Sunteți pe pagina 1din 31

Autor:CIMPAN ELEONORA FLORICA-licentiat in

radiologie-imagistica,drept ,teologie
-RMC –Spital de Pneumoftiziologie Satu Mare
-Evaluator –asistent medical-ANMCS
-Maistru instructor grad didactic II ,Scoala
Postliceala Sanitara Satu Mare
 a)Cerinte de calitate
 b)Reglementari profesionale
 c)Reglementari de formare profesionala
Practica medicală abordează integrat şi specific pacientul,cu asigurarea
S 02.03
continuității asistenţei şi a îngrijirilor medicale
C Planul de îngrijire a pacientului este parte integrantă din managementul
02.03.04
r cazului
02.03.04.0 Personalul medical asigură îngrijirea completă şi personalizată a
C
1 pacientului
02.03.04.0 Planul de îngrijire individualizat este întocmit de către asistentul
C
2 medical, pe baza recomandărilor medicale
02.03.04.0
C Planul de îngrijire este adaptat în funcţie de evoluția pacientului
3
La externare se întocmește un plan de îngrijiri care se comunică atât
02.03.04.0
C pacientului/aparţinătorilor, cât şi medicului de familie/medicului care a
4
trimis pacientul la internare
02.03.04.0 Necesarul de personal medical de îngrijire este stabilit în funcţie de
C
5 nevoia de îngrijire a pacientului
b)ORDONANATA 144/2008 modificata si completata prin
L53/2014
 “Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti,
Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România se
organizează şi funcţionează ca organizaţie
profesională, cu personalitate juridică,
neguvernamentală, de interes public, apolitică,
fără scop patrimonial, cu responsabilităţi
delegate de autoritatea de stat, având ca obiect
de activitate controlul şi supravegherea
exercitării profesiei de asistent medical
generalist, a profesiei de moaşă şi, respectiv, a
profesiei de asistent medical, ca profesii liberale
de practică publică autorizate.”
ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI,
MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA
 “Activitățile exercitate cu titlu profesional de
către asistentul medical generalist sunt:
• stabilirea nevoilor de îngrijiri generale de
sănătate şi furnizarea serviciilor de îngrijiri
generale de sănătate , de natură
preventivă, curativă şi de recuperare;
 • administrarea tratamentului, conform
prescripțiilor medicului;
• elaborarea de programe şi desfăşurarea
de activități de educație pentru sănătate ;”
c)Anexa 1- la OMECT 2713/29.11.2007
 Standardele de pregatire profesionala si
Curriculum pentru calificarea “asistent medical
generalist”-este bazat pe modelul de ingrijire
promovat Virginia Henderson-elevii studiind in
anii de scoala sa:
 identifice problemele de dependenta,manifestari de
dependenta,surse de dificultate
 Stabileste gradul de autonomie/dependenta
 Elaboreaza planul de ingrijiri,aplica interventii
proprii si delegate,evalueaza rerzultatele
ingrijirilor
II.Modelul Virginia Henderson
 VIRGINIA HENDERSON (1897 – 1996) – a pus bazele
nursingului modern. S-a afirmat cu putere în instruirea şi
formarea în nursing şi mai ales în cercetare. Este creatoarea
primei teorii ştiințifice a nevoilor de îngrijire a omului sănătos
şi bolnav:Pacientul este o entitate complexă, corpul şi sufletul
fiind inseparabile.
 In 1953 VIRGINIA HENDERSON s-a alăturat Şcolii de
Nursing Yale; profesor emerit , consultant de nursing
pentru întreaga lume. A primit titlul de Doctor Honoris
Causa a Universității Yale.
 ICN(Consiliul Internațional al Asistenților Medicali) a
recunoscut în iunie 1985 că VIRGINIA HENDERSON
aparține lumii(prin acordarea primului Premiu Christianne
Reimann )- admițând că ideile ei au trecut dincolo de
granițele naționale
POSTULATELE PROFESIEI:
 Din opera VIRGINIEI HENDERSON sunt foarte
cunoscute, considerate astăzi temelia instruirii în
şcolile de nursing. Citez, între altele:
“Tot omul tinde spre independenţa sa şi o doreşte;
Omul formează un tot – omul holistic, având 14
nevoi fundamentale;
Când o nevoie nu este satisfacută, individul nu este
complet, întreg şi independent;”
Modelul de ingrijiri promovat de Virginia
HENDERSON
Modelul celor 14 nevoi fundamentale ale pacientului,
sistematizate de Virginia Henderson, se bazează pe
atingerea independenţei în satisfacerea acestor nevoi.
Majoritatea conceptelor şi modelelor demonstrează
necesitatea abordării persoanei prin prisma tuturor
nevoilor, fiind relevant că asistenta medicală, prin
natura profesiei, acordă îngrijiri persoanei
ca un întreg bio-psiho-social,
nu numai din punct de
vedere medical.
BOALA
 Starea de boală reprezintă ruperea echilibrului creat de
organism cu mediul său, stare ce constituie un semnal de
alarmă tradus printr-o suferință fizică şi/sau psihică, o
dificultate sau o inadaptare la o situație nouă, provizorie
sau definitivă. Acest dezechilibru este un eveniment
negativ pentru individ, ceea ce poate duce până la
respingerea socială a pacientului din anturajul său.
 Virginia Henderson a identificat 14 nevoi fundamentale, cu
componenete bio-psiho-sociale,culturale şi spirituale ale
individului.

