Sunteți pe pagina 1din 8

DEFINIREA ŞI APLICAREA UNOR

MODALITĂŢI ALTERNATIVE DE
STUDIU

• ROSE
Obiective operaționale
 Să definească formele de studiu;
 Să identifice 3 forme de studiu folosite în general la
toate disciplinele de studiu;
 Să aplice 5 forme de învățare, pe o disciplină de
examen;
 Să participe activ la analiza interdisciplinară
frontală.
Definirea strategiilor de învățare
 Strategiile de învăţare se referă la reguli, principii, proceduri
folosite pentru a facilita procesul de învăţare, utilizare şi redare a
materialului învăţat.

 Strategiile de învățare se împart în:


 Elaborarea şi înţelegerea materialului d eînvățat facilitează „formarea
unor structuri de cunoştinţe active şi flexibile” (Lemeni, 2009, p. 149),
depăşind cu mult valoarea strategiilor cum ar fi memorarea (Gardner,
Krtechevsky, Sternberg, & Okagaky, 1999).
 Organizarea materialului de învățat - se referă la gruparea noii
informaţii în categorii (noi sau deja stocate în memorie) şi stabilirea
unei structuri a noii informaţii.
 Repetarea materialului de învățat - distribuirea repetiţiei pe intervaluri
reduse, dar frecvente este mult mai eficientă decât exerciţiul comasat
(massed) într-o singură şedinţă de repetiţii.
Deprinderi de studiu eficiente
 Luarea de notițe
 Modalitate de stocare externă a informației
 Facilitează encodarea și reactualizarea materialului

 Permite structurarea materialului chiar în timpul


predării acestuia
 Sublinierea
 Se încercuiesc conceptele
 Se subliniaza definițiile

 Se delimitează printr-o linie, exemplele


Deprinderi de studiu eficiente
 Monitorizarea comprehensiunii textului
 Formularea de întrebări
 Clarificarea ideilor care pun probleme de înțelegere
 Sumarizarea textului
 Predicția în text

 Controlul învățării
 Se formeaza pe măsura acumulării de informații
legate de modul cum se realizează învățarea,
capacitatea proprie de învățare, respectiv de cerințele
diverselor sarcini
Deprinderi de studiu eficiente
 Gândirea critică
 Deprinderea de a interacționa cu textul/informația în
mod activ, de a obține, interpreta și evalua informația
conținută într-un material în mod eficient și acurat.
 Tipuri de întrebări – tips&tricks

 Managementul timpului de studiu


 Deprinderea de utilizare eficientă a timpului pentru
studiu
Exercițiu
 Exersați deprinderile de studiu prezentate, în
asimilarea de informații, la o disciplină pe care o
studiați pentru examenul de BAC. Puteți alege o
operă literară, o lecție de la biologie, franceză sau
engleză. Puteți de asemenea să folosiți aceste
deprinderi de studiu și pentru matematică și
informatică.
Succesul şcolar în sine depinde de o serie de
factori, care se interrelaţionează în mare măsură:

 strategii de învăţare (selectarea informaţiilor relevante, stabilirea


asocierii dintre informaţiile asimilate deja şi cele noi, memorare; abilităţi de
luare de notiţe; strategii de înţelegere a textelor scrise şi citite; abilităţi de
redactare a proiectelor; tehnici de organizare a materialelor; etc.);
 motivaţie (intrinsecă pentru implicarea şi perseverenţa în activităţile
şcolare);
 gestionarea eficientă a timpului (evaluarea corectă a timpului necesar
efectuării unei sarcini specifice; utilizarea eficientă a timpului alocat
efectuării unei sarcini; planificarea succesiunii de rezolvare a temelor);
 managementul eficient al mediului fizic şi social (alegerea unui
spaţiu de învăţare cu un număr cât mai mic de distractori, alegerea unui
anturaj/prieteni care valorizează succesul şcolar, etc.);
 gestionarea eficientă a stărilor afective (de exemplu, anxietatea faţă
de teste, inducerea emoţiilor pozitive funcţionale – care menţin implicarea
în activităţile şcolare);
 menţinerea unui nivel constant de performanţe ridicate, prin
monitorizarea conştientă a proceselor de învăţare (abilităţi
metacognitive).

S-ar putea să vă placă și