Sunteți pe pagina 1din 25

CERC PEDAGOGIC

CONSILIERI ȘCOLARI ȘI LOGOPEZI


17 NOIEMBRIE 2017
ABANDONUL SCOLAR –
FACTOR DE RISC IN
TRAFICUL DE PERSOANE

PROF.CONS.ȘC.BOCȘAN RAMONA
PROF.CONS.ȘC.DĂRĂBĂNEANU EMILIA
PARTEA I – ABANDONUL ȘCOLAR

1. DELIMITĂRI CONCEPTUALE

2.DIMENSIUNI ALE ABANDONULUI ȘCOLAR


ÎN BIHOR

3. MODALITĂȚI DE PREVENIRE ȘI
INTERVENȚIE
1.Abandonul școlar -Definiţia oficială dată
abandonului şcolar din ROFUIP, art. 68 alin- se află în
situaţie de abandon şcolar elevul care nu frecventează
cursurile de zi ale unei clase din învăţământul
obligatoriu, depăşind cu mai mult de doi ani vârsta
clasei respective.
d.p.d.v. economic=indicator al eficienţei sistemului
şcolar.
CAUZE. În literatura de specialitate sunt consemnate trei categorii de factori,
care conduc spre situația de abandon școlar: psihologici, sociali și
psihopedagogici.
a) Cauzele psihologice-țin de personalitatea și starea de sănătate a elevului:
motivație școlară scăzută, lipsă de interes, capacități cognitive limitate,
oboseală, anxietate, imagine de sine deteriorată, sentimente de inferioritate,
abilități sociale reduse, refuzul de a adera la o alegere făcută de alții (reacție
la presiunea exercitată de dorințele adulților);
b) Cauze sociale- țin de familie, de condițiile socio-economice: sărăcia,
subculturalitatea, stil parental indiferent, neglijent, familii dizarmonice,
părinți emigrați, etc;
c) Cauze psihopedagogice- țin de contextul școlar specific: supraîncărcare
scolară, comunicarea defectuoasă elev-profesor, presiunea grupului, conflicte
cu colegii, incompatibilitate între aspirațiile, trebuințele de învățare și oferta
educațională a școlii.
EFECTE –pe termen scurt și pe termen lung, precum și la nivelul
individului, dar și al societății în ansamblu.

a) La nivel individual-automarginalizare, aderare la grupuri delicvente,


vulnerabilitate, creșterea riscului de șomaj, sărăcie și excluziune socială,
perpetuată ulterior și asupra propiilor copii. În ansamblu reducerea șanselor
de participare la viața socială, culturală și economică.

b)La nivel social –împovărare economico-socială prin: creșterea ratei


șomajului, acordarea ajutoarelor sociale, dezvoltarea unor fenomene precum
cerșitul, delicvența, etc.
DIMENSIUNI ALE ABANDONULUI ȘCOLAR ÎN BIHOR
8

7
4 3.9 3.7
3.9
6

5 2
2.3 2
1.4 1.6
4

3 1.7 1.7 1.7 1.8


1.5 1.6 1.6 1.6
1.4
2

1.2 1.4 1.2 1.2 1.3


1 1.1 1.1 1.1 1.1
0
2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

Invatamant primar invatamant gimnazial Invatamant liceal si profesional


SUBIECȚII ABANDONULUI ȘCOLAR
Sexul subiecţilor

masculin 57.14 % Nationalitatea


feminin 42.86 %
româna,
16.07%

Vârsta la care au abandonat şcoala


maghiara,
6 - 9 ani 14,29 % 19.64%
10 - 14 ani 62,50 % rroma,
64.29%
14 - 18 ani 23,21 %
Rezultatele şcolare în perioada anterioară abandonului

60,00
51,16
Performanţele şcolare în perioada anterioară abandonului
50,00
DA NU
37,21
40,00
92,59
100,00

