Sunteți pe pagina 1din 12

EFECTE INTERNE ȘI

EXTERNE ALE
STANDARDIZĂRII

Profesor coordonator: Masterand:


Prof. Dr. Ing. Richard Herman Licențiat în Biochimie Alina-Maria Stănușiu
Conținut

Definirea standardizării

Obiective principale ale standardizării

Avantaje principale ale standardizării

Factorii care influenţează şi impun


aplicarea standardizării

Efectele interne și externe ale


standardizării în întreprindere

Direcţiile funcţiilor normative


Definirea standardizării

Organizaţiei Internaţionale de
Standardizare (ISO), standardardizare
este rezultatul unei normalizări realizate
într-un anumit domeniu, este aprobat de
către o autoritate recunoscută - care se
ocupă cu stabilirea acestor tipuri de
norme.
Obiectivele principale ale standardizării

Controlul Simplificarea multitudinii de variante ale aceluiaşi produs pentru


diversităţii caracterizarea lor prin proprietăţi esenţiale

Inter - 1. Dimensională
schimbabilