Sunteți pe pagina 1din 6

Adunarea numerelor

naturale
Proprietăţi
Cum se numesc numerele care se
adună?
Termeni.
Dar cum se numeşte rezultatul la
adunare?
Sumă.
Proprietăţi
10+15=25;
15+10=25
Ce concluzie putem face?
Dacă schimbăm cu locul termenii suma nu se schimbă.
Deci 10+15=15+10=25
Dar cum credeţi această proprietate are loc pentru toate
numerele naturale?
Această proprietate are loc pentru orice numere naturale.
Deci pentru orice numere naturale a şi b
a+b=b+a.
Această proprietate se numeste proprietatea Comutativă.
2. 3+2+4=(3+2)+4=3+(2+4)=(3+4)+2
Sînt adevărate oare aceste egalităţi?
Ce am făcut cu termenii acestei egalităţi?
I-am grupat.
Ce concluzie putem face?
Oricum am asocia (grupa) numerele la adunare,
suma nu se schimbă.
Această proprietate are loc pentru oricare numere
naturale a, b, c.
(a+b)+c=a+(b+c)
Adunarea este o operaţie asociativă.
5+0=0+5=5
Ce concluzie putem face?
Adunînd un număr cu zero obţinem acelaşi număr.
Această proprietate are loc pentru toate numerele
naturale?
Oricare ar fi numărul natural a a+0=0+a=a.

Zero este element neutru (fără influenţă) pentru


operaţia de adunare
Lucrul în clasă
Pag.18
Ex.1; 2 c)
Pag.19
Ex.2 c,d
Lucrul pe acasă
Pag.18
2 a,b
Pag 19
Ex.2 a,b
De învăţat: Proprietăţile adunării.