Sunteți pe pagina 1din 24

ETAPE ALE MORFOGENEZEI

SISTEMULUI NERVOS

 FORMAREA TUBULUI NEURAL

 DIFERENŢIEREA TUBULUI NEURAL


 DEZVOLTAREA MĂDUVEI SPINĂRII
 DEZVOLTAREA ENCEFALULUI
 STADIUL MONOVEZICULAR
 STADIUL TRIVEZICULAR
 STADIUL DE 5 VEZICULE
I. FORMAREA TUBULUI
NEURAL
 în săptămâna a 3-a - neurulaţia:

 formarea plăcii neurale – îngroşare ectoblastică mediană,


între nodulul Hensen şi membrana orofaringiană, dorsal de
notocord
 formarea şanţului neural – adâncirea mediană a plăcii
neurale, versanţii sunt plicile neurale, iar marginile – creste
neurale
 formarea tubului neural – fuziunea marginilor tubului neural,
iniţial în porţiunea mijlocie, apoi se extinde cranial şi caudal
 - la extremităţi – neuropor anterior
neuropor posterior
Diferenţierea tubului neural funcţie de raportul cu
notocordul:

 cordencefal şi măduva spinării (la nivelul notocordului)


 arhencefal (cranial de notocord)
Evoluţia crestelor neurale
 Se segmentează metameric şi vor forma:
- ganglionii senzitivi ai nervilor cranieni
- ganglionii senzitivi spinali

 Prin migrarea ventrală a celulelor se vor forma:


- ganglionii simpatici laterovertebrali
- ganglionii prasimpatici previscerali şi intramurali
- medulosuprarenala
- celulele Schwann producătoare de mielină
- celulele pigmentare
- odontoblastele
- meningele (săpt. 6)
- celulele cartilaginoase ale arcurilor faringiene  cristopatii
(labioschizis, palatoschizis)
- celule ale sistemului neuroendocrin difuz
- nervi cranieni şi spinali
II. DIFERENŢIEREA TUBULUI
NEURAL

1. DEZVOLTAREA MĂDUVEI SPINĂRII

 Păstrează forma tubului neural


 În luna a 3-a apar umflăturile toracală şi lombară
 Ocupă toată lungimea canalului vertebral până în
luna a 3-a, apoi apare fenomenul de “ascensiune
aparentă a măduvei” – în luna a 6-a – baza sacrului
- la naştere – L3
- 1 an – L2
Galben – placa alara
Rosu – placa bazala
 Formula lui Chipault de
corespondenţă vertebro-radiculară

- cervical – nr. neuromerului = N +


1 (N – nr. apofizei spinoase)
- toracal superior - nr. neuromerului
=N+2
- toracal inferior - nr. neuromerului
=N+3
- T11-T12 – neuromerele L3-5
- T12-L2 – neuromerele S1-5 şi
coccigian

 Mielinizarea progresează
 cervico-caudal
 ventro-dorsal la nivelul
rădăcinilor
 dorso-ventral la nivelul
cordoanelor (tract piramidal –
ultimul) – din săpt. 20
2. DEZVOLTAREA
ENCEFALULUI

 STADIUL MONOVEZICULAR
(ARHENCEFAL)

 Săpt. 4
 se continuă cu cordencefalul (trunchi cerebral) şi
măduva spinării
 STADIUL TRIVEZICULAR (sfârşitul
săpt. 4)

 PROZENCEFAL – înaintea notocordului, va creşte în


volum
 MEZENCEFAL – dorsal faţă de notocord
 ROMBENCEFAL (trunchi cerebral şi cerebel)
 STADIUL DE 5 VEZICULE (săpt. 5-8)

 TELENCEFAL
 DIENCEFAL
 MEZENCEFAL
 METENCEFAL (puntea Varolio şi cerebel)
 MIELENCEFAL (bulb)
 formarea lobilor cerebrali (săpt. 16)

 formarea şanţurilor şi girusurilor


lisencefal  girencefal

 diferenţierea scoarţei cerebrale (din manta –


palium)- săpt. 8:

 arhipalium
 paleopalium (3 straturi)
 neopalium – lateral (6 straturi la naştere) – mielinizare din s.
20

 formaţiunile comisurale (săpt. 20)


ANOMALII DE DEZVOLTARE A
SISTEMULUI NERVOS
1. Sindroame notocordo-disrafice:

 Posterioare - Lipsa de fuziune a plicilor neurale cu


deschiderea dorsală a tubului neural:
mielocel
encefalocel
meningocel
spina bifida

 Anterioare - Lipsa de închidere a canalului


neurenteric (corp vertebral nefuzionat vental,
diverticuli digestivi)
2. Anencefalia – lipsa închiderii neuroporului anterior
(calvaria absentă, conţinutul intracranian e înlocuit de un
ţesut glial dezorganizat, vascularizat)

3. Exencefalia – lipsa de formare a calvariei cu expunerea


ţesutului cerebral la contactul cu lichidul amniotic.

4. Hidrocefalie: internă (obstrucţia orificiilor


sistemului ventricular)
externă (drenare defectuoasă
în sinusurile venoase ale durei mater)

5. Chisturi ale plexurilor choroide.

6. Holoprosencefalia – defect mezenchimal precoce


(săpt. 3) cu lipsa formării celor două emisfere din
prosencefal.
HIDROCEFALIE

HOLOPROZENCEFALIE
7. Arhinencefalia – absenţa bulbilor şi a tracturilor olfactive
8. Sdr. Möbius – absenţa nucleilor nervilor VI şi VII
9. Sdr. Arnold-Chiari – malformaţii cerebeloase, spina bifida
cervicală, encefalocel, hidrocefalie,
mielomeningocel
10. Sdr. Dandy-Walker – disgenezia vermisului, dilataţia
ventriculului IV, cort înalt al
cerebelului, hidrocefalie
11. Agnezia corpului calos
12. Lisencefalia – agiria
13. Polimicrogiria (cortex gros prin girusuri mici cu suprafeţe
fuzionate)
14. Pahigiria (girusuri puţine)

LISENCEFALIE
Meningo-mielocel în dr. Arnold-Chiari Encefalocel