Sunteți pe pagina 1din 11

PRODUSE CERAMICE

Arderea formelor uscate este operaţia prin care forma uscată, prin încălzire
progresivă la temperaturi înalte se transformă într-un material dur, rezistent
mecanic şi chimic şi stabil la acţiunea apei.
Acest proces se desfăşoară în cuptoare ce pot avea funcţionare
- continuă
- intermitentă.
Cuptoarele cu funcţionare intermitentă - sunt alcătuite din camere de ardere,
în care arderea este oprită pentru încărcarea şi descărcarea produselor.
Aceste cuptoare prezintă dezavantajul unui mare consum de combustibil,
nerecuperându-se nici căldura gazelor de ardere, nici cea a produselor arse.

Un astfel de cuptor este cuptorul de câmp, utilizat la obţinerea unor produse


ceramice puţin pretenţioase.
Din formele crude se realizează o zidărie cu interspaţii în care se aşează
combustibilul solid (lemn, cărbune). Se acoperă zidăria cu un strat de argilă,
pentru menţinerea temperaturii în masivul de cărămidă astfel arsă.
Se obţin produse la care arderea completă se produce doar la 70% din
materialul ars. În astfel de cuptoare se ard cărămizile manuale.

Cuptoarele cu funcţionare continuă - sunt de doua tipuri:


a. cuptoare circulare (Hoffman);
b. cuptoare tunel.
PRODUSE CERAMICE
a. Cuptoarele circulare - au zona circulară ocupată de un coş de fum, care
asigură tirajul. Aceste cuptoare sunt alcătuite dintr-un număr par de camere
dispuse circular. Compartimentele sunt despărţite între ele printr-un panou
de hârtie care arde odată cu arderea produselor. În aceste cuptoare
produsele stau pe loc şi se dirijează arderea de la o cameră la alta.
Gazele de ardere rezultate contribuie la preîncălzirea şi uscarea formelor
crude până la evacuarea spre coşul de fum prin gura de evacuare.
b. Cuptoarele tunel: spre deosebire de cuptoarele circulare au zona de ardere
fixă. Produsele fasonate, crude, străbat cuptorul aşezate pe vagoneţi
trecând pe rând prin cele trei zone: preîncălzire, ardere, răcire.
Mişcarea cărucioarelor are loc în sens invers mişcării aerului şi gazelor de
ardere. Deci cele două tipuri de cuptoare au acelaşi principiu de funcţionare
cu menţiunea că, la cuptorul circular se dirijează zona de ardere de la un
compartiment la altul în ordine, iar la cuptorul tunel se mişcă formele
fasonate aşezate pe vagoneţi, aşa cum s-a văzut atât a gazelor de ardere,
cât şi a căldurii produselor arse.
PRODUSE CERAMICE

Decorarea produselor ceramice - este operaţia prin care se realizează (prin


tratamente de suprafaţă) îmbunătăţirea calităţii suprafeţei produselor
ceramice (impermeabilitatea) şi a esteticii acestora.
Angobarea constă în aplicarea de suspensii apoase de caolin pe produsele
uscate, prin suflare sau scufundare şi arderea odată cu acestea.
Se obţine o suprafaţă compactă, lucioasă, cu aspect de sticlă. Prin acest
procedeu se realizează înnobilarea faianţei, a teracotei etc.
Glazurarea (smălţuirea) constă în aplicarea de diferite suspensii apoase pe
formele crude şi uscate (sau arse până la structura poroasă), care în timpul
arderii se topesc, formând sticle transparente sau opace.
Prin adăugarea de pigmenţi minerali se obţin diverse culori.
Cea mai simplă glazură se realizează cu sare de bucătărie, care se transformă
succesiv sub acţiunea căldurii în oxizi de sodiu, aluminosilicaţi de sodiu şi
prin topire, aceştia dau aspectul sticlos al smalţului.

