Sunteți pe pagina 1din 5

Adultul tânăr

1.Dezvoltarea fizică
În ultimii 30 de ani, înălţimea medie a tinerilor
adulţi este mai mare în comparaţie cu
generaţia anterioară.
Factori care determină evoluția:
• alimentaţia mult mai complexă şi completă
• sportulul.
Acum sistemul osos se află într-o fază de
maximă dezvoltare, care se poate denumi
„fază de platou”.
Dezvoltarea fizică
• Sistemul muscular se dezvoltă până în jur de
30 ani. După această vârstă are o evoluţie
descendentă foarte lentă, până la 60 de ani
pierzându-se aproximativ 10% din masa
musculară.
• Sensibilitatea vizuală se dezvoltă până la 20
– 21 ani, după care urmează o evoluţie
descendentă. Sensibilitatea auditivă,
olfactivă, gustativă şi tactilă sunt stabile la
această vârstă, procesul involutiv debutează
după 40 ani.
2. Sănătatea
• Între 20-40 ani se constată cele mai puţine
îmbolnăviri. Există diferenţe din punct de
vedere al interesului pentru sănătate
(evaluat prin numărul de vizite la
cabinetele medicale) între bărbaţi şi femei.