Sunteți pe pagina 1din 16

UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRONOMICE ȘI MEDICINĂ

VETERINARĂ BUCUREȘTI

DISCIPLINA: VACCINOLOGIE

TEMA: MEDII PENTRU CULTIVAREA BACTERIILOR

STUDENTĂ: BĂICOIANU MIHAELA

GRUPA: 6302

BUCUREȘTI 2019
INTRODUCERE

• Mediul de cultură ( mediul nutritiv) reprezintă orice


substrat ( lichid sau solid, organic sau anorganic) ,
obținut prin amestecarea mai multor substanțe cu
proprietăți și compoziție specifice, ce poate asigura
dezvoltarea și multiplicarea microorganismelor, în
afara mediului lor natural.
CONDIȚIILE PE CARE TREBUIE SĂ LE
ÎNDEPLINEASCĂ UN MEDIU DE CULTURĂ
• Să asigure substanțele nutritive necesare:
sursa de carbon și de azot, donorul și
acceptorul de hidrogen, minerale, factori de
creștere;

• Să asigure condițiile de desfășurare optimă a


metabolismului: pH, potențial redox, aerare și
cantitate de CO2, putere ionică și presiune
osmotică;

• Să fie steril și ferit de lumină;


• Să fie limpede și clar pentru studiul
caracterelor celulare.

Legionella
CLASIFICAREA MEDIILOR DE CULTURĂ

1. După consistență
• Medii lichide ( bulion, apa peptonată )
• Medii solide ( geloza)
• Medii semisolide ( geloză sânge, geloză ser, bulion ser )

2. După proveniență
• Medii naturale- se obțin prin extracție

apoasă sau prin hidroliză diin elemente

animale sau vegetale.

• Medii sintetice- conțin numai compuși cu

structură chimică cunoscută.


3. După tipul respirator al bacteriei cultivate

• Medii pentru bacterii aerobe


• Medii pentru bacterii anaerobe
4.După scopul utilizării

• Medii uzual simple- folosite pentru cultivarea • Medii de izolare-elective : favorizează dezvoltarea unei
unui număr mare de bacterii (geloza, gelatina). specii bacteriene căutate, nu conțin inhibitori de
creștere.
• Medii speciale folosite în scopuri bine precizate
– medii complexe- permit creșterea • Medii de izolare- selective : inhibă dezvoltarea
preferențială a anumitor bacterii din amestec bacteriilor asociate cu un microorganism ce se
heterogen. urmărește a fi izolat.
• Medii de conservare- medii sărace în substanțe • Medii de îmbogățire :Asigură dezvoltarea unei specii
nutritive, se folosesc pentru păstrarea în viață a bacteriene din materialele patologice in care numarul
culturilor bacteriene. germenilor este foarte mic. ( ex: mediul cu ou ,
Lowenstein - dezvoltarea Mycobacteriilor).
• Medii de indentificare – conțin substanțe ce
permit punerea în evidență a unor caractere
biochimice.
MEDII DE CULTURĂ PENTRU BACTERII

Bulionul nutritiv Geloză simplă

• Tip: Mediu simplu


• Peptonă, extract de carne, NaCl,
H2Od • Compoziție Pentru 1000 ml : Agar 3.0g,
extract bovin 1.0g, Peptonă 1.0g, NaCl 0.5g
• Ingredientele se dizolva la cald, iar
după răcire se ajustează pH-ul la 7,6 • Utilizare: Cultivarea bacteriilor nepretențioase,
cu NaOh. Mediul se filtrează prin (bacteriile acetice).
hârtie și se sterilizează prin
autoclavare la 121ᵒ C, timp de 15
minute.
Geloză sânge Geloză lactozată ( CLED agar)
• Tip: Mediu diferențial
• Tip: Mediu compus • Compoziție Pentru 1000 ml : Agar 15.0g, Lactoză
• Compoziție Pentru 1000 ml : Agar 15.0g, 10.0g, Peptonă C 4.0g, Peptonă G 4.0g, Extract
Peptonă C 15.0g, Peptonă S 5.0g, NaCl 5.0g, bovin 3.0g L-Cystine 0.128g, Albastru brom-timol
Sânge de berbec defibrinat 50.0mL, pH 7.4 ± 0.2 0.02g, pH 7.3 ± 0.2 la 25°C.
la 25°C. • Utilizare: Izolarea, enumerarea și identificarea
prezumptivă a bacteriilor din urină (în suspiciune
• Utilizare: Cultivarea bacteriilor pretențioase de infecție urinară). Cultivarea și izolarea
neselectivă a enterobacteriilor.
Mediu Chapman (manitol-salt-agar) Mediu MacConkey
• Tip: Mediu selectiv-diferențial • Tip : Mediu selectiv-diferențial
• Compoziție Pentru 1000 ml : NaCl 75.0g, • Compoziție Pentru 1000 ml : Agar 13.5g,
Agar 15.0g, D-Mannitol 10.0g, Peptonă A Lactoză 10.0g, NaCl 5.0g, Săruri biliare 1.5g,
5.0g, Peptonă C 5.0g, Extract bovin Peptonă A 1.5g, Peptonă C 1.5g, Peptonă G
1.0g,Roșu fenol 0.025g, pH 7.4 ± 0.2 la 25°C. 17.0g, Roșu neutru 0.03g, Cristal violet
1.0mg, pH 7.1 ± 0.2 la 25°C.
• Utilizare: Izolarea selectivă și cultivarea
stafilococilor. Microorganismele care utilizează • Utilizare: Izolarea, cultivarea și
manitolul transformă mediul în galben. diferențierea coliformilor și a patogenilor
enterali. Enterobacteriile patogene nu
fermentează lactoza, producând colonii
transparente.
Mediul Levine (EMB agar) Geloză chocolat
• Tip: Mediu selectiv-diferențial • Tip : Mediu special
• Compoziție Pentru 1000 ml : Agar 15.0g, • Compoziție Pentru 3031 ml : Agar 15.0g,
Lactoză 10.0g, Peptonă 10.0g, K2HPO4 Pantonă 10.0g, Bitone 10.0g, NaCl 5.0g,
2.0g, Eozină Y 0.4g, Albastru metilen Extract cord bovin 3.0g, Amidon 1.0g, Sânge
0.065mg, pH 7.1 ± 0.2 la 25°C. defibrinat de berbec 100.0mL, Supliment B
10.0mL, pH 7.3 ± 0.2 la 25°C.
• UtilizareIz: Iolarea, cultivarea și diferențierea
coliformilor și a patogenilor enterali. • Utilizare : Cultivarea microorganismelor
Enterobacteriile patogene nu fermentează pretențioase.
lactoza, producând colonii transparente. E.
coli produce colonii cu luciu metalic.
Mediu Loeffler Mediu Mueller Hinton