 Ţelul profesiei de nursing constă în atingerea de către pacient


a independenţei în satisfacerea acestor necesităţi, ceea ce
duce la obţinerea unei stări de bine şi a echilibrului, atât
biologic cât şi psihologic.Un deficit poate produce o nevoie. O
problemă poate împiedica ca o nevoie să fie îndeplinită.Se
cunosc cazuri în care mulţi oameni prezintă deficite fizice sau
psihice, însă datorită capacităţii lor de a se adapta, aceste
deficite nu constituie probleme.

 Cele 14 nevoi fundamentale sunt enumerate în ordinea


importanţei lor pentru asistenţa sanitară; ele sunt valabile
atât pentru omul sănătos cât şi pentru cel bolnav.
Cele 14 nevoi fundamentale sunt:
 1. a respira;
 2. a se alimenta şi hidrata;
 3. a elimina;
 4. a se mişca, a păstra o bună postură;
 5. a dormi, a se odihni;
 6. a se îmbrăca şi dezbrăca;
 7. a-şi menţine temperatura corpului în limite normale;
 8. a fi curat, a-şi proteja tegumentele;
 9. a evita pericolele;
 10. a comunica;
 11. a acţiona după credinţele sale şi
valorile sale;
 12. a se realiza;
 13. a invata ;
 14. a se recreea.
NEVOI FUNDAMENTALE: HENDERSON VERSUS MASLOW
 Aşezarea NF conform W.HENDERSONde la 1 la 14,
se suprapune piramidei Maslow, cu menţiunea că, pe
primele poziţii sunt aşezate nevoile fiziologice vitale:
 1.- A RESPIRA SI A AVEA O BUNA CIRCULATIE–
este funcţia organismului prin care se
realizeaza schimbul de gaze;adaugam şi
nevoia de a avea o bună circulaţie.
 2 – A MENŢINE TEMPERATURA CORPULUI
CONSTANTĂ:funcţia de termoreglare este
asigurată de către hipotalamus şi este
variabilă în funcţie de vârstă, climă,
activitatea individului şi de prezenţa bolii;
 3 – A SE ALIMENTA ŞI A SE HIDRATA (MANCA
SI BEA). Alimentele constituie sursa de
energie şi substratul biologic; fără apă, viaţa
nu este posibilă;
 4 – A ELIMINA, funcţie care poate fi
fiziologică, ca: eliminarea renală ( urină),
eliminarea intestinală( fecale), eliminarea prin
sebum, transpiraţie, menstruaţie;sau cele
patologice vărsătura.
 5 – A SE MIŞCA, A AVEA O BUNĂ POSTURĂ.
Această funcţie asigură independenţa bolnavului
în deplasare, în vederea realizării necesităţilor.
 6 – A DORMI, A SE ODIHNI. Este dovedit faptul că
somnul şi odihna sunt indispensabile pentru
 integrarea funcţiilor organismului.
 7 – A SE ÎMBRĂCA ŞI DEZBRĂCA. Din punct de
vedere biologic, această necesitate oferă
echilibrul termic organismului;se evita
contaminarea tegumentelor cu praf şi substanţe
iritante şi expunerea la radiaţiile solare.
 8 – NEVOIA DE IGIENĂ – care rezidă din
nevoia de a-şi proteja corpul împotriva
agresiunilor externe.Vor fi astfel protejate:
tegumentele, fanerele ( părul şi unghiile),
cavităţile şi orificiile ( nas, urechi, gură,
tubul digestiv, organe genitale).
 9 – A EVITA PERICOLELE – care pot afecta
organismul direct ( agresiuni biologice) sau
indirect(agresiuni psihologice şi sociale).
