Sunteți pe pagina 1din 21

Fondurile structurale și de

investiții europene

2014 - 2020
1
Politica de coeziune a UE

De ce este nevoie de această politică?

• Pentru a reduce disparităţile de dezvoltare economică


şi socială între statele membre / regiunile UE
• Pentru a îmbunătăţi funcţionarea Pieţei unice
• Pentru promovarea dezvoltării stabile şi durabile a UE

Politica fundamentală a UE - cca 1/3 din bugetul UE

2
Politica de coeziune a UE investeşte în …
Sprijin
Formare pentru IMM-uri

Eficienţă
energetică

Energie
regenerabilă
Transporturi
Cooperare
Cercetare între regiuni
şi inovare

│ 3
Politica de coeziune a UE

• UE-25 PIB per capita - € 22.300


• RO PIB per capita - € 7.000 (32% din media UE 25)

PIB per capita 2004

4
Politica de coeziune a UE

5
6
Politica de coeziune a UE

Suma alocata pentru 2007 – 2013:


336,1 mld. Euro

Suma alocata pentru 2014 – 2020:


351,8 miliarde de euro

Realizarea obiectivelor Strategiei Europa 2020 de


creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă
incluziunii

• „Investiţii în creştere economică şi ocuparea forţei


de muncă” la nivelul statelor membre şi regiunilor
• „Cooperare teritorială europeană” 7
Alocarea financiară 2014 - 2020

• Obiectivul "Investitii pentru crestere economica si locuri de munca":


– 66,93% pentru regiunile mai putin dezvoltate (regiunile ce au PIB sub
75% din media europeana, categorie in care se incadreaza 7 din cele 8
regiuni de dezvoltare ale Romaniei)
– 13% pentru regiunile de tranzitie (regiunile care au PIB intre 75% si
90% din media europeana, categorie in care se incadreaza si Regiunea
de Dezvoltare Bucuresti Ilfov)
– 20,07% pentru regiunile mai dezvoltate (regiuni care au PIB peste 90%
din media europeana)

• Obiectivul "Cooperare teritoriala europeana" :


– 74,06% pentru cooperarea transfrontaliera
– 20,36% pentru cooperarea transnationala
– 5,58% pentru cooperarea interregionala

8
Obiective naţionale în cadrul UE 2020 Situaţia actuală
70 % din populaţia în vârstă de 20‐64 de ani să fie 63,8 % (2012)
angajată
2 % din PIB investit în cercetare şi dezvoltare 0,48 % (2011)
Reducerea cu 19 % a emisiilor de gaze cu efect de 51,84 % (2011)
seră (faţă de nivelul din 1990)
24 % din consumul brut final de energie din surse 22,904 % (2012)
regenerabile
Reducerea consumului primar de energie cu 19 % 16,6 % (2012)
Numărul copiilor care părăsesc şcoala la o 17,4 % (2012)
vârstă mică să fie mai mic de 11,3 %
Cel puţin 26,7 % dintre persoanele cu vârsta 21,8 % (2012)
cuprinsă între 30 şi 34 de ani să termine învăţământul
terţiar
Numărul persoanelor expuse la riscul de sărăcie sau 240 000 (2011)
excludere să fie mai mic cu 580 000 (faţă de nivelurile
din 2008)

9
Fondurile structurale și de investiții
europene

• Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)


• Fondul Social European (FSE)
• Fondul de Coeziune (FC)

Acțiune complementară:
• Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală
(FEADR)
• Fondul European pentru Pescuit şi afaceri
Maritime(FEPM)
10
11
Arhitectura politicii de coeziune
2007 - 2013 2014 - 2020
Obiective Fonduri Obiective Categorii de Fonduri
regiuni
Convergenţă FEDR Investiţii în Regiuni mai FEDR
FSE creştere puţin FSE
economică şi dezvoltate
Competitivitate ocuparea Regiuni de
regională şi forţei de tranziţie
ocuparea forţei muncă
Regiuni mai
de muncă dezvoltate
Cooperare FEDR Cooperare FEDR
economică economică
teritorială teritorială

