Sunteți pe pagina 1din 9

Conținut

 Ce este SIIIR
 Acces în sistem
 Modulul „Managementul unităților de învățământ”
 Modulul „Managementul elevului”
 Modulul „Date statistice”
 Informații utile
 Întrebări
Despre SIIIR
 Bază de date națională al învățământului preuniversitar
 Conține:
 Copii/Elevi
 Clase
 Unități de învățământ
 Clădiri
Acces în SIIIR
 Adresa: https://siiir.edu.ro/siiir/
 Nume utilizator:
 Parola:
Managementul unităților de
învățământ
 Conține lista grupelor/ claselor (formațiuni de studiu)
 Conține elevii din grupe/ clase și starea lor
 Util pentru verificarea cataloagelor
 Informații utile:
 Clasele simultane sunt reprezentate ca fracțiuni de clasă
 Starea elevilor este automat „Situație școlară deschisă” dar poate fi
„Transferat”, „Neîncheiat”, „Promovat” sau „Repetent” după caz
Managementul elevului
 Conține lista elevilor
 Conține detaliile elevilor: nr matricol, cetățenie, studii, religie
 Bun pentru verificarea mișcării elevilor
 Informații utile:
 Opțional unii elevi pot să aibă completată adresa, părinții, deficiențe etc.
 Un elev poate fi asociat doar la o singură unitate PJ dar poate fi asociat la
mai multe clase cât timp perioadele de asociere nu se suprapun
Date statistice
 SC0 – început de an (clase+elevi, pe structuri, pe clase)
 Cost Standard (elevi, pe PJ, pe limbi de predare, pe mediu)
 SC3 Cap 1/2 – Sfârșit semestru 1 (elevi, pe nivele, pe stare promovare)
 SC3b Cap 1/2 – Sfârșit semestru 2 (elevi, pe nivele, pe stare promovare)
Informații utile
 Liste
 Filtre
 Paginare
 Buton export
 Rapoarte
 Manuale: https://www.siiir.edu.ro/manuale-si-ghiduri
 Multe funcționalități implementate parțial:
 Resurse umane
 Catalog
 Programe sociale
Întrebări