Sunteți pe pagina 1din 7

INSTALAȚIA DE

BALAST / SANTINĂ

Paduretu Ionut-Gabriel
ET42
Instalațiile de balast se utilizează pentru
corectarea poziției centrului de masă al navei
prin ambarcarea, transferarea și evacuarea
peste bord a balastului lichid, precum și
pentru evacuarea peste bord a apelor
colectate în santină.
Aceste instalații sunt formate
din circuite de balastare și
circuite de drenare,
interdependente între ele,
putând avea pompe comune și
porțiuni comune de conducte.
Automatizarea Instalației

Automatizarea instalației de balast este necesara


pentru a efectua numeroase comenzi si reglări, atât in
timpul navigației, cat si in timpul staționarii, când se
efectuează operațiuni de încărcare/descărcare
Schemă bloc
a instalației
de balast
Avantajele automatizării

Automatizarea instalației duce la mai multe avantaje economice,


tehnice si de ordin social, printre care se numără:

• Creșterea randamentului si mărirea productivității;


• Economisirea curentului electric si a combustibilului
• Cresterea fiabilitatii instalatiei
• Cresterea securitatii muncii
Sistemul de automatizare are mai
multe funcții in cadrul instalației. Astfel,
el are rolul de a măsura diferiți
parametri, de a semnaliza, de a
comanda, de a regla, de a conduce
procesul, de a controla și de a proteja
instalația.