Sunteți pe pagina 1din 9

Cine nu-şi cunoaşte

trecutul ţării, nu înţelege


prezentul şi nu va putea
să vadă viitorul …
Alexandru cel Bun
aprilie 1400 – 1 ianuarie 1432

• Situația Moldovei la
începutul domniei;
• Organizarea țării;
• Politica externă;
• Importanța domniei.
Fișier:
• Aliat – persoană care se unește cu cineva în vederea unei
acțiuni comune;
• criză politică – perioadă de tulburare în societate;

• Privilegii – act prin care se acordă un drept, un avantaj;

• Sfatul domnesc – adunare de boieri, ce ajutau la


conducerea țării;

• A aseduat – a încercuit și a atacat;

• Sultan- -regele Imperiului Otoman (turcesc);

• Dregătorie – rang, titlu al boierlor în sfatul domnes;


• Harta Moldovei în timpul domniei
lui Al. cel Bun
Mănăstiri ctitorite de Alexandru cel Bun
Bistrița

• Moldovița
Întîmpinarea moaștelor lui Sf. Ioan cel Nou la
Suceava
Alexandru cel Bun și soția sa, doamna Ana
Mircea cel Bătrîn Asemănări Alexandru cel Bun
-Domnitor în Țara -Duc o politică de -Domnitor în Țara
Românească; pace; Moldovei;
-Vine pe tron în -Întăresc cetățile -Vine pe tron în
anul1386; de la hotare; anul 1400, ajutat
-Cetatea de -Se dezvoltă de Mircea cel
scaun la comerțul; Bătrîn;
Tîrgoviște; -Extind teritoriile; -Cetatea de
-A dus 2 războaie -Organizează scaun la Suceava;
cu turcii; structura -A respins I atac
-E supranumit “cel administrativă a al turcilor asupra
Bătrîn”; țărilor; Moldovei;
-Moare în anul -Construiesc -E supranumit “cel
1418; mănăstiri; Bun”;
-E înmormîntat la -Se află la domnie -Moare în anul
mănăstirea Cozia; timp de 33 de ani; 1432;
-Luptă contra -E înmormîntat la
turcilor mănăstirea Bistrița
• Realizat Țurcan Tamara,învățătoare clasa
a IV-a B

Liceul Teoretic “Al. cel Bun”, Bender