30,00
90,00 76,36
80,00
20,00
70,00
9,30
60,00
10,00
2,33
50,00

40,00
0,00 23,64
foarte slabe slabe bune foarte 30,00

bune 20,00 7,41


10,00

0,00

a fost repetent a avut absente nemotivate


Starea materială a familiei

60,00
51,78 Importanţa acordată şcolii
50,00 bun/ă satisfacator/are slab/ă

40,00 Relatia familie - 74,55


31,16 scoala 23,64
30,00
1,82

20,00
Preocuparea
PT 78,18
8,14 7,14 pregatirea scolara 18,18
10,00
a copilului 3,64
1,79
0,00

foarte slaba slabanici slaba, nicibuna foarte buna


buna 67,27
Interesul parintilor 30,91
pentru scoala
1,82

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00
PERCEPȚIA CADRELOR DIDACTICE ASUPRA ABANDONULUI ȘCOLAR

Factori ai abandonului şcolar

lipsa de implicare a
familie 28,38

situatia materiala si
financiara precara 26,58

lipsa motivatiei elevilor si


21,17
dificultatile adaptarii

casatoria 16,22

mobilitatea familiei 4,05

calitatea pregatirii
3,60
profesorilor
0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00
3.DIRECTII DE INTERVENȚIE ȘI PREVENȚIE

A. PREVENȚIA
–LA NIVEL NAȚIONAL –PRIN POLITICI SOCIALE
-LA NIVEL COMUNITAR- IMPLICARE DIVERSELOR INSTITUȚII (POLIȚIA , ANA, ONG-
URI)
-LA NIVELUL ȘCOLII- ÎMBUNĂTĂȚIREA IMAGINII ÎN COMUNITATE

B. INTERVENȚIA
– LA NIVELUL ȘCOLII- ÎMBUNĂTĂȚIREA CLIMATULUI ȘCOLAR, LECTORATE CU PĂRINȚII,
CONSTITUIREA UNOR ASOCIAŢII ALE PĂRINȚILOR CU COPII AFLAȚI ÎN SITUAȚII DE RISC
-LA NIVELUL ELEVULUI- (CADRE DIDACTICE+PSIHOLOG)- CRISTALIZAREA UNEI IMAGINI
DE SINE POZITIVE CREȘTEREA TOLERANȚEI LA FRUSTRARE, MANAGEMENTUL EFICIENT
AL TIMPULUI, OPTIMIZAREA STILULUI DE ÎNVĂȚARE, ASUMAREA RESPONSABILITĂȚII,
CREȘTEREA MOTIVAȚIEI PENTRU ÎNVĂȚARE.
-
,,ATELIERUL PRIETENIEI,,
-Proiect anual -derulat 1h/săptamână, sub forma unui atelier de creație

-Grup țintă: -elevi cu CES din clasele I-VIII, aflați în risc de abandon școalar
-prietenii elevilor cu CES
-Obiectiv general –prevenirea abandonului școlar
Obiective -dezvoltarea abilităților de muncă în echipă
-cultivarea simțului estetic
-dezvoltarea creativității
- creșterea stimei de sine
-facilitarea integrarii elevilor cu CES
-realizarea unor obiecte decorative
Parteneri implicați: prof.cons.sc., prof.de sprijin, fundatia caritabilă
Atunci când
copiii trăiesc
în încurajare,
Ei învață să
fie
încrezători.
..
Atunci când
copiii trăiesc în
apreciere,
Ei învață să
aprecieze...
Atunci când copiii trăiesc în siguranță, Ei învață să capete încredere în sine...
Atunci când copiii trăiesc îm recunoaștere, Ei învață să aibă un
țel.
Atunci când
copiii
trăiesc în
prietenie, Ei
învață că
lumea e un
loc frumos
în care să
trăiești.
PRIETENII BUCURIEI
-Proiect școlar derulat 6 luni (noiembrie-aprilie)
-Grup țintă: elevii claselor I-VIII, cu părinții plecați în străinătate
-15 elevi din ciclul primar
-15 elevi din ciclul gimnazial
Obiectiv general – prevenirea abandonului școlar, prin creșterea
sentimentului de apartenență la spațiul școlar
Obiective: -dezvoltarea şi crearea unui climat familial pentru elevii cu
părinţi plecaţi în străinătate, prin activităţi atractive;
-dezvoltarea abilităţilor de relaţionare (socializare) şi integrarea optimă în
colectiv;
-dezvoltare socio-emoţională;
-formarea competenţelor comunicaţionale;
-conturarea unei imagini de sine pozitive