Sunteți pe pagina 1din 85

GEOELEMENTELE

(ELEMENTELE FLORISTICE)
ŞI SEMNIFICAŢIA LOR
ECO-CENOTICĂ ŞI
FITOGEOGRAFICĂ

14.04.2019 05:48:15 1
a) Definitie şi clasificare
► Populaţiile vegetale tind spre o continuă cucerire
de noi suprafeţe, atunci când factorii de mediu le
sunt favorabili, sau se retrag în areale
adăpostite, când aceştia acţionează cu forţe
entropice crescute.

► Din confruntarea permanentă dintre tendinţa


populaţiilor de a-şi mări plasticitatea ecologică
(prin mutaţii, restructurări arhitecturale şi
numerice ale cromozomilor etc) şi rezistenţa
mediului la aceste înnoiri, s-au născut procesele
evolutive primare, s-au delimitat arealele de
răspândire ale speciilor.
14.04.2019 05:48:15 2
► In cadrul acestor areale de răspândire ale
speciilor (areal geografic), fitoindivizii nu
ocupă în totalitate suprafaţa respectivă, ci
numai acele staţiuni care răspund
cerinţelor ori capacităţii lor de suport.

14.04.2019 05:48:15 3
► Pe un teren oarecare se vor întâlni specii cu
areale mai mult sau mai puţin diferite, cu
origini geografice deosebite şi cu exigenţe
ecologice din cele mai variate.

► Vor convieţui specii pătrunse în timpuri


foarte îndepărtate, alături de altele ajunse
aici relativ recent.
14.04.2019 05:48:15 4
► Flora şi vegetaţia unei regiuni apar ca un
adevărat mozaic, considerate sub
aspectul:
a) originii lor genetice,
b) al migraţiei lor,
c) al arealului actual de răspândire.

14.04.2019 05:48:15 5
► Definiţie:
Geoelementele desemnează categorii
de specii vegetale, mai mult sau mai
puţin îndepărtate filogenetic, care, în
decursul procesului de speciaţie, au
ocupat aceeaşi regiune geografică,
de unde au migrat şi s-au integrat
cenotic în actualele areale.

14.04.2019 05:48:15 6
Principalele categorii de
geoelemente:
1. CIRCUMPOLARE - Circ
Sunt speciile cu origine
situată dincolo de limita
nordică a pădurilor de taiga,
caracteristice tundrelor. Se
subîmpart în:
a. circumpolare boreale –
Cp(bor)
b. circumpolare arctic-
alpine-Circ (Arct-alp)

14.04.2019 05:48:15 7
Vaccinium myrtillus
(afin) - Cp
► Arbust întâlnit în etajul
montan superior şi
subalpin
► Frunze căzătoare, flori
rozee, corolă
urceolată, fructe
albăstrui

14.04.2019 05:48:15 8
Andromeda polifolia
(Ruginare) – Circ (bor)

► Ericacee rară, întâlnită


în mlaştini şi turbării
oligotrofe
► Relict boreal

14.04.2019 05:48:15 9
Betula nana
(mesteacăn pitic) – Circ(bor)
► Arbust de cca 60
cm înălţime,
► Întâlnit în tinoave
oligotrofe
► Relict: tinovul
Luci (Sâncrăieni)

14.04.2019 05:48:15 10
Silene acaulis – Circ(Arct-alp)
► Caryophyllaceae
► Indivizii sunt grupaţi
sub formă de perniţe,
flori rozee

14.04.2019 05:48:15 11
Loiseleuria procumbens
(azalea alpină) – Circ(Arct-alp)

► Subarbust caracteristic
zonei alpine
14.04.2019 05:48:15 12
2. EURASIATICE – Eua
► au origini şi areal actual pe o mare parte din Europa şi Asia
► constituie categoria cea mai bine reprezentată din cormoflora
ţării noastre
► se subîmpart în:
 eurasiatice propriu-zise - Eua
 eurasiatice continentale - Eua(cont)

14.04.2019 05:48:15 13
Spiraea chamaedryfolia
(taulă) - Eua

14.04.2019 05:48:15 14
Anthoxanthum odoratum
(Viţelar) - Eua

14.04.2019 05:48:15 15
Plantago media
(pătlagina) - Eua

14.04.2019 05:48:15 16
Chrysanthemum leucanthemum
(margarete) - Eua

14.04.2019 05:48:15 17
Clematis integrifolia
(clocoţei) – Eua(cont)

14.04.2019 05:48:15 18
Stipa capillata
(năgară) – Eua(cont)

14.04.2019 05:48:15 19
Linaria genistifolia
(linariţă) – Eua(cont)

14.04.2019 05:48:15 20
3. EUROPENE – E sau Eur

► originare din regiunile cu climat temperat-moderat


ale Europei şi al căror areal nu depăşeşte lanţul
munţilor Urali.

