvânt sau a unei expresii verbale (o față posomorâtă ne indică
faptul că persoana în cauză nu se simte bine)
̶ contrazicerea – transmiterea de semnale în opoziție cu mesajele
vorbite
̶ completarea – colaborarea la transmiterea mesajelor verbale, ceea
ce duce la o decodificare mai buna a lor
̶ accentuarea/moderarea – punerea în evidență a mesajelor verbale ,
amplificarea sau din contră diminuarea celor spuse
Michael Argyle descrie 4 functii ale comunicarii
nonverbale :
̶ exprimarea emoțiilor
̶ transmiterea atitudinii interpersonale (atitudine
dominantă/supunere , plăcere/neplăcere )
̶ prezentarea personalității
̶ acompanierea vorbirii
Din punct de vedere al lui Maurice Argyle : ̶
transmite informații
̶ gestionează interacțiunile
̶ reflectă gradul de apropiere
̶ exercită influența
̶ controlează sentimentele
̶ facilitează satisfacerea unor obiective sau
interese
Este studiul limbajului corpului
Kinezica se referă la mișcările corpului , la postura și include
următoarele componente :
̶ gesturi
̶ mișcările capului și poziția
̶ contactul vizual
̶ expresiile faciale
În timp ce gura este ocupată cu articularea cuvântului, corpul
transmite mesaje cu poziția, gesturile, calitatea mișcării si expresia
feței .
“CEL CARE ARE OCHI DE VĂZUT SI URECHI DE
AUZIT CONSTATĂ CA MURITORII NU POT ASCUNDE
NICIUN SECRET. CEL ALE CĂRUI BUZE TAC,
PĂLĂVRĂGEȘTE CU VÂRFUL DEGETELOR, SE TRĂDEAZĂ
PRIN TOȚI PORII”, AFIRMA FREUD. [9]
Proxemica se referă la studiul modului în care spațiul și distanța
influențează comunicarea.
In general, spațiul influențează modul în care oamenii comunică și se
comportă. [8]
Merriam-Webster definește PROXEMICA,ca fiind:
”Studiul naturii, gradului si efectului fizic al separării spațiale( în diferite
situații sociale și interpersonale)și modul in care această separare se referă la
factori de mediu și culturali.”
Valoarea și caracteristicile spațiale in comunicare au fost aduse la
lumină o dată cu cercetările antropologului social american Edward T.Hall,el
fiind considerat inițiatorul proxemicii.La inceputul anilor 60,el a inventat
termenul de ”proxemică”(din latinul proximitas=apropiere)[10]
Desmond Morris distinge 3 tipuri principale de teritorii:

► tribal - persoana modernă nu se mai mulțumește să


aparțină unei colectivități și să-și apere teritoriul(ex:bandele de
răufăcători și partidele politice)
► personal
► teritoriul familial - se manifestă în ieșirile pe care le au
membrii familiei în spațiile publice și se bazează pe principiul
”locului central”(persoana care a venit mai târziu va alege o
poziție mediană între locurile deja ocupate)
Edward T.Hall a descris comportamentul proxemic al
omului in patru zone in lucrarea sa fundamentală ”Dimensiunea
ascunsă”, publicata in 1966 , si anume:[3]

1.zona intimă (0-45cm) - este o zonă apărată de persoană,


fiind accesibilă membrilor prietenilor apropiați.
2.zona personală (46-122cm) - este rezervata conversațiilor cu
persoane cunoscute
3.zona socială (123-350cm) - aici intră discuțiile formale
4.zona publică (peste 350cm) - cuprind comunicările publice
Vocea este o componentă importantă a comunicării
nonverbale,nu doar pentru rolul său de a transmite un mesaj,ci și
pentru că îl completeaza în mod substanțial.[10]
Tonul,timbrul, calitatea vocii, viteza de vorbire,pauzele,prezența
sau absența fluenței,joacă un rol fundamental în interacțiunea
dintre emițător-receptor.În timp ce cuvântul scris pe hârtie are
adesea un singur înțeles,când se rostește,conotația lui se poate
schimba.
Paralimbajul transmite emoții și atitudini,include vocalize
precum sâsâitul,șoptitul ;alte exemple de paralimbaj
sunt:râsul,plânsul,sforăitul,strănutul,suspinul.[11]
Haptica reprezintă comunicarea prin intermediul
atingerii.Permisiunea atingerii variază in funcție de receptor și de
familiaritatea acestuia cu emițătorul.Este un semn foarte puternic
si produce reacții emoționale inconștiente.[3]
Schimbul tactil poate juca un rol important in formarea
initiala a impresiilor , poate avea implicații importante pentru
modul în care se desfășoară o interacțiune și o relație , comunică
apropierea, plăcerea, îngrijirea și îngrijorarea in relatiile de
prietenie .[8]
Stanlez Jones și Elaine Yarbrough au clasificat funcțiile
tactile in 5 clase principale:
 1.atingeri care transmit emoții pozitive(mângâiatul,strângerea
mâinii)
 2.atingeri in joacă(dezmierdarea,pălmuirea în glumă)