 10 – A COMUNICA CU SEMENII:omul are caracteristica
speciala-comunicarea ;ea poate fi de tip verbal,
auditiv sau vizual: Tot aici întâlnim şi sexualitatea,
prin ea realizându-se schimburi interumane, sau se
creează sentimente, idei, emoţii, trăiri.
 11 – NEVOIA DE A-ŞI PRACTICA RELIGIA- îngrijirile
acordate pacientul vor ţine cont de opţiunea
religioasă a pacientului şi nu va încerca să modifice
convingerile pacientului.
 12 – NEVOIA DE A FI OCUPAT PENTRU A FI UTIL – este
nevoia care se referă la realizarea individului prin
studiu şi prin muncă.
 13 – NEVOIA DE A ÎNVĂŢA – este nevoia prin care
fiecare individ tinde la realizare şi autodepăşire.
 14 – NEVOIA DE A SE RECREEA – este o funcţie
fundamentală comună fiinţelor umane. Ea
intervine favorabil în echilibrul biologic.Această
nevoie se derulează în concordanţă cu realizarea
celorlalte nevoi, fiind dependentă degradul
cultural al individului, de posibilităţile socio-
economice şi de gradul de emotivitate .
Nerealizarea acestei nevoi are repercursiuni
asupra tuturor celorlalte nevoi.
SCOPUL PROFESIEI DE NURSING: constă în atingerea
de către pacient a independenţei în satisfacerea
acestor necesităţi, ceea ce este ştiut că duce la
obţinerea unei stări de bine şi a echilibrului, atât
biologic cât şi psihologic.
INDEPENDENŢA – constă în satisfacerea uneia sau mai
multor nevoi prin acţiuni proprii,îndeplinite de
persoana în sine. La copii , cu cât vârsta este mai
mică, nevoile vor fi îndeplinite cu ajutorul sau de
către alţi indivizi.
În practica , nursa va identifica acele nevoi
fundamentale care sunt independente,
şi nu le va lua în considerare în
planificarea îngrijirilor.
Factorii care împiedică satisfacarea uneia sau mai multor nevoi
fundamentale, pot fi de ordin: fizic, social, psihologic, spiritual,
legaţi de o insuficientă cunoaştere.
ALTA CLASIFICARE A FACTORILORDETERMINANTI-SURSE /FACTORI DE
DIFICULTATE
- ce ţin de pacient : când el nu vrea să-şi satisfacă singur nevoile. În
aceste situaţii, nursa va avea un rol didactic;
-ce ţin de personal : ex. neacordarea de îngrijiri, sau acordarea de
îngrijiri incorecte sau incomplete ( fie că nu vrea, fie că nu ştie cum să
intervină profesional);
-independente de pacient sau personal. În aceste cazuri se impune
colaborarea cu alţi specialişti din domeniul sanitar: psihologi, asistenţi
sociali, asistenţi maternali, fiziokinetoterapeuţi.
 Sunt peste 200 surse de dificultate, asistenta trebuie deci să
identifice dificultăţile şi totodată să adapteze intervenţia de
ingrijire.
CAUZELE DEPENDENTEI SUNT:
 - incapacitate prin lipsă de forţă, de natură medicală ( de exemplu –
picioare amputate) sau de natură socială;
 - incapacitate prin lipsă de voinţă – exemplu elocvent ar fi cel în care
individul nu vrea să –şi satisfacă singur, una sau mai multe nevoi –
ex. etilismul cronic;
 - incapacitate prin lipsă de cunoaştere – unde se impune ca nursa să