14.04.2019 05:48:15 21
Quercus robur
(stejar) - Eur

14.04.2019 05:48:15 22
Tilia cordata
(tei) - Eur

14.04.2019 05:48:15 23
Picea abies
(molid) - Eur

14.04.2019 05:48:15 24
Galium album
(sânziană) - Eur

14.04.2019 05:48:15 25
4. CENTRAL-EUROPENE – Ec sau Euc

► areal iniţial în regiunile cu un climat temperat umed


şi blând din Europa, de unde s-au infiltrat şi în
cenoze din climatul temperat-continental.

14.04.2019 05:48:15 26
Leucojum vernum
(ghiocei bogaţi) - Euc

14.04.2019 05:48:15 27
Tulipa sylvestris - Euc

14.04.2019 05:48:15 28
Isopyrum thalictroides
(găinuşi) - Euc

14.04.2019 05:48:15 29
Lamium galeobdolon
(gălbiniţe) - Euc

14.04.2019 05:48:15 30
5. SUBMEDITERANEENE - sMed

► cu originea pe ţărmurile europene ale Mării


Mediterane, de unde au migrat în post-glaciar spre
zone cu climat temperat-cald.

14.04.2019 05:48:15 31
Medicago minima
(lucerna măruntă) - sMed

14.04.2019 05:48:15 32
Stachys germanica
(Jaleş) - sMed

14.04.2019 05:48:15 33
6. MEDITERANEENE - Med

► Formate pe ţărmul Mediteranei şi întâlnite atât pe continentul european


cât şi în nordul celui african.
► Ele sunt frecvente în regiunile SV şi de V ale ţării noastre.

14.04.2019 05:48:15 34
Chrysopogon gryllus
(iarba de sadină) - Med

14.04.2019 05:48:15 35
Lychnis coronaria
(curcubeu) - Med

14.04.2019 05:48:15 36
Fraxinus ornus
(mojdrean) - Med

14.04.2019 05:48:15 37
7. MEDITERANEAN-PONTICE – Pont-Med
► a căror geneză a fost desăvârşită în
condiţiile unui climat temperat - cald şi
uscat, specific ţinutului celor două mări
(Marea Mediterană şi Marea Neagră).

14.04.2019 05:48:15 38
Eryngium campestre
(scaiul dracului)-Pont-Med

14.04.2019 05:48:15 39
Ruscus aculeatus - Pont-Med
(ghimpe)

14.04.2019 05:48:15 40
Xeranthemum annuum
(plevaiţă) – Pont-Med

14.04.2019 05:48:15 41
8.PONTICE – Pont
► a căror speciaţie s-a derulat în stepele din jurul
Mării Negre, iradiind apoi în toate câmpiile şi
colinele ţării.

14.04.2019 05:48:15 42
Erysimum odoratum- Pont

14.04.2019 05:48:15 43
9. PANONICE – Pan

► formate şi infiltrate
în flora ţării noastre
din Câmpia
Panonică.

14.04.2019 05:48:15 44
Rorippa kerneri - Pan

14.04.2019 05:48:15 45
10. PONTO-PANONICE – Pont-Pan

► legate, probabil, de climatul oferit de


ţărmurile lacurilor pliocene
► în general, putine specii la noi.

14.04.2019 05:48:15 46
Euphorbia salicifolia – Pont-Pan

14.04.2019 05:48:15 47
11. BALCANICE –Balc

► cu centrul genetic în regiunea Balcanilor sau


înspre coastele M. Adriatice

14.04.2019 05:48:15 48
Campanula grossekii - Balc

14.04.2019 05:48:15 49
12. DACICE – Dac

► formate în condiţiile dealurilor, podişurilor, munţilor


din ţinuturile dacilor, majoritatea rămase pe aceste
meleaguri, puţine migrând şi în ţinuturile vecine

14.04.2019 05:48:15 50
Dianthus banaticus - Dac

14.04.2019 05:48:15 51
Melampyrum bihariense - Dac

14.04.2019 05:48:15 52
Viola joói - Dac

14.04.2019 05:48:15 53
13. DACO-BALCANICE – Dac-Balc

► formate de-a lungul lanţului carpatic, de


unde au migrat spre sud

14.04.2019 05:48:15 54
Centaurea atropurpurea- Dac-Balc

14.04.2019 05:48:15 55
Silene flavescens – Dac-Balc

14.04.2019 05:48:15 56
14. ATLANTICE – Atl

► a căror geneză a avut loc într-un climat


temperat oceanic, fie cu temperaturi mai
ridicate (atlanto-mediteraneene–Atl-
Med), fie cu temperaturi mai scăzute
(atlanto-boreale-Atl-bor