12
Alocarea Fondurilor Structurale şi
de Investiţii

• Prin intermediul Programelor Operaţionale,


care detaliază domeniile de finanţare ce
corespund priorităţilor naţionale şi ale UE

• Suma alocată României pentru perioada


2007-2013:
cca 17 miliarde Euro
• Suma alocată României pentru perioada
2014-2020:
cca 23 de miliarde de euro 13
ACORDUL DE PARTENERIAT
2014-2020

Politica de Coeziune Politica Politica


Instrumente Structurale Agricola Comuna de
Postaderare Comuna Pescuit

PROGRAME OPERATIONALE
Prioritati PNDR PO
Masuri Pescuit

FEDR
FSE FC FEADR FEPM
(coresp. ISPA) (coresp. (coresp.
(coresp. PHARE-CES) SAPARD) SAPARD)

14
Program Operaţional (PO):

Document care stabileşte o strategie de dezvoltare


pe baza unui set coerent de priorităţi pentru a fi
implementat prin finanţare dintr-un fond (FSE, FEDR,
FC).

Este elaborat de un Stat Membru şi adoptat de CE.

15
PROGRAMELE OPERAŢIONALE 2014 - 2020
Programul operaţional (PO) Alocarea Autoritatea de Management (AM)
financiară indicativă
Programul Operaţional Infrastructură 9,07 mld. euro Ministerul Fondurilor Europene
Mare (POIM)
Programul Operaţional Regional 6,47 mld. euro Ministerul Dezvoltării Regionale
(POR) și Administrației Publice
Programul Operaţional Capital Uman 3,44 mld. euro Ministerul Fondurilor Europene
(POCU)
Programul Operaţional 1,26 mld. euro Ministerul Fondurilor Europene
Competitivitate (POC)
Programul Operaţional Capacitate 0,52 mld. euro Ministerul Dezvoltării Regionale
Administrativă (POCA) și Administrației Publice
Programul Operaţional Asistență 0,3 mld. euro Ministerul Fondurilor Europene
Tehnică (POAT)
Programele de cooperare 0,45 mld. euro Ministerul Dezvoltării Regionale
transfrontalieră și Administrației Publice
Programul Naţional de Dezvoltare 8,01 mld. euro Ministerul Agriculturii și
Rurală (PNDR) Dezvoltării Rurale
Programul Operaţional pentru 0,16 mld. euro Ministerul Agriculturii și
Pescuit şi Afaceri Maritime (POPAM) Dezvoltării Rurale

16
Diferenţe între alocarea fondurilor
de pre-aderare şi post-aderare:
• Alocare pe programe multianuale (7 ani)
• Management descentralizat (naţional) al
fondurilor
• Sumele alocate semnificativ mai mari
• Implică o cofinanţare mai mare
• Operează pe principiul rambursării

17
Probleme în România

• dezechilibrele de dezvoltare dintre vestul şi estul ţării


datorate în principal apropierii zonelor din vestul
României de piaţa vest-europeană, ceea ce acţionează
ca factor de creştere economică;
• nivelul foarte redus de dezvoltare al unor regiuni, cum
sunt cele din nord-est, respectiv la graniţa cu Republica
Moldova şi cele sudice, situate de-a lungul Dunării;
• inegalităţile intra-regionale, care se manifestă prin
existenţa unor diferenţe majore de dezvoltare economică
între judeţe şi prezenţa unei structuri de mozaic a
dezvoltării economice;
• declinul oraşelor mici şi mijlocii;
• impactul puternic negativ al restructurării industriale, în
special în localităţile monoindustriale.
18
Regiunile de dezvoltare din România

19
Rezultatele politicii de coeziune a UE
(date din perioada 2007–2012)

1.500 km de cale ferată construiţi sau reabilitaţi

1.200 km de drum rutier construiţi sau reabilitaţi


Sistemele de alimentare cu apă au fost modernizate, în
beneficiul a 3,2 milioane de cetățeni
Accesul la internet în bandă largă a fost extins la încă 5
milioane de cetățeni UE
594.000 de noi locuri de muncă

PIB/cap de locuitor în creştere cu 5 % în noile state membre

│ 20
Stadiul absorbţiei instrumentelor
structurale 2007 - 2013

21

S-ar putea să vă placă și