Sunteți pe pagina 1din 19

OSTEOPLASTIE – restabilire pe cale

chirurgicală a unui os cu deficit


morfologic și/sau funcțional cu ajutorul
unor fragmente osoase, cu metal sau cu
material plastic.
Transplantarea liberă osoasă sau cartilagionasă
implică utilizarea următoarelor tipuri(conform
originii) de grefe:
 Autogene – unde situsul prelevării este însuși
recipientul. În dependență de locul preluării se
împart în intra- și extraorale.
 Izogenă – unde situsul recoltării grefei este
geamănul monozigot al recipientului.
 Alogene – unde donatorul grefei constitue un
organism diferit de cel recipient, însă sînt de
specie identică
Tipuri de grefe osoase după
apartenența histologică:
 Grefe vascularizate
 Corticale
 Songioase
 Cortico - spongioase
Tipuri de grefe cartilaginoase
după apartenența
histologică:
 Hialină
 Elastic
 Fibros
Indicații către transplantarea
grefelor osoase libere:
 Drept metodă de augumentare osoasă în
reabilitarea implanto-protetică în caz de
edentații totale sau subtotale.
 În intervenții de reconstrucții faciale după
accidente.
 În reabilitarea estetică și funcțională după
afecțiuni care implică rezecții osoase masive,
ca procesele tumorale, osteomielite,
osteoradionecroze, etc.
Indicații către transplantarea
grefelor cartilaginoase libere:
 În reabilitarea ATM cînd a avut loc degenerarea
sau distrucția cartilajului articular în urma
osteoartritelor, artritelor reumatoide, artritelor
gutoase, etc.
 În intervenții chirurgicale de rinoplastie și
otoplastie.
Contraindicații către
transplantare liberă:
 Insuficiență cardiovasculară.
 Insuficiență renală.
 Insuficiență hepatică.
 Dereglări psiho-neurologice severe.
 Diabet zaharat decompensat.
 Leucemii acute.
 Procese tumorale în reg. OMF care ar
compromite rezultatele transplantării.
 Alcoolism și tabagism cronic avansat.
 Etc.
Avantajele transplantării
libere osoase:
 Este un un material de augumentare cu
proprietăți osteogenetice, osteoconductive și
chiar osteoinductive majore.
 Integrare rapidă.
 Risc de respingere practic nul în cazul
autogrefei, scăzut în cazul izogrefei.
Dezavantajele transplantării
libere osoase:
 Presupune în același timp 2 situsuri operatorii:
unul de recoltare și unul de inserare a grefei.
 Timp operator mai lung.
 Disconfort crescut postoperator.
 Condiții de lucru speciale și utilaje performante
 Posibilitatea transmiterii cărorva afecțiuni în
cazul grefei izogene și celei alogene.
Condiții pentru efectuarea
transplantării libere osoase și
cartilaginoase:

În primul rînd este nevoie de o echipă bine


pregătită atît teoretic cît și practic în domeniul
chirurgiei. Dibăcia practicienilor implicați în
intervenție are un rol esențial din cauza
incomodității lucrului într-un spațiu redus.
Utilajele performante sînt și ele o verigă
indispensabilă în procedeul de transplantare.
Astfel avem nevoie de o serie de instrumente
precum freze, discuri pentru os, piese drepte și
contraunghi asociate cu un fiziodispenser,
dăltițe, ciocănașe, osteotoame, piezotom, etc.
O altă condiție extrem de importantă este
respectarea absolută a asepsiei.
Metode de transplantare a
cartilajului
Metoda grefei osteocondrale
(mozaicoplastie) presupune transplantarea unor cilindri
de cartilaj recoltați dintr-o zonă donatoare, și anume din
părțile laterale ale cartilajului, în zonele cu defect de
cartilaj. După inspectarea zonei cu leziune de cartilaj și
tratarea leziunilor asociate (leziune de menisc sau de
ligament), dacă acestea există, se trece la pregătirea
zonei lezate pentru transplant.
După debridarea acesteia, medicul va recolta cartilaj
sănătos din zona donatoare și-l va transplanta în zona
afectată. Diametrul cilindrilor de cartilaj sănătos trebuie
să fie cu aproximativ 1 mm mai mare decât diametrul
zonei în care vor fi grefați, iar lungimea acestora cam de
1,5 mm.
Metoda implantării condrocitelor autologe constă în
prelevarea de condrocite pentru a fi cultivate in
vitro, urmând ca acestea să se reimplanteze în
defectul cartilaginos.
Metoda presupune, așadar, două intervenții
chirurgicale, prima fiind efectuată în scopul
prelevării de celule, iar cea de-a două în scopul
reimplantării acestora.
Rezultate pozitive se obțin în cazul a 80-85% dintre
pacienți, însă dezavantajul major al acestei metode
de refacere a cartilajului articular este prețul ridicat.
Autotransplantarea grefelor vascularizate
presupune recoltarea unei grefe cu o porțiune
de vas care inițial alimenta acea zonă. În
procesul transplantării, porțiunea de vas care
însoțește grefa, se suturează către un vas local
existent de calibru similar, creând astfel o
anastamoză ”artificială”. Avantajul procedeului
constă în integrarea mai rapidă a grefei osoase.
Dezavantajul însă, este necesitatea intervenirii
microchirurgilor care crește vădit costul și timpul
operator.

S-ar putea să vă placă și