intervină în educaţia sanitară a individului;
NIVELE DE DEPENDENTA
 - Nivelul I : independenţă ( autonomie –notată cu un punct);
 - Nivelul II: dependenţă moderată – notată cu două puncte;
 - Nivelul III : dependenţă majoră – notată cu trei puncte;
 - Nivelul IV :dependenţă totală – notată cu patru puncte.
Fiecare nevoie fundamentală
poate fi încadrată într-una
dintre cele patru categorii.
 Prin acordarea unui punct de la 1 la 4 (în funcţie de
gravitate) fiecărei nevoi şi totalizând aceste puncte,
se obţine un total care poate varia între 14 şi 56 de
puncte(scorul). Totalul de puncte obtinut de fiecare
pacient in parte, permite clasificarea pacienţilor în 4
categorii/grade de dependenţă:
 - persoană independentă – cu un total de pana la 14
puncte;
 - dependenţă moderată – cu un total de 15 – 28
puncte;
 - dependenţă majoră – cu un total de 29 – 42 puncte;
 - dependenţă totală – cu un total de 43 – 56 puncte.
Sursele de dificultate sunt considerate ca şi cauză a
dependenţei.
Identificarea iniţială a dependentei la nivelul nevoilor fundamentale
Nr NFU(nevoie fundamentala) P+MD (Probl. si SD GD
manif.D) (sursa D) (grad D)
1 RABC
(Respira si Avea o Buna
Circulatie)
2. MTCLN(ment.temperatura
corpului in limite normale)
3 MB(Manca si Bea)
4 E (elimina)
5 MABP(misca si avea o
buna postura)
6 DO(Dormi si a se odihni)
7 I D(imbraca si dezbarca)
8 CIPTM(igiena tegumente
si mucoase)
9 EP-(Evita pericolele)
10 C(comunica)
11 PR(practica religia)
12 R(realizare)
13 IPS(invata pt pastrarea
sanatatii)
14 Re(recreere)
GRAD/SCOR DE
DEPENDENTA
1-14-independent
15-28 pct=d.moderata
29-42 pct=d.majora
43-56 pct= d.totala
a)Stabilirea gradului /scorului de dependenta-este
,asadar, primul pas in planificarea ingrijiri lor de
sanatate necesare a i se acorda pacientului pe
durata internarii si ulterior.
b)Necesarul de personal de ingrijire /planificarea
resurselor umane din compartimente, va fi
fundamentata tot pornind de la gradul de
dependenta al pacientilor aflati in ingrijire.
c)Gradul mediu de dependenta al pacientilor ingrijiti
in unitatea sanitara-va fi un fundament pentru
deciziile de planificare strategica (plan
servicii,dezvoltare etc)
Orice modalitate alege unitatea sanitara pentru a
indeplinii cerintele din standardele de calitate
referitoare la ingrijiri(chiar daca nu sunt
perfecte),demonstreaza ca exista o preocupare pentru
calitate in acest domeniu;de aceea ,atat RMC-istii
(“evaluatori interni”) cat si evaluatorii ANMCS-ii vor
intreba”-pe cei cu care vor discuta(vezi listele de
verificare):”cum faceti.....gradului de dependenta…?”
Si nu numai pe cei din sectoarele medicale(as
sef,director ingrijiri,medic sef,
director medical),
ci si ..altii:RU,
toti membrii CD ,
sindicat ...)
02.03. Planul de îngrijire a pacientului este parte Compartimente responsabile de indeplinirea
Cr
04 integrantă din managementul cazului cerintei

