Sunteți pe pagina 1din 6

Lucrare practică nr.

1
Dimensionarea unui sistem fotovoltaic
Dimensionarea unui sistem fotovoltaic
Principiul general care stă la baza dimensionării instalației PV
este următorul: trebuie respectat permanent echilibrul dintre energia
produsă de generatorul PV și energia consumată de utilizator. Acest
echilibru se realizează pentru o perioadă definită, de obicei o zi sau o
lună. Prezența bateriei de acumulatoare permite compensarea deficitului
dintre energia produsă și cea consumată, deficit care poate fi cauzat de
timpul noros sau de o anumită suprasolicitare din partea consumatorului.
Dimensionarea unui sistem PV presupune parcurgerea
următoarelor etape principale:
1. Calcului radiației solare disponibile pe suprafața modulului PV.
2. Calculul consumului diurn de energie electrică – E C
3. Calculul cantității de energie electrică care trebuie produsă de către
modulul PV – E p .
4. Calculul puterii critice a modulului PV-P și alegerea acestuia.
5. Calculul capacității acumulatoarelor C și alegerea acestora.
6. Verificarea echilibrului consumului și producerii de energie electrică.
În figura alăturată, este prezentată procedura de dimensionare a unui
Sistem PV cu baterii de acumulare.
Dimensionarea Instalației Fotovoltaice
La dimensionarea instalației fotovoltaice, vom pleca întotdeauna de la necesarul de puterea pentru locația respectivă.
Astfel, ne propunem să realizam o instalație fotovoltaică care să furnizeze o putere de 6 KW.
Pentru realizarea unei instalații fotovoltaice (generator fotovoltaic) care să furnizeze energia electrică de care avem nevoie,
este mai întâi nevoie de un calcul de dimensionare.

DIMENSIONAREA INSTALATIEI FOTOVOLTAICE


1. Prima etapă în dimensionarea instalației fotovoltaice, după ce am stabilit puterea necesară, este alegerea panourilor
solare.
Consultând oferta furnizorilor de panouri fotovoltaice, alegem un panou solar policristalin de 150 W, tensiune de 12 V,
curent panou 8.1 A, Vmp = 18.50 V
2. Următoarea etapă este aflarea numărului de panouri, pentru necesarul de putere de 6 KW
Nr. de panouri = Puterea instalației / Puterea unui panou
Np = Pi/Pp = 6.000/150 = 40 → Rezulta un necesar de 40 panouri fotovoltaice
3. Următoarea etapă este determinarea suprafeței panourilor
Suprafața totală = Suprafața unui panou * Numărul total de panouri
Din fișa tehnică a panoului aflăm că panoul ales are următoarele dimensiuni: L = 1.45 m, l = 0.7
ST = Sp*Np = 1.45*0.7*40 = 40.60 m2
Pentru montarea panourilor solare, avem nevoie de o suprafață de cel puțin 40.60 m2 și care să fie orientată spre sud.
4. Alegerea schemei de conexiuni pentru panourile fotovoltaice
Vom alege o schemă de conexiuni cu patru șiruri paralele, a câte 10 panouri fotovoltaice legate în serie pe fiecare șir.
Nr. șiruri = 4 Nr. panouri/șir = 10
5. Calculul caracteristicilor generatorului fotovoltaic
Tensiunea instalată a generatorului fotovoltaic se obține folosind următoarea formulă:
Ug = Np/s * Up
Ug = 10*12 = 120 V
Curentul generatorului se obține înmulțind curentul generat de un panou fotovoltaic cu numărul de șiruri
Ig = 4*8.1 = 32.40 A
Voc generator = nr. panouri/șir* Voc panou = 10*22.6 = 226 V
Isc generator = nr. șir*Isc panou = 4*8.6 = 34.4 A
Vmp generator = nr. panouri/șir*Vmp panou = 10*18.50 = 185 V
P generator = Vmp generator*I generator = 185*32.40 = 5994 W (5.99 KW)
Având aceste valori putem alege celelalte elemente ale instalației fotovoltaice
5. Alegerea invertorului
Tensiunea de intrare a invertorului trebuie sa fie egală cu tensiunea maximă a generatorului fotovoltaic. U invertor = U generator → U
invertor = 120 V
O altă condiție în alegerea invertorului este aceea ca puterea maximă a generatorului fotovoltaic să fie mai mică decât puterea de intrare a
invertorului
P invertor > 6.000 W
6. Alegerea bateriilor
Bateriile sunt folosite în sistemele fotovoltaice cu scopul de a stoca energia produsă de generatorul fotovoltaic pe timpul zilei, pentru a putea
fi folosită când este nevoie pe timpul nopții sau cer înnorat).
La alegerea bateriilor trebuie să ținem cont de următoarele informații:
- pentru încărcarea bateriilor de 12V avem nevoie de panouri cu Vmp 16V – 20V
- pentru încărcarea bateriilor de 24V avem nevoie de panouri cu Vmp 34V – 40V
- pentru încărcarea bateriilor de 48V avem nevoie de panouri cu Vmp 62V -76V
7. Alegerea regulatorului de sarcină
Regulatoarele de sarcină au rolul de a controla încărcarea bateriilor de acumulatori. La alegerea regulatorului de sarcină
trebuie să ținem cont de următoarele condiții:
- tensiunea nominală a regulatorului să fie mai mică sau egală decât tensiunea nominală a generatorului fotovoltaic
- curentul de intrare să fie mai mare sau egal decât curentul de încărcare maxim, pe care generatorul îl poate debita
Orientarea instalației fotovoltaice
Puterea maximă debitată de o instalație fotovoltaică, este direct influențată de orientarea către soare. Ideal ar fi ca instalația
fotovoltaică să urmărească soarele în traiectoria sa pe bolta cerească.
În Europa, datorită faptului că radiația difuză este relativ marea, o instalație fotovoltaică staționara poate produce pana la 70-
80% din producția posibilă, dacă aceasta ar urmări soarele.
Orientarea spre sud este determinată de doi factori:
- Înclinarea panourilor fotovoltaice, adică unghiul dintre planul orizontal și panoul fotovoltaic
- Azimutul, care indică orientarea către Sud. La o orientare a instalației fotovoltaice spre sud, vom avea Sud 0o, Vest 120o,
Est-120o.
Toate aceste informații, vă pot ajuta să dimensionați corect o instalație fotovoltaică și să alegeți în cunoștința de cauză soluția optimă. La
alegerea panourilor fotovoltaice și dimensionarea instalației trebuie să țineți cont de foarte multe date, multe dintre acestea au fost detaliate.
Cele mai importante caracteristici ale unui panou fotovoltaic, de care trebuie să țineți cont în alegerea dvs sunt:
- Puterea maximă a panoului
- Tensiunea In punctul de putere maximă
- Intensitatea curentului în punctul de putere maximă
De asemenea trebuie să știți că panourile fotovoltaice nu sunt adecvate pentru a fi folosite în orice aplicație. Panourile care sunt folosite în
instalațiile fotovoltaice care debitează energie electrică în rețea, au alte caracteristici decât cele folosite pentru încărcarea bateriilor de
acumulatoare.
Datorita căderilor de tensiune cauzate de regulator, cabluri și temperatura panourilor, panourile fotovoltaice pentru încărcarea bateriilor de
acumulatoare trebuie să aibă tensiunea Vmp cu 30-60% mai mare decât tensiunea nominală a bateriilor.