Clasificarea produselor ceramice


Criteriile de clasificare uzuale sunt după culoare şi structură:
- colorate:
- poroase - cărămizi, ţigle, tuburi de drenaj;
- clincherizate - gresie ceramică, cărămizi de clincher, tuburi de bazalt;
PRODUSE CERAMICE

- albe:
- poroase - faianţa, majolica;
- vitrificate - porţelanul, semiporţelanul;
2. după mărimea particulelor constituente ale structurii:
- brute - max < 5 mm, clasa A - cărămizi, materiale pentru învelitori,
materiale refractare, gresie ceramică brută;
- semifine - max < 1,5 mm, clasa B - teracote, gresie ceramică
semifină, abrazivi;
- fine - max < 0,06 mm, clasa C - faianţa, semiporţelan, porţelan,
gresie ceramică fină.

Produse ceramice brute poroase pentru zidării. Cărămizi şi blocuri


ceramice pentru zidării
Cărămizile pentru zidării sunt produse ceramice brute, colorate, cu structura
poroasă, obţinute prin arderea la 900-10500C a formelor fasonate din argile
fuzibile.
Cărămida pentru zidării are forma paralelipipedică şi dimensiuni maxime de
290X140X88 mm.
Formatul considerat normal pentru cărămidă, este pentru dimensiunile de
240X115X63 şi acestui format îi corespunde volumul formatului normal.
PRODUSE CERAMICE

Raportul între volumul efectiv al unei cărămizi şi al formatului normal poartă


denumirea de “echivalent FN” (echivalent format normal).
Când echivalentul FN depăşeşte valoarea 2,5 produsul ceramic respectiv
poartă denumirea de bloc ceramic.
Cărămizi de mâna (fasonate manual) - au forma paralelipipedică, formate prin
presare manuală, cu suprafaţa plină şi dimensiunile 240x115x63.

Se prezintă în două sortimente, funcţie de rezistenţa la compresiune(marcă):


 50, cu Rc = 50-74 daN/cm2;
 75, cu Rc = 75-200 daN/cm2.

Cărămizi pline presate pe cale umedă.


Clasificări, simbolizare
Cărămizile au forma paralelipipedică, feţe plane şi muchii drepte, cu suprafaţa
plină sau cu goluri şi dimensiunile 240 x 115 x 63 mm şi 240 x 115 x 88
mm.
Când volumul de goluri reprezintă mai puţin de 15% din volumul unei cărămizi,
acestea se includ în categoria cărămizilor pline.
Golurile create au rolul de a mări suprafaţa de uscare şi de micşorare a
greutăţii produselor.
PRODUSE CERAMICE

Funcţie de densitatea aparentă, aceste produse se clasifică în clase de


calitate:
 - clasa C1 - cu a < 1,3 kg/dm3;
 - clasa C2 - cu 1,3 < a < 1,6 kg/dm3;
 - clasa C3 - cu 1,6 < a < 1,9 kg/dm3.

Funcţie de rezistenţa la compresiune distingem următoarele mărci:


50; 75; 100; 125; 150; 200 şi 250.

Funcţie de dimensiunea maximă a defectelor şi numărul acestora şi după


mărimea altor caracteristici aceste produse se împart pe categorii de
calitate, astfel:
 - calitatea A - produse utilizate la zidării aparente;
 - calitatea I şi calitatea II - produse utilizate la zidării tencuite.

În aceste condiţii, la livrare aceste produse sunt notate astfel:


P - A - C3/100 - tip 63
unde: P = cărămidă presată; A = calitate funcţie de defecte;
C3 = clasa dată de densitate; 100 = marca;
tip 63 = grosimea cărămizii.
PRODUSE CERAMICE
Cărămizi şi blocuri cu goluri verticale (GV) - se obţin prin extrudere pe cale
umedă. Golurile au forma cilindrică sau prismatică şi sunt perpendiculare pe
faţa de aşezare a cărămizilor.

