Sunteți pe pagina 1din 14

Clima si comertul

Universitatea din Bucuresti


Facultatea de Geografie
Master- Climatologie si resurse de apa

Studenti: Dumitru Antoanela


Georgescu Simona
Sfranciog Andreea
Cuprins
1. Introducere
2. Clima la nivel international
3. Impactul schimbarii climatice
4. Comertul la nivel international
5. Impactul climei asupra comertului
6. Concluzii
7. Bibliografie
1. Introducere
Comerţul internaţional are potenţialul de a stabiliza
pieţele şi de a realoca alimentele din surplus către
regiunile cu deficit de alimente, ajutând ţările să se
adapteze la schimbările climatice şi să contribuie la
securitatea alimentară“, precizează în raport
directorul general al FAO, José Graziano da Silva.
În acest context, directorul general al FAO
precizează că sunt necesare politici comerciale care
să promoveze pieţe globale bine funcţionale,
combinate cu măsuri interne inteligente-climatic,
investiţii şi sisteme de protecţie socială.
1. Introducere
De exemplu, între 2000 şi 2016 Brazilia şi-a
mărit ponderea în comerţul cu produse
alimentare la nivel mondial de la 3,2 la 5,7 la
sută, China avansează înaintea Canadei şi
Australiei, devenind al patrulea exportator
agricol din lume, iar Indonezia şi India şi-au
mărit considerabil exporturile, ajungând printre
cei mai mari zece exportatori de alimente din
lume (respectiv 8 şi 10)“, se mai arată în raportul
FAO.
2. Clima la nivel international

• „Clima” reprezintă condiţiile atmosferice pe termen


lung, „vremea” variază constant
• Schimbările climatice sunt naturale: de ex. după ultima
glaciaţiune (acum 11 500 de ani), temperaturile globale
erau cu 5°C mai mici decât în prezent
• DAR acum noi suntem martorii unor creşteri ale
temperaturilor la viteze fără precedent
• Oamenii de ştiinţă cred că activităţile umane sunt
responsabile
3. Impactul schimbarii climatice

• Oamenii eliberează în atmosferă mai multe gaze cu


efect de seră.
• Atmosfera acţionează ca pereţii de sticlă ai unei sere.
• Gazele natural cu efect de seră ajută la păstrarea
căldurii – fără ele, temperaturile ar fi cu 30°C mai mici.
• Dar emisiile de gaze cu efect de seră provocate de om
au crescut cu 70% din 1970, adică se păstrează mai
multă căldură.
4. Comertul la nivel international
Comerţul agricol a crescut semnificativ între anii
2000 şi 2016, de la 570 miliarde de dolari la 1,6
trilioane de dolari. Potrivit FAO, o mare parte a
acestui fapt a fost determinată de expansiunea
economică din China, precum şi de creşterea
cererii globale de biocombustibili. Dar, în același
timp, ponderea combinată a valorii totale de
export a Statelor Unite, a Uniunii Europene, a
Australiei şi a Canadei a scăzut procentual cu
zece puncte.
Gazele cu efect de seră sunt
denumite astfel deoarece
acumulează căldura soarelui
în atmosferă în același mod în
care o seră acumulează
căldura prin folosirea sticlei.
În prezent, concentrația
atmosferică de dioxid de
carbon (CO2), cel mai
important gaz cu efect de
seră, înregistrează cel mai
ridicat nivel din ultimii 800
000 de ani.
4. Comertul la nivel international
Pe de altă parte, potrivit raportului, profilul
economiilor emergente în comerţul agricol la
nivel mondial a crescut considerabil, cu
creşterea veniturilor pe cap de locuitor şi
reducerea nivelului sărăciei. Acest lucru a
sporit consumul de alimente şi importurile şi
a dus la câştiguri în productivitatea agricolă,
stimulând exporturile de alimente, nu numai
pe pieţele din lumea industrializată, ci şi în
alte ţări din sudul planetei.
5.Impactul climei asupra comertului

Multe ţări se bazează deja pe pieţele


internaţionale ca sursă de alimente pentru a-şi
depăşi deficitul, fie din cauza costurilor ridicate
ale producţiei agricole (cum ar fi, de exemplu, în
ţările cu terenuri şi resurse de apă limitate), fie
atunci când clima sau alte dezastre naturale scad
producţia naţională de alimente.
5.Impactul climei asupra comertului
Costurile economice ale schimbărilor climatice pot fi foarte ridicate.
Evenimentele climatice extreme în țările membre ale AEM
reprezintă mai mult de 400 miliarde de euro în totalul pierderilor
economice din anul 1980 și până în prezent. Estimările disponibile
pentru costurile viitoare ale schimbărilor climatice în Europa au în
vedere doar anumite sectoare și prezintă o incertitudine
considerabilă. Cu toate acestea, costurile prevăzute priviind daunele
cauzate de schimbările climatice sunt cele mai ridicate în regiunea
Mediteraneeană. De asemenea, Europa este afectată și de către
impactul schimbărilor climatice care au loc în afara Europei, în
contextul efectelor comerciale, a infrastructurii, a riscurilor
geopolitice și de securitate.
6. Concluzii
Schimbările climatice vor continua să aibă loc
de-a lungul multor decenii. Amploarea
schimbărilor climatice viitoare și impactul
acestora va depinde de eficiența implementării
acordurilor noastre globale de reducere a
emisiilor de gaze cu efect de seră, însă trebuie să
ne asigurăm și de faptul că deținem strategiile și
politicile de adaptare potrivite pentru a reduce
riscurile rezultate din fenomenele climatice
extreme actuale și cele prevăzute.
7. Bibliografie
• www.eea.europa.eu
• http://www.mmediu.ro
• Comertul_exterior_si_dezvoltarea_economiei
• ÎN CONTEXTUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE,
AGRICULTURA, TOT MAI IMPORTANTĂ ÎN
COMERȚUL INTERNAȚIONAL ( articol din 7
noiembrie 2018) Share Button
Va multumim!