Sunteți pe pagina 1din 7

Proiect la matematica

A elaborat : Jumir Gabriel , cl. XI ,,B’’


Profesor : Ceban Tatiana
Ecuațiile : a) 3 x  5  2(1  x)
3x
b) 2 x   x 1
x 1
x 1 2x
c) 1 2 
x 4 x2

se numesc ecuații raționale


Algoritmul de rezolvare a ecuațiilor raționale:
1. Se determină DVA al ecuației date.
2. Se trec toți termenii în membrul stîng al ecuației.
A
3. Se aduce membrul stîng la forma
B
4. Se aplică regula egalării cu zero a unui raport .
5. Se rezolvă ecuația obținută . (A=0)
6. Se verifică dacă valorile obținute satisfac condițiile
precizate inclusiv dacă aparțin DVA.

7. Se scrie răspunsul.
Rezolvați în R ecuația:
2 3x 1
 
x 1 x 1 x 1
2

Rezolvare:
1) DVA : R \ { -1; 1 }
2) 2  3x  1  0 Găsim numitorul comun x 2  1
x 1 x 1 x 1
2
Amplificăm fracțiile II cu x+1 și a III cu x-1

2 - 3x(x  1)  1(x - 1)   3x  x  1   2x 1
0
2 2
2 3 x
0  3 x
0
(x - 1)(x  1) ( x  1)( x  1) x 1
2
 3x 2  2 x  1
 0 Deoarece x 2
 1  0   3 x 2
 2x 1  0
x2 1
 
  b 2  4ac (2) 2  4   31 4+12=16

x1 
b 
 24
 6
=-1
2a 2   3 6

b  24 2
 2   3   6  3
1
x2 
2a
-1  DVA
1
 DVA
3

Răspuns : S = { 1
3
}
Consolidarea:
Rezolvați în R ecuația:
3 x 10
a)  
x  5 x  1 ( x  1)( x  5)

x2  x 3x  1
b)  2x  2
x 1 x 1
2 x4 1
c)  
x  4 x( x  2) x( x  2)
2

2x2 3x
d)  0
x  2x  1 x 1
2