 3.atingeri ”de control”(semnal tactil pentru atragerea atenției)

 4.atingerea” rituală”(sărutul pe obraz,sărutul între îndrăgostiți)

 5.atingerea în alt scop decât comunicarea propriu-


zisă(susținerea unei persoane care urcă sau coboară din
autobuz)[8]
Studiază modul în care oamenii folosesc timpul pentru a
comunica.Deși utilizarea timpului în comunicare poate părea
irelevantă,ea joacă un rol vital în interacțiunea socială.Timpul este
o monedă valoroasă in lumea modernă și pentru că este o resursă
finită, trebuie gestionată corect.
Gordon R.Wainwright a împărțit o zi lucrătoare in 3 părți:
√ aproximativ o treime din ziua noastră o petrecem dormind
√ o altă treime este petrecută la lucru
√ a treia parte ar trebui să fie relaxare
În concluzie,timpul petrecut în timpul comunicării cu
ceilalți este foarte puțin.[10]
Edward T.Hall a studiat în 1977 modul în care diferite
culturi experimentează cronemica și a ajuns la următoarea
concluzie:
► pentru popoarele cu o cultură mai”redusă”,planificarea
timpului si punctualitatea sunt foarte importante,în timp ce restul
popoarelor cu o cultură”înaltă” fac lucrurile în ritm propriu.Nu
este doar o chestiune de utilizare a timpului,ci ține și de
cultură.Culturile,de asemenea pot fi monocronice dacă preferă să
facă lucrurile una câte una(cele”reduse”)și policronice dacă pot
face mai multe lucruri simultan(cele”înalte”)[10]
Aspectul fizic este una dintre cele mai comune modalități de
comunicare nonverbală.Alegerea îmbrăcămintei,a
coafurii,machiajului si accesoriilor,dezvăluie de asemenea indicii
nonverbale despre personalitatea individului,fiind și acestea o
formă de autoexprimare.
Principalele funcții ale aspectului fizic ca fiind o modalitate
de comunicare,au fost definite de Baden
Eunson:protejează purtătorului,pot fi un indicator al
modestiei/vanității,al sexualității,indică o tipologie de
viață,etc.Anumite alegeri legate de aspectul fizic pot provoca
stereotipii sociale(uniforme,piercing-uri,obiecte de modă)și
controlează imaginea personală în interacțiunile interpersonale[10]
În general oamenilor le place să aibă un spațiu
propriu,oricât de mic,pe care să-l amenajeze conform
dorințelor proprii.Spațiul împrumută ceva din
personalitatea omului și transmite mesaje nonverbale
despre ocupant.Spațiul personal poate fi definit ca fiind
distanța de la care există disponibilitatea contactului cu
ceilalți . [4]
Comunicarea non verbală este mult mai ambiguă decât
cea verbală,dezvăluie multe aspecte emoționale,poate fi o sursă
de informare dar și de dezinformare,depinde de modul in care
acest instrument este cunoscut și stăpânit[4]
Comunicarea nonverbală este prezentă atât în
interacțiunile cotidiene cât și în cele profesionale.
Comunicarea la urma urmei,nu este o sarcină usoară,iar
cei care se străduiesc să o îmbunătățească,vor căuta mereu
modalități de a-și simplifica mesajul;cuvintele pot impune o
barieră între oamenii a căror dorință de bază este aceea de a se
conecta unii cu ceilalți,astfel încăt uneori este mai bine să
rămânem în tăcere și să lăsăm corpul să vorbească. [10]
1. https://www.scribd.com/doc/95085934/Comunicarea- Nonverbala
2. Chelcea S.,Comunicarea nonverbală:gesturi şi postura
3. Stiluri si metode de comunicare , Anghel Petre,Bucuresti:
Editura Aramis , 2003
4. Comunicarea, Simona Iovanut,Editura Waldpress,2001
5. http://www.iosrjournals.org/iosr-jhss/papers/Vol20-issue2/Version-
4/H020244752.pdf
6. Nonverbal Communication in Human Interaction, De Mark L. Knapp,
Judith A. Hall
7. https://www.thoughtco.com/what-is-nonverbal-communication-
1691351
8. https://2012books.lardbucket.org/books/a-primer-on-communication-
studies/s04-02-types-of-nonverbal-communicati.html
9. https://www.damaideparte.ro/psihologie-practica-
comunicare/comunicarea-prin-intermediul-gesturilor-kinetica
10. Helena Marković –Kinesics and Body Language in Simultaneous
10. And Consecutive Interpretation ,Master Thesis-Osijek,2017

11. https://www.scribd.com/doc/78558428/Para-Language

S-ar putea să vă placă și