Sunteți pe pagina 1din 33

TVA SPLIT

Masuri luate in perioada 2015-2016

Formularul
Formularul
088
088
inregistrare
inregistrare
aa in
in scopuri
scopuri
de
de TVA
TVA
taxarea
taxarea formularul
formularul
inversa
inversa 394
394
TVA split in UE
Regim obligatoriu
Obligatoriu- anumite
tranzactii
Faza de consultare publica
Act normativ:

O.U.G. nr. 23/2017

Aplicabilitate

 OPTIONAL :perioada 1 octombrie– 31 decembrie 2017


 OBLIGATORIU :începand cu 1 ianuarie 2018
Art. 22
Cui se adreseaza?

 tuturor persoanelor inregistrate in scopuri de TVA conform art. 316


din Codul Fiscal

 persoanelor/firmelor neinregistrate in scopuri de TVA –doar pentru


platile pe care le efectuaza

 nu exista un prag referitor la cifra de afaceri


 nu sunt activitati exceptate
Sfera operațiunilor

 toate livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile pentru care


locul livrarii/prestarii se consideră a fi în România

Operatiuni excluse (neeligibile)

a) operațiunile pentru care se aplica taxarea inversa;

b) operațiunile supuse regimurilor speciale de TVA


(art. 310 - 3151 din Codul fiscal);

c) operatiunile scutite sau neimpozabile.


Principiul platii defalcate (SPLIT)

 Clientul are obligația să plătească separat contravaloarea TVA în


contul special deschis de furnizor/prestator.

ZA
TV
A

A
B
Con ci a l
tul c l s pe u i
al fu uren
t o n tu orul
rnizo C rn iz
rulu u
i al f
Principiul platii defalcate (SPLIT)

A – furnizor
B- client
B achizitioneaza bunuri in suma de 10.000 lei + 1.900 lei TVA

B va plati astfel:
11.900 lei

in oricare cont al lui A in contul special al lui A


10.000 lei 1.900 lei
Principiul platii defalcate (SPLIT)

A – furnizor
B- client
B achizitioneaza bunuri in suma de 10.000 lei + 1.900 lei TVA

B plateste eronat TVA:


11.900 lei

in oricare cont al lui A in contul special al lui A


11.900 lei 0 lei
Deschidere de conturi speciale- obligatorie

 conturi distincte pentru încasarea și plata TVA


 in lei si, daca este cazul, in valuta
 IBAN-ul va cuprinde sirul de caractere „TVA”
 Plati restrictionate

INSTITUTII
INSTITUTII
TREZORERIE
TREZORERIE DE
DECREDIT
CREDIT
(lei)
(lei) (lei/valuta)
(lei/valuta)
Conturile speciale- plati permise

Plata TVA în contul special de TVA al furnizorului/prestatorului

Plata TVA la Bugetul de Stat

Transferul intre conturile speciale de TVA ale aceleiasi


persoane

Plata pentru corectii în urma unor erori materiale la plată-


ANAF VERIFICA

Plata ca urmare a corectării facturilor sau ca urmare a


ajustării bazei de impozitare- ANAF VERIFICA
Transferul în contul curent al titularului deschis la aceeași
instituție de credit/Trezorerie- in limita soldului finantat
temporar- ANAF VERIFICA
Transferul în contul curent, în cazul persoanelor care nu mai
au obligația de a avea un cont special și nu mai au obligații
de plată privind TVA- ANAF VERIFICA

Plati din operațiuni stabilite prin OpANAF, cu acordul


organului fiscal- ANAF VERIFICA
Plata comisioanelor percepute de instituția de credit aferente
contului special de TVA

Plata sumelor de TVA achitat in numerar, mai putin cele


retinute din incasarile in numerar- ANAF VERIFICA
Plata sumelor de TVA achitat in numerar, mai putin TVA
retinuta din incasarile in numerar- ANAF VERIFICA

Plata sumelor de TVA decontate intre membrii grupului fiscal


unic

Retragerea de numerar din contul special este interzisa.

Nu se poate efectua plata exclusiv pentru


contravaloarea TVA.
Transfeuri intre conturile speciale

Cont special TVA- RON Cont special TVA-


Banca A valuta
Banca A

Cont special TVA- RON Cont special TVA-


Banca B valuta
Banca B

Art. 4 alin. (2)


Modul de plata a achizitiilor

 Plata parţiala/avans:

- se consideră că include si TVA aferentă (procedeul sutei


mărite);

- regimuri diferite- sumele plătite se aloca cu prioritate


pentru operațiunile supuse regimului normal de taxare, în
ordinea descrescătoare a cotelor.
Modul de plata a achizitiilor

Plata nu se face defalcat daca este efectuata prin:

 numerar;
 carduri de debit/credit;
 substitute de numerar.

