Sunteți pe pagina 1din 6

Leadership și management în

organizațiile școlare
Modul I. ( 16 ore)
Analiza de nevoi a școlii din perspectiva leadership-ului
si managementului educațional
Nr. ore face-to-face = 9h30’
Nr. ore on-line/e-learning = 6h30’

Modul II. ( 10 ore)


Antreprenoriat și management educațional
Nr. ore face-to-face = 5h30’
Nr. ore on-line/e-learning = 4h30’
Modul III. ( 29 ore)
Surse de finanțare pentru o școală europeană
Nr. ore face-to-face = 15h30’
Nr. ore on-line/e-learning = 13h30’

Modul IV. ( 21 ore si 30 minute)


Competențe transversale și managementul școlar
Nr. ore face-to-face = 11h
Nr. ore on-line/e-learning = 10h30’
Modul V. ( 17 ore)
Managementul programelor de excelență și/sau de detecție
timpurie și intervenție pentru copii în risc de abandon școlar
Nr. ore face-to-face = 9h30’
Nr. ore on-line/e-learning = 7h30’

Modul VI. ( 4 ore si 30 minute)


Resurse motivaționale pentru profesori
Nr. ore face-to-face = 2h30’
Nr. ore on-line/e-learning = 2h
Modul VII. ( 22 ore)
Managementul activităților extra-curriculare și non-formale
Nr. ore face-to-face = 11h30’
Nr. ore on-line/e-learning = 10h30’

Modul VIII. ( 4 ore)


Evaluare finala
Teme portofoliu
Principalele teme pe care le puteți aborda pentru portofoliu
sunt:
• obligatorii:
-motivația participării la curs și definirea obiectivelor personale
de învățare;
-harta mentală pornind de la conceptul de leadership;
-scurtă evaluare instituțională a propriei școli, din perspectiva
principiilor leadership-ului.
• facultative:
-opinia personală privind un mit al leadership-ului.