Sunteți pe pagina 1din 11

Concentratia redusa de GABA în tulburarea

hiperactivă cu deficit de atenție

An II, Genetica Moleculara


Cuprins

• Introducere
• 1. Tulburarea hiperactiva cu deficit de atentie (ADHD)
• 2. Metoda de lucru
• 3. Informații furnizate de imagistica
• 4. Rezultate și concluzii
• Bibliografie
Introducere
Câțiva aminoacizi se gasesc in cantități crescute la nivelul creierului iar
dintre acestia, unii prezintă funcție de neurotransmitățori. Acidul γ-
aminobutiric este cel mai important neurotransmițător inhibitor, larg
răspândit în SNC.
Excitația nervoasă intensă duce la apariția iritabilității, neatenției,
insomniei, convulsiilor și tulburărilor de coordonare a miscărilor, aceasta
trebuie echilibrată cu acțiunea inhibitorilor. GABA acționează ca o frână
la nivelul creierului, inducând relaxarea în perioadele de stres intens.
Multe condiții clinice, tulburări neurologice și psihiatrice, par a avea in
comun tulburări ale echilibrului dintre excitație și inhibiție, terapia
incercând să restabilească acest echilibru.
Studiile arată că GABA poate induce relaxarea și îmunătățește somnul.
• Atât GABA natural, cât și cel sintetic, se gasesc in SUA
ca suplimente alimentare. GABA natural este produs
prin procesul de fermentație pentru obținerea de
kimchi (varza și ridiche), sub acțiunea bacteriei
Lactobacillus hilgardii.
• GABA mediază inhibiția la nivel presinaptic a fibrelor
primare aferente ale sistemului motor neuronal,
modularea realizându-se prin trei tipuri de receptori
GABA (α,β și γ). GABA prezintă efect și asupra
sistemului endocrin.
• Aplicațiile clinice ale suplimetării GABA sunt limitate,
studiile concentrându-se in special pe obținerea de
analogi sintetici GABA, cum ar fi gabapentin.

Fig.1. Sinteza GABA


(sursa: https://image.slidesharecdn.com/141-29-669-161102163848/95/gaba-6-638.jpg?cb=1478104837)
1. ADHD
• ADHD este o tulburarea de dezvoltare caracterizată printr-un deficit în sfera comportamentului de
inhibiție și afectează între 3-5% dintre copii.
• Este caracterizată prin lipsa atenției, hiperactivitate și impulsivitate.
• Afecțiunea este legată de un deficit de dopamină și neurotransmițători noradrenergici dar nu
poate fi descrisă ca fiind rezultatul unei anomalii aparținând unui singur tip de neurotransmitățor.
• Studii recente sugerează legatura dintre deficitul inhibiției comportamentale și concentrația de
GABA. Măsurarea concentrației de GABA se poate face prin metode non-invazive, iar la adulții
sănătoși s-a observat o legatură intre nivelul de GABA și controlul motor și impulsivitate.
Investigarea nivelului de GABA în ADHD a fost limitata până în prezent dar există ipoteza unei
corelări a nivelului scazut al acestui neurotransmițător cu tulburarea hiperactivă cu deficit de
atenție.
• Studiul de față iși propune investigarea componentei GABA –ergică a ADHD utilizând
spectroscopie de rezonanță magnetică nucleară, participanții fiind reprezentați de două grupuri
de copii cu varsta intre 8 și 12 ani, un grup cu ADHD și unul de control.
2. Metoda de lucru

• Studiul a fost aprobat de Comisia de revizuire a Institutului Medical John Hopkins, acordul
pentru participarea la studiu a fost exprimat de fiecare participant și a fost obținut
consimțământul informat, scris al parinților si/sau reprezentanților legali ai participanților.
• Grupul de studiu a fost reprezentat de 13 copii cu ADHD (11 baieți și 2 fete), vârsta medie fiind
de 10 ani și două luni ( interval de vârstă: 8,2-12,5 ani).
• Grupul de control a fost constituit din 19 copii (12 baieti și 7 fete) dezvoltați normal cu media
de vârstă de 10 ani și 7 luni ( interval de vârstă: 8,4-12,8 ani).
• Pentru grupul de studiu, diagnosticul de ADHD a fost pus după Interviul de diagnosticare al
copiilor și adolescentilor DICA IV. Participarea la studiu a impus și cel puțin o evaluare din
partea unuia dintre părinți și a unui profesor. Astfel, 10 copii (8 baieți și două fete) au fost
diagnosticați cu ADHD subtip combinat și 3 copii cu ADHD subtipul predominat neatent.
• Evaluarea coeficientului de inteligență s-a realizat utilizând scala Wechsler Inteligence Scale
pentru copii III și IV. Copii cu scor sub 80 au fost excluși din studiu.
• Copii cu ADHD și tulburare sfidătoare opozițională au fost incluși în grup (5 copii).
3. Informații furnizate de imagistică
• Datele experimentale au fost colectate utilizând un aparat
de imagistică prin rezonanță magnetică 3Tesla (Fig.2).
• Evaluarea MRI pentru fiecare subiect a fost de 10 minute, un
ciclu având 16 pași.
• Au fost aplicate pulsuri 14 ms, la 1,9ppm - in experimentele
„on” și la 7,5 ppm, în experimentele „off”.
• Timpul de repetiţie (TR)- intervalul între două secvenţe
succesive de pulsuri – a fost de 1800 ms
• Timp ecou (TE)- intervalul între începutul secvenţei de
pulsuri şi mijlocul ecoului – 68 ms
• Semnalul GABA ponderat la 3 ppm a fost obținut prin
integrarea unui model gaussian simplu.
• Concentratia GABA în UI a fost obținută prin aplicarea unei Fig.2. Aparat IMR Achieva 3t, Phillips (sursa:
ecuații ce conține semnalul GABA obținut (I ), semnalul GABA
https://www.philips.co.ke/healthcare/product/HC889204A/diamond-select-achieva-30ttx-
apei(I ), concentrația vizibilă a apei (C ), factorii R și R aferenți timpilor T1 – ponderat și T2 ponderat, ds-mr-system)
W W w GABA

αMM și eficiența K.
• CGABA= CW x (IGABA/IW) x (RW/RGABA) x ([1-αMM ]к )
• Pentru determinarea efectelor de diagnostic
și diferențierea pe sexe a concentrației
GABA s-a realizat analiza de regresie lineară
a spectrelor obținute pe cele două grupuri,
utilizând programul MATLAB Statistics
Toolbox ver.7.3.1.
• Având în vedere că în grupul ADHD făceau
parte doar două fete, nu a fost inclus niciun
factor de interacțiune referitor la sex.
• A fost realizat și un test t pentru a evalua
valoarea de diagnostic a concentrației GABA.
• Ca analiză secundară, a fost efectuată o a
două regresie liniară, cu scopul de a
investiga schimbările în glutamatul total si
semnalul glutaminei (Glx).
Fig.3. Spectroscopie prin rezonanta magnetică a GABA
4. Rezultate și concluzii
♂ ♀
Grup ADHD 0,96 UI 1,05 UI
• Au fost obținute imagini IMR pentru toti cei 32 de
participanți. Grup de control 1,26 UI 1,49 UI
• Analiza regresiei liniare a arătat un efect
semnificant de diagnostic dar nu se observă o Tabel.1. Concentrația medie a GABA
diferențiere pe sexe. Media concentrației GABA pe
grup au fost mai scăzute pentru grupul ADHD: 0,98
UI, față de 1,34 UI în grupul de control.
• Nu s-a observat o diferență semnificativă a
concentrației GABA în funcție de vârsta
participanților.
• La grupul ADHD nu au fost observate diferențe
semnificatice ale CGABA la subiecții care nu avut
medicație niciodată și la cei cu medicație
suprimată.
• Cuantificarea semnalului glutaminei Glx nu a
inregistrat o diferență semnificativa între cele două
grupuri.
Fig.4. Comparația concentrației de GABA în cele două
gupuri de participanți.
4. Rezultate și concluzii
• Rezultatul obținut, conform căruia există o scădere a concentrație GABA la participanții cu ADHD față de copii
dezvoltați normal, confirmă ipoteza experimentului. Funcția inhibitorie a transmisiei GABAergice ar putea sta la
baza filtrării informației senzoriale și selectarea răspunsului comportamental adecvat.
• Inhibiția GABAergică este implicată în diferite tulburări de dezvoltare, printre care și ADHD și tulburările de
spectru autist. Dacă la creierul adult, GABA are rol inhibitor, la creierul in dezvoltare poate avea rol excitator. Pe
lângă această inversare de rol, au fost lansate ipoteze conform cărora sistemul GABAergic este susceptibil în
mod deosebit la „lezări”în timpul dezvoltării anormale pentru că neuronii GABAergici provin dintr-o zonă
diferită a tubului neural, față de neuronii glutamat-ergici, pe care trebuie să ii integreze mai tarziu.
• Cu toate că studiul a arătat o diferență de concentrație a GABA, nu stim distribuția acesteia, nici dacă este
cauzată de un număr redus de neuroni GABAergici.
• Tehnica IRM are o serie de limitări, volumul de 3x3x3cm³ conține o serie de țesuturi, materie albă și cenușie
precentrală și postcentrală, diferența de concentrație GABA ar putea fi cauzată de semnale macromoleculare.
• Având în vedere că 7 dintre copiii cu ADHD erau sub tratament (ce nu a fost administrat în ziua examinarii), nu
poate fi exclusă nici varianta în care administrarea îndelungată sau sistarea administrării medicației nu ar putea
afecta concentrația GABA.
• Rezultatul experimentului este concordant cu deficitele de GABA raportate recent în inhibiția intracorticală în
ADHD și sugerează un deficit GABAergic în această tulburare de dezvoltare.
Bibliografie
• Edden RAE, Crocetti D, Zhu H, Gilbert DL, Mostofsky SH.
Reduced GABA Concentration in Attention-
Deficit/Hyperactivity Disorder. Arch Gen
Psychiatry. 2012;69(7):750–753.
doi:10.1001/archgenpsychiatry.2011.2280
• https://image.slidesharecdn.com/141-29-669-
161102163848/95/gaba-6-638.jpg?cb=1478104837
• https://www.philips.co.ke/healthcare/product/HC88920
4A/diamond-select-achieva-30ttx-ds-mr-system