Sunteți pe pagina 1din 30

?

CATALOGUL ȘCOLAR
Catalogul școlar se înregistrează
la fiecare început de an școlar
SECRETARIAT
COMPLETAREA CATALOGULUI
Catalogul, de preferat, se
completează cu NEGRU
(prima pagină, ultima
pagină, situația
generală de la sfărșit de
semestru și an școlar,
datele personale ale
elevilor, nume și
prenume, dicipline,
număr matricol)
Se numerotează fiecare filă a
catalogului (NU pagină)
și fiecare poziție completată
La sfărșit de an școlar, pozițiile
rămase necompletate se barează
Notele se trec cu
cerneală
ALBASTRĂ, iar
tezele/mediile cu
cerneală ROȘIE

!!!! Nu folosim
pixul pilot sau cel
cu pastă
Notele și absențele se trec astfel:
• NOTE/CALIFICATIVE • ABSENȚE
Mediile se scriu astfel:
• PRIMAR • GIMNAZIU
1. La CP nu se pun note, ci doar
absențe

2. Nota/Media se anulează printr-o


tăietură cu pix roșu și semnătură.
Directorul va semna și el, apoi va
pune ștampila.

3. NU folosim pasta corectoare !!!!


La rubrica PURTARE, la sfărșit de
semestru și an școlar, se trece 1
calificativ și apoi se încheie media
Scăderea notei la purtare se stabilește în
CP al clasei (PV), se anunță în CP al
școlii, unde se și validează.
TRANSFERURI

Trasferurile elevilor se
trec în catalogul școlar
la rubrica
SITUAȚIA ȘCOLARĂ –
Mențiuni

Exemplu:
Venit/Plecat la data de
.........., de la/ la
Școala ..........
NU completa CATALOGUL ȘCOLAR
dacă nu ești sigur/ă!
ÎNTREABA!!!!
NU este o rușine să nu știi!
La SRF întotdeauna există cineva
care te poate ajuta!
CARNETUL DE ELEV
VIZE ANUALE
Carnetul de elev
se vizează de
către directorul
școlii la fiecare
început de an
școlar prin
ștampilă și
semnătură
COMPLETARE
CARNET ELEV

Prima pagină a
carnetului de elev se
completează cu datele
școlii și ale elevului.

Directorul va semna și
va pune ștampila doar
după ce elevul își va
lipi poza. Ștampila
trebuie să acopere o
parte din aceasta.
NOTELE se scriu cu ALBASTRU,
iar MEDIILE cu ROȘU.
La fiecare început de an/semestru se scrie
sub formă de titlu clasa (Clasa a II-a)
și semestrul
(Semestrul I / Semestrul al II-lea)
PLANIFICAREA
La fiecare început de an școlar, șeful
de catedră organizează o ședință al
cărei scop este discutarea
modalității de întocmire a
planificărilor calendaristice și a
proiectărilor pe unități de învățare,
conform Programei școlare și NU a
manualului.
PROGRAMĂ / MANUAL

Se studiază atent
conținuturile
programei școlare
și a manualului ales
pentru a stabili
dacă acesta
acoperă cerințele
programei.
PLANIFICAREA
CALENDARISTICĂ
Cuprinde conținuturile
UNITĂȚILOR DE
ÎNVĂȚARE stabilite,
CONȚINUTURILE
programei școlare
însoțite de
obiective/competențe
specifice fiecăruia dintre
acestea.
Conținuturile sunt
împărțite pe ore și
număr de săptămâni
școlare.
PROIECTAREA
UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE

Cuprinde
activitățile de
învățare pentru
fiecare conținut din
planificarea
calendaristică,
însoțite de
resursele și
formele de
evaluare folosite.
Corelarea competențelor și a
conținuturilor din programă cu
unitățile de învățare din manualul
ales este foarte importantă în
întocmirea planificărilor
Stabilirea numărului de ore alocat
fiecărei unități de învățare se face în
concordanță cu competențele vizate
Cele mai ușoare/care se repetă
primesc mai puține ore, pe când cele
mai dificile primesc mai multe ore.
1. Programa școlară
2. Manual

În cazul în care
manualul nu
acoperă în
totalitate programa
școlară, se vor
căuta conținuturile
care să suplinească
lipsurile acestuia.
CONDICA

Aceasta se completează, de
preferat, în fiecare zi.

La fiecare Disciplină în parte


se trece Tema/Subiectul
lecției
predate/consolidate/evaluate.
HAI

lucrăm !
DOCUMENTE DE REFERINȚĂ
• Planurile-cadru aprobate prin Ordinul de
Ministru (www.edu.ro )
• Programa școlară ( www.edu.ro )
• Metodologii de predare și evaluare
• Metodologia învățării centrate pe elev
• Pedagogia / Didactica
• Psihologia copilului
BINE DE ȘTIUT
• Orice document care se întocmește trebuie
înregistrat și semnat
• La toate documentele elaborate se atașează
antetul școlii
• Planificările se avizează de responsabilul CM,
planificările acestuia fiind avizate de director.
• Protofoliul profesorului/dirigintelui/elevului este
valabil 1 an (anul în curs), dosarele CM au
valabilitate minim 10 ani și se arhivează la fiecare
sfârșit de an școlar.