• Tip :Mediu special • Tip : Mediu special

• Compoziție Pentru 1000 ml : Triptoză 5.0g, • Compoziție Pentru 1000 ml : Extract bovin
Glucoză 1.0g, Ser bovin 750.0mL. 300.0g, Hidrolizat acid de cazeină 17.5g, Agar
17.0g, Amidon 1.5g, pH 7.4 ± 0.2 la 25°C.
• Utilizare: Cultivarea Corynebacterium
diphtheriae; Demonstrarea proteolizei. • Utilizare : Testarea susceptibilității față de
antibiotice; Izolarea și menținerea speciilor
patogene de Neisseria.
Mediu ABE Mediu Lowenstein-Jensen
• Tip: Mediu diferențial • Tip: Mediu special

• Compoziție Pentru 1000 ml: Oxgall 40.0g, Agar • Compoziție Pentru 1600 ml : Amidon din cartof
15.0g, Peptonă 5.0g, Extract bovin 3.0g, Citrat 30.0g, Asparagină 3.6g, KH2PO4 2.4g, Citrat de
magneziu 0.6g, Verde de malachit 0,4 g ,
de fier 0.5g, Esculină 1.0g.
MgSO4·7H2O 0.24g, Ou omogenizat 1.0L,
• Utilizare: Izolarea și identificarea prezumptivă a Glicerol 12.0mL.
streptococilor grup D și a enterococilor. • Utilizare: Cultivarea și diferențierea speciilor de
Mycobacterium, Gordona, Nocardia,
Rhodococcus, Tsukamurella.
Mediu Simmons Mediu cu uree (Christensen urea agar)

• Tip : Mediu diferențial • Tip: Mediu diferențial


• Compoziție Pentru 1000 ml : Agar • Compoziție Pentru 1000 ml : Agar 15.0g,
15.0g, NaCl 5.0g, Citrat de Na 2.0g, NaCl 5.0g, KH2PO4 2.0g, Peptonă 1.0g,
K2HPO4 1.0g, (NH4)H2PO4 1.0g, Glucoză 1.0g, Roșu fenol 0.012g, Soluție
MgSO4·7H2O 0.2g, Albastru brom-timol uree 100.0mL, pH 6.8 ± 0.1 la 25°C.
0.08g, pH 6.9 ± 0.2 la 25°C.
• Utilizare :Diferențierea enterobacteriilor,
• Utilizare : Diferențierea enterobacteriilor fungilor, pe baza producerii de urează.
pe baza utilizării citratului ca unică sursă

de carbon.
Mediul M.R.S (Man-Rogosa-Sharpe) Mediul McConkey
–pentru izolarea E. Coli
• Tip: Mediu selectiv și diferențial între anumite genuri
(ESCHERICHIA, ENTEROBACTER și
KLEBSIELLA) care fermentează lactoza și se
colorează în roșu sau roz de cele SALMONELLA,
PROTEUS, PSEUDOMONAS, SHIGHELA care nu
fermentează lactoza și rămân necolorate.
• Compoziție : extract pancreatic de gelatină, de
Mediul Luria-Bertani
cazeină, extract peptic de țesut de origine animală,
- pentru cultivarea și conservarea lactoză, săruri biliare, NaCl, roșu neutru, cristal
bacteriilor violet, agar , H2od, pH- 7,2.
E. Coli , mediul Levine Klebsiella spp
BIBLIOGRAGIE
1. MICROBIOLOGIE GENERALĂ, CAMELIA FILOFTEIA DIGUȚĂ & FLORENTINA MATEI, ED, EX- TERRA,
2014
2. HTTP://WWW.TGW1916.NET/NOTEDECURS/MICROBIOLOGIE/MEDII.HTML
3. HTTPS://MICROBIOLOGIE.UMFTGM.RO/ATLAS/BACTERIOLOGIE/BACTGEN/MEDII.PHP
4. HTTPS://WWW.GOOGLE.COM/SEARCH?BIW=1396&BIH=641&TBM=ISCH&SA=1&EI=ZPQBXIPVNIILLWT
8K6MGCG&Q=MEDIUL+LURIA+BERTANI&OQ=MEDIUL+LURIA+BERTANI&GS_L=IMG.3...48612.82866..8
3376...5.0..3.653.4614.0J16J1J1J1J3......4....1..GWS-WIZ-
IMG.....0..35I39J0I67J0J0I5I30J0I8I30J0I24.EGMAJNRLEI8#IMGRC
5. HTTP://WWW.TGW1916.NET/VIDEO_PAGES/BLOOD_AGAR.HTML