Sunteți pe pagina 1din 5

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor


Departamentul de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Oxidice şi Nanomateriale

DIAGRAME DE ECHILIBRU
TERMIC FAZAL

Legea fazelor
LEGEA FAZELOR

Factorii care pot varia sunt


temperatura şi presiunea (2)

F+V=C+2

Atunci când faza gazoasă nu


este prezentă, presiunea nu
influenţează echilibrul sistemului,
deoarece solidele şi lichidele
sunt considerate incompresibile.
F+V=C+1
LEGEA FAZELOR

Faza F este o parte omogenă a unui sistem, fizic


delimitată de restul sistemului, şi separată de
acesta prin suprafeţe bine definite.

Fiecare fază conţine un număr de elemente


chimice bine definit.
Numărul de componenţi C este definit de
numărul de specii minus numărul de relaţii
chimice dintre ele.

Atunci când numărul de componenţi ai unui


sistem şi componenţii fiecărei faze sunt definiţi,
pentru a caracteriza starea de echilibru a
sistemului trebuie definit numărul de factori care
F+V=C+1
o influenţează.
Varianţa V este astfel definită ca numărul de
grade de libertate ale sistemului.
Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti
Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor
Departamentul de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Oxidice şi Nanomateriale

DIAGRAME DE ECHILIBRU
TERMIC FAZAL

A. Sistemul unar
TOPIREA
Legea fazelor: F + V = C + 1

 S: 1+V=1+1V=1 T variază
 S + L: 2 + V = 1 + 1  V = 0 T rămâne constantă până când
numărul de faze se diminuează
 L: 1+V=1+1V=1 T variază

Temperatură

L
S+L
Tf

Timp