Instrumentele de plata emise incepand cu 2018 trebuie sa asigure


plata defalcata.
Art. 14 alin. 2
Tranzactiile decontate prin card de debit/credit

BENEFICIARUL FURNIZORUL
PLATITOR INCASATOR
nu plateste defalcat Vireaza TVA aferent incasarii
in contul special
(termen 7 zile lucratoare)
Art. 14+Art. 15
Tranzactiile decontate prin numerar

BENEFICIARUL FURNIZORUL
PLATITOR INCASATOR
nu plateste defalcat Depune in contul special diferenta
intre TVA aferenta incasarilor si platilor in
numerar efectuate intr-o zi (termen 7 zile
lucratoare)
Art. 14+Art. 15
Tranzactiile decontate prin instrumente de plata

BENEFICIARUL FURNIZORUL
PLATITOR INCASATOR
Incepand cu cele emise Daca sunte emise inainte de 2018
in 2018 obligat sa asigure si incasate incepand cu 2018 TVA
plata defalcata aferenta se vireaza in contul special
(termen 7 zile lucratoare)
Art. 15 alin.(1)
TVA aferenta creantelor cesionate

Plata (3)

Factura FURNIZOR Cesiune


BENEFICIAR (1) (2) CESIONAR
CEDENT

Plata defalcata a TVA


(4)
Cesionarul achita TVA
aferenta in contul
special al cedentului
Conturile speciale- incasari permise

Incasarea TVA aferenta livrarilor/prestarilor (inclusiv


avansurilor)
TVA virata/depusa prin obligatie potrivit Ordonantei

Incasari din alte conturi speciale de TVA ale aceleiasi


persoane

Transferuri din conturile curente deschise la aceeasi


institutie de credit/Trezorerie

Incasari ca urmare a corectării facturilor sau ca urmare a


ajustării bazei de impozitare
Incasari din corectii în urma unor erori materiale la plată

Sume care impun creditarea contului – se va emite OpANAF

Dobanda acordata de institutia de credit

TVA decontata intre membrii grupului fiscal unic


Rambursarea TVA

Contul
Contulde
deTVA
TVA
Alt
Altcont
cont al
alpersoanei
persoanei
al
alpersoanei
persoanei (pe
(pebaza
bazadedecerere)
cerere)

Art. 11
Executarea silita a contului de TVA

Pentru
Pentruplata
plataaltor
altor
Pentru
Pentruplata
plataTVA
TVA obligatii
obligatiirestante
restante

Art. 16
Comunicarea contului special de TVA

PERSOANA IMPOZABILA
INSTITUTIA PUBLICA

FURNIZORILOR
FURNIZORILOR CLIENTILOR
CLIENTILOR
Art. 13

Necomunicarea codului special se sanctioneaza cu amenda 2.000-4.000


lei.
Regimul optional

 Se aplica pe o perioada limitata: 1 oct – 31 dec 2017

 Notificare depusa la ANAF- formularul 086

 Registrul persoanelor care aplica plata defalcata a TVA


Regimul optional- cazuri posibile
Furnizorul: Furnizorul: opteaza
opteaza Clientul: nu
Clientul: opteaza opteaza

Clientul: plătește defalcat TVA din contul Clientul: plateste cumulat din contul
său de TVA în contul de TVA al furnizorului sau curent in ct. curent al
Furnizorul: incaseaza TVA in ct. special furnizorului
Furnizorul: transfera TVA in ct.
special
Furnizorul: nu Furnizorul: nu
opteaza opteaza
Clientul: opteaza Clientul: nu opteaza
Clientul: plateste cumulat (Baza+TVA)
Clientul: plateste TVA defalcat din contul
din ct. curent
sau de TVA in ct. curent al furnizorului
Furnizorul: incaseaza in ct. curent (nicio
Furnizorul: incaseaza in ct. curent (nicio
obligatie)
obligatie)
Regimul optional

Persoana care opteaza va plati defalcat TVA incepand cu facturile


emise si avansurile incasate incepand cu data publicarii in Registrul
persoanelor care aplica plata defalcata a TVA.

Persoana care opteaza pentru acest regim are toate obligatiile


prevazute de Ordonanta cu exceptia platii TVA-ului catre persoane care
nu au optat, caz in care poate plati TVA-ul in contul curent al
furnizorului.
Regimul optional- facilitati
Art. 23-24

Reducerea
Reducereacu cu5%
5%aa Anularea
Anulareapenalitatilor
penalitatilorde
de
impozitului
impozituluipe
peprofit/micro
profit/micro intarziere
intarziere

 Plati trimestriale : se aplica


 Sunt impuse anumite conditii de
impozitului
plata privind obligatiile restante la
aferent trim.
30.09.2017
4/2017

 Plati anticipate: : se aplica platii


aferente trim. 4/2017

 Plata anuala : se aplica la ¼ din


Impactul asupra regulilor TVA Exigibilitatea
TVA

Completarea Deducerea /
decontului de colectarea
TVA TVA
NU SE
SCHIMBA

Procedura de Termenul de
rambursare a plata a TVA
TVA
Impactul asupra contabilitatii Evidenta pe
facturi/cote
a furnizorilor

Comunicare
Crearea de a contului
noi conturi catre
contabile clienti/forma
analitice
SISTEMUL tare factura
sau alte doc.
CONTABIL

Evidente
specifice Urmarirea
pentru incasarilor/pl
evitarea atilor zilnice
sanctiunilor
Impactul asupra afacerilor
Afectarea
fluxului de
cash-flow

Adaptare
Mediul Costuri
sisteme IT de financiare
suplimentare
afaceri

Costuri
administrativ
e
suplimentare
Modificari in dezbatere Parlament

Va fi aplicat obligatoriu doar de firmele publice și private aflate în insolvență 
sau care au datorii la plata TVA:

-la finele anului 2017 au datorii la plata TVA mai mari de 15.000 de lei (firme


mari), 10.000 de lei (firme medii), 5.000 de lei (firme mici și persoane fizice),
dacă acestea nu sunt achitate în ianuarie 2018;

-începând de la 1 ianuarie 2018 au datorii la plata TVA mai vechi de 60 de zile


de la scadență mai mari de 15.000, 10.000, respectiv 5.000 de lei;

- se află sub incidența legislației insolvenței.

Firmele neînregistrate în scop de TVA nu vor face două plăți când vor 
colabora cu firme ce aplică sistemul.