Sunteți pe pagina 1din 13

ACCIDENTUL NUCLEAR

DE LA CERNOBÂL
(UCRAINA)
Evenimente anterioare

În intervalul 1944-1987 au fost înregistrate 284 accidente nucleare

1358 oameni afectaţi din care 33 au murit

Cauze:
- manipulare inadecvată a izotopilor radioactivi industriali
- expunerea din neatenţie la radiaţii industriale a muncitorilor

Alte accidente:
< 1957 în instalaţii nucleare militare (Anglia, fosta URSS)
< singurul accident serios într-o centrala nucleară civilă
Three Mile Island (SUA) – 28 martie 1979
blocarea unei pompe pentru
lichidul de răcire

distrugerea inimii reactorului

mici cantităţi de substanţă


radioactivă au scăpat în
clădire
Centrala de la Cernobâl – Ucraina
Caracteristici:
- centrala este situată la aproximativ 100 km de Kiev
- reactor de tip RBMK-100
- U este plasat în tuburi de forţă (de presiune) traversate de apa de răcire a circuitului
primar
- apa se transformă în vapori datorită trecerii ei prin tuburi; vaporii alimentează direct
turbina
- grafitul constituie materialul folosit pentru frânarea neutronilor
- inima reactorului: 1900 tuburi – 8 din 9 tuburi conţin creioanele de U, al 9-lea este o
bară de reglaj care controlează reacţia
- reactorul conţine o serie de orificii care permit încărcarea şi descărcarea materialelor
radioactive în timpul funcţionării la T şi P maxime – reactorul era folosit şi pentru
obţinerea plutoniului utilizat în aplicaţii militare
- reactorul are un circuit cu două bucle alimentând fiecare cu vapori câte un grup turbină-
alternator
- apa de răcire este trimisă la reactor prin 8 pompe (2 de rezervă)
- amestecul apă + vapori care iese din reactor ajunge într-un separator, vaporii fiind
dirijaţi spre una din cele două turbine
- la ieşirea din turbină vaporii sunt recuperaţi şi condensaţi pentru a retrimite apa în
circuitul primar
- la funcţionarea maximă, o unitate are o putere termică de 3200 MW; aceasta e
transformată de turbo-alternatoare într-o putere electrică de 1000 MW
Derularea accidentului:
- a avut loc în data de 26 aprilie 1986 la ora 1.23, la unitatea 4
- a avut loc în cursul desfăşurării unui test: era vorba de a verifica dacă în cazul unei
deconectări de la reţea a grupurilor turbo-alternatoare (acestea aflându-se în
incapacitate de a furniza energie electrică centralei), inerţia rotorului grupurilor permite
alimentarea electrică a pompelor de răcire ale reactorului înainte de pornirea motoarelor
Diesel de siguranţă

Au fost delimitate 6 etape în derularea accidentului:

a) Otrăvirea cu xenon
- în dimineaţa zilei de 25 aprilie, puterea reactorului este redusă până la atingerea valorii
de 50%, moment în care o turbină este oprită; circuitul de răcire de urgenţă este oprit
-la cererea autorităţii de control de la Kiev, unitatea este menţinută la acest nivel de
putere până la ora 13.00 contrar derulării testului; această funcţionare prelungită duce la
„otrăvirea cu xenon” a inimii reactorului provocând o reducere a reactivităţii reactorului

b) Scăderea neprogramată a puterii


- obiectivul era de a atinge 800 MW, moment în care a doua turbină era scoasă din
funcţiune
- operatorul a debranşat sistemul de comandă automat pentru a reduce manual puterea;
din cauza unei manevre greşite, descreşterea a avut loc mult prea repede, ajungându-se
la 30 MW
c) Funcţionarea interzisă la putere scăzută
- pentru a creşte puterea, responsabilii centralei au extras manual barele de reglaj
reducând cu mai mult de jumătate marja de siguranţă sub care este interzis sa se
coboare
- în data de 26 aprilie la ora 1.00 puterea reactorului a putut fi mărită la 200 MW dar nu
mai mult datorită otrăvirii cu xenon
-la acest nivel de putere reactorul devine instabil şi dificil de pilotat

d) Retragerea excesivă a barelor de reglaj


- la orele programate 1.03 şi 1.07 au fost puse în funcţiune cele două pompe auxiliare,
debitul apei de răcire spre inima reactorului crescând mult; acest lucru a avut ca efect:
√ descreşterea cantităţii de vapori şi implicit descreşterea reactivităţii; pentru
menţinerea puterii în continuare operatorul retrage manual barele de reglaj
√ nivelul apei şi presiunea scad în separator sub limitele admise; pentru
continuarea testului, dispozitivul de oprire de urgenţă este scos din funcţiune
- la ora 1.22 operatorul consideră că presiunea e stabilizată şi decide începerea
testului; la acest moment doar 6-8 bare din minimul de 30 reglementare erau încă
inserate
e) Blocarea opririi automate a reactorului
- operatorul a blocat semnalul care ar fi trebuit să oprească automat reactorul în
momentul în care al doilea grup turbo-alternator a fost scos din funcţiune
- la ora 1.23 şi 04 secunde turbina a fost deconectată de reactor, temperatura apei a
crescut mult provocând fierberea ei, cu atât mai rapid cu cât pompele alimentate de
alternator şi-au redus viteza
- vaporii prezenţi în reactor au determinat creşterea reactivităţii şi a puterii nucleare care
la rândul ei a cauzat apariţia a şi mai mulţi vapori, fenomenul devenind cumulativ
- la ora 1.23 şi 21 secunde sistemul de reglare automată a încercat să intervină prin
coborârea barelor de reglaj, dar la acel moment un număr prea mare de bare fuseseră
deja extrase

f) Explozia
- la ora 1.23 şi 40 secunde operatorul a decis să acţioneze oprirea de urgenţă dar era
prea târziu; la acest tip de reactor sunt necesare aproximativ 20 de secunde pentru ca
sistemul să fie eficient
- puterea nucleară a continuat să crească extrem de repede (de 10 ori pe secundă) şi în
mai puţin de 4 secunde a depăşit de câteva sute de ori puterea maximă a reactorului
- barele de combustie s-au dezagregat, contactul intim între apa de răcire şi fragmentele
supraîncălzite (2000-4000°C) a cauzat creşterea bruscă a presiunii de vapori
- la ora 1.24 o parte a tuburilor de forţă au explodat, dala de 1000 tone ce acoperea
reactorul a fost aruncată în aer, tuburile de forţă au fost expulzate, zidurile şi acoperişul
au fost distruse, bucăţi din combustibil şi din blocurile de grafit supraîncălzit au fost
aruncate din reactor şi pornesc incendiul
Protecţia metalică a reactorului a fost distrusă, la contactul combustibilului incandescent
cu aerul cele 2000 tone de grafit au luat foc; acesta va continua să ardă până în data de
6 mai ducând la expulzarea de produse radioactive

- aproximativ 336.000 de persoane evacuate


Răspândirea norului radioactiv deasupra Europei
Harta contaminării cu izotopul radioactiv Cesiu-137
Raport (2005) - Agenţia Internaţională a Energiei Atomice (IAEA)
Organizaţia Mondială a Sănătăţii (WHO)

- 56 de decese directe (47 de lucrători şi 9 copiii cu cancer tiroidian)


- 6,6 de milioane persoane foarte expuse
- din acestea, mai mult de 9.000 persoane pot muri din cauza unei forme de cancer
- 4.000 de cazuri de cancer tiroidian între copiii diagnosticaţi în 2002