Sunteți pe pagina 1din 7

Respirația aerobă și anaerobă

Proiect realizat de:Trofin Paul


Zăhan Răzvan
1.Respirația aerobă
 a)Definiție: reprezintă oxidarea totală a unor
substanţe organice, în prezenţa oxigenului
rezultând substanţe anorganice şi energie;

 B)Ecuația chimică:
 Substanță organică+O2 CO2+H2O+38ATP
2.Respirația anaerobă
 a)Definiție: reprezintă oxidarea parțială a unor
substanțe organice,rezultând un produs intermediar,CO2
și energie

 b)Ecuație chimică:
-O2
 substanță organică CO2+produs intermediar+2ATP
Tabel comparativ

Respirația aerobă Respirația anaerobă


Prezența oxigenului in reacția chimică. Lipsa oxigenului in reacția chimică.
Producerea a 38ATP(625Kcal). Producerea de 2ATP(25-65Kcal).
Rezultarea apei din reacția chimică. Lipsa apei ca rezultat al reacție
chimice.
Prezența produșilor finali. Prezența produsilor inițiali (alocool
etilic,acid lactic,acid acetic).
Acest tip de respirție este specific Acest tip de respirație este specific
mamiferelor. ciupercilor si bacteriilor.
Respirația aerobă Respirația anaerobă
Factorii care influențează respirația
Factori interni si externi Modul de influentare
1.Cantitatea de substanțe organice. Intensificarea respirației.
2.Gradul de hidratare. Viteza de deplasare a moleculelor și
activitatea celulelor implicate in
respirație.
3.Vârsta. Intensitatea respirației scade cu
îmbătrânirea țesuturilor.
4.Programul genetic. Menține dezitratarea activa a fructelor
și a semințelor.
Asigură un ritm respirator potrivit
fiecărei plante.
5.Temperatura. Influențează viteza reacțiilor de
oxidare.
6.Concentrația de CO2 Dioxidul de carbon inhibă respirația.

7.Factorii mecanici Produc leziuni si intensifică respirația.


Bibliografie
 www.ebacalaureat.ro
 Manualul de biologie clasa a 10-a