14.04.2019 05:48:15 57
Eryngium maritimum – Atl-Med

14.04.2019 05:48:15 58
Hedera helix
(iedera) – Atl-Med

14.04.2019 05:48:15 59
Ilex aquifolium
(Laur) – Atl-Med

14.04.2019 05:48:15 60
15. ALPICE – Alp

► originare din Alpii Europei şi răspândite


apoi în Carpaţi, Balcani etc.

14.04.2019 05:48:15 61
Gentiana punctata - Alp

14.04.2019 05:48:15 62
Aconitum tauricum - Alp

14.04.2019 05:48:15 63
Oreochloa disticha- Alp

14.04.2019 05:48:15 64
Saxifraga cuneifolia - Alp

14.04.2019 05:48:15 65
16. ENDEMICE – End

► specii originare în mod cert din anumite


regiuni ale ţării noastre şi care lipsesc din
celelalte regiuni ale planetei

14.04.2019 05:48:15 66
Dianthus callizonus
(garofiţa Pietrei Craiului) - End

14.04.2019 05:48:15 67
Campanula romanica - End

14.04.2019 05:48:15 68
17. COSMOPOLITE – Cosm

► specii cu cea mai mare răspândire pe


Glob, întâlnite aproape pe toate
continentele. În general, populează
mlaştinile şi apele stătătoare, staţiunile
ruderale şi segetale.

14.04.2019 05:48:15 69
Polygonum aviculare
(Troscotul) - Cosm

14.04.2019 05:48:15 70
Rumex acetosella
(Măcriş mărunt) - Cosm

14.04.2019 05:48:15 71
Juncus effusus (pipirig) - Cosm

14.04.2019 05:48:15 72
Cynodon dactylon
(Pir gros) - Cosm

14.04.2019 05:48:15 73
Echinochloa crus-galli
(Iarbă bărboasă) - Cosm

14.04.2019 05:48:15 74
Setaria pumila
(Mohor) - Cosm

14.04.2019 05:48:15 75
Phragmites australis
(trestia) - Cosm

14.04.2019 05:48:15 76
Typha latifolia
(Papura) - Cosm

14.04.2019 05:48:15 77
14.04.2019 05:48:15 78
18. ADVENTIVE – Adv

► acele specii care îşi au originea în alte


continente, dar au fost dispersate masiv
prin intervenţia omului, păsărilor
migratoare etc., integrându-se în diverse
cenoze spontane sau cultivate

14.04.2019 05:48:15 79
Erigeron canadensis
(bătrâniş) - Adv

14.04.2019 05:48:15 80
Galinsoga parviflora
(Busuioc sălbatic) - Adv

14.04.2019 05:48:15 81
Phytolacca americana
(Cârmâz) - Adv

14.04.2019 05:48:15 82
Xanthium spinosum (Holeră) - Adv

14.04.2019 05:48:15 83
► Este importantă cunoaşterea compoziţiei în
geoelemente, deoarece:
 furnizează informaţii asupra macro- şi
microclimatelor în care se dezvoltă speciile şi
cenozele vegetale
 atrage atenţia asupra unor eventuale hibridări
interspecifice, a variabilităţii taxonilor;
 oferă repere de reconstituire a căilor de migraţie
ale speciilor cu provenienţă geografica diferită, ori
în prognozarea diferitelor căi pe care le vor urma
una sau mai multe componente ale fitocenozelor
cercetate;
14.04.2019 05:48:15 84
 constituie un criteriu important de diagnozare a
variatelor asociaţii vegetale, dar si de diferenţiere a
cenotaxonilor, mai ales în condiţiile unor asemănări
sporite;
 reprezintă elementul principal în regionarea
biogeografică a Globului şi în raionarea floristică a unor
regiuni, ţări etc. Astfel, pentru ţara noastră, Al. Borza
(1960) distinge trei mari regiuni floristice: euro-
siberiană, irano-turaniană şi mediteraneană, fiecare
subîmpărţită în circumscripţii şi districte floristice;
 aduce argumente concrete în sprijinul ocrotirii si
protecţiei acelor teritorii cu semnificaţie fitogeografică
deosebită.

14.04.2019 05:48:15 85