02.03. Personalul medical asigură îngrijirea completă


C
04.01 şi personalizată a pacientului

L31-Managementul îngrijirilor medicale la nivel


02.03. de secție(responsabili asistentii sefi sectie )
În documentele medicale este înregistrat scorul
I 04.01. L70- FO / documente medicale (medicii sefi si
de dependență specific cazului îngrijit.
01 curanti);
Necesarul de personal medical de îngrijire este
02.03.
C stabilit în funcţie de nevoia de îngrijire a C
04.05
pacientului
L10-Managementul îngrijirii medicale la nivel de
02.03. Există evaluare a necesarului de personal de spital ( directorului de îngrijiri/as. șef spital-sau
I 04.05. îngrijire calculat pe baza scorului de dependență director medical in lipsa acestora),
01 al pacienților. L31-Managementul îngrijirilor medicale la nivel
de secție(asistentii sefi sectie)
Repartizarea pacienților pentru îngrijire, fiecărui L31-Managementul îngrijirilor medicale la nivel
02.03. asistent medical, se face în funcție de timpul de secție(asistenti sefi sectie)
I 04.05. necesar îngrijirii fiecărui pacient, atribuțiilor
02 administrative și a celor privind managementul
calității
L10-Managementul îngrijirii medicale la nivel de
02.03. spital (atribuțiile directorului de îngrijiri/as. șef
Număr personal medical de îngrijire existent per
I 04.05. spital,director medical)
număr personal medical necesar estimat.
03 L31-Managementul îngrijirilor medicale la nivel
de secție,(asistent sef sectie)
Liste de verificare in care
analizata-preocuparea
R 01 Managementul organizational
pentru monitorizarea
gradului de dependenta
Managementul resurselor umane asigură nevoile de
S 01.03
personal conform misiunii asumate de către spital
01.03. Există estimare anuală a necesarului de personal în funcție L21-Managementul
01.01. de volumul total de activitate și de expunere la noxe al resurselor umane
07 angajaților.
01.03. Estimarea anuală a necesarului de personal de îngrijire din L10-Dir ingr/Dir med/as
I 01.01. secțiile cu paturi este bazată pe nevoia de îngrijire a sef spit /Dir medical
08 pacienților. L31-as sef

L10-atribuțiile
La nivelul secțiilor/compartimentelor cu paturi se determină
01.03. directorului de
gradul mediu de dependență al pacienților internați prin
I 02.01. îngrijiri/as. șef spital
utilizarea scorurilor de dependență specifice fiecărei
01 /dir medical
specialități.
L31-As sef sectie
L8-Managementul
Repartizarea numerică a asistenților medicali și a organizației -Comitetului
01.03.
personalului de îngrijire pe ture la nivelul director
I 02.01.
secțiilor/compartimentelor cu paturi se face în funcție de L68-Interviu reprezentant
02
gradul de mediu de dependență. al angajaților
 In procesul ingrijire este obligatoriu
să se identifice sursele de dificultate si
sa se stabileasca gradul de dependenta.
Pe baza cunoaşterii lor , personalul se
va implica în realizarea nevoilor
fundamentale ale pacientului .Iar
necesarul de personal va avea ca
fundament……..
gradul de dependenta
al pacientului!!!
-OMS 446/2017-Standarde ,proceduri
simetodologia de evaluare si acreditare a spitalelor
-Ordinul Presedintelui ANMCS 151/2017
instrumentele de lucru utilizate in Ciclul II de
acreditare
-Anexa 1- la OMECT 2713/29.11.2007Standardele
de pregatire profesionala si Curriculum pentru
calificarea “asistent medical generalist”
-OUG 144/2008 aprobata prin L53/2014 privind
exercitarea profesiei de a.m.g,moasa si am din
Romania,organizarea OAMGMAMR
VA MULTUMESC!