Golurile pot fi:


- modulate: (G.V.M.) astfel:
 - cele dreptunghiulare cu suprafaţa 6 cm2;
 - cele circulare au 18 mm diametrul;
 - combinaţii de forme.

a b
PRODUSE CERAMICE

- nemodulate sau parţial modulate (G.V.P.) în care forma şi dimensiunile golurilor nu


sunt impuse. Volumul maxim al golurilor în ambele situaţii nu va fi mai mic de 15%,
dar nu va depăşi 40% din volumul cărămizii / blocului ceramic.
Se livrează în trei clase de calitate (A, I, II), cu densitate medie de 1000-1500 kg/m3 şi
cu mărci de la 50 la 250.

Cărămizi şi blocuri ceramice cu goluri orizontale (G.O) - se obţin prin extrudere pe


cale umedă. Forma golurilor este poligonală, iar volumul de goluri nu depăşeşte 30%
din volumul cărămizii.

Cărămizile cu goluri orizontale se prezintă în trei clase de calitate (A, I, II), cu densitatea
aparentă medie de 700 - 1300 kg/m3 şi cu marca de 25 şi 50. Cărămizile de marca
50 se folosesc la zidării portante, iar cele de marcă 25 se folosesc pentru zidării de
umplutură, sau ca material termoizolator.

c
a b

d
PRODUSE CERAMICE

Cărămizi găurite cu lambă şi uluc (L.U) se obţin prin extrudere pe cale umedă şi au
pe cele două muchii lambă şi uluc, care le asigură buna lor îmbinare.
După grosimea cărămizii, acestea se fabrică în trei tipuri: LU 90; LU 60; LU 45.
Se utilizează la executarea zidurilor interioare neportante şi conduce la reducerea
consumului de material şi a greutăţii proprii a zidurilor, la creşterea productivităţii.
PRODUSE CERAMICE
Cărămizi pentru placaj - se aplică pe zidărie de beton sau cărămidă, la exterior sau
interior şi au rol de protecţie sau estetic. Se fabrică într-o singură calitate, ce trebuie
să corespundă aceloraşi condiţii ca şi cărămida plină presată, de calitatea A.

Având în vedere necesitatea acoperirii atât a suprafeţelor drepte, cât şi a colţurilor,


pentru aceste cărămizi se fabrică două tipuri.
Cărămizile pentru suprafeţe curente au formă alungită şi în secţiune au un gol interior.
Au feţele şi muchiile drepte........... rosturi verticale foarte mici şi rosturi orizontale
umplute cu mortar. Înaintea utilizării, cărămida se sparge în două jumătăţi şi acestea
se prind pe stratul de mortar.
Cărămizile pentru colţuri spre deosebire de cele curente, se fabrică sub formă de
jumătăţi de cărămidă.
Produsele pot fi cu faţa glazurată sau neglazurată, iar pe spatele lor sunt prevăzute cu
striuri sau reliefuri care servesc pentru asigurarea unei bune adeziuni a mortarului .
PRODUSE CERAMICE

Plăci ceramice pentru pereţi şi pardoseli


Se fabrică din argilă de calitate superioară. Au o faţă netedă şi cealaltă cu
nervuri, pentru a putea fi prinse de pereţi sau pardoseli.
Se utilizează la pardosirea holurilor, a birourilor, a coridoarelor, a vestiarelor, la
placarea pereţilor interiori şi exteriori.

Cărămizi radiale pentru coşuri de fum (CR) au forma în plan de sector radial,
permiţând ca la zidurile curbe să se menţină constantă dimensiunea
rosturilor dintre cărămizi.
Se fabrică numai la comandă cu lăţimea variabilă funcţie de diametrul coşului.

Produse pentru învelitori


Din categoria materialelor ceramice utilizate pentru învelitori fac parte: ţiglele,
coamele şi olanele.

Produsele ceramice brute poroase pentru învelitori se obţin din argile


fuzibile, prelucrate prin presare sau prin tragere şi care se ard la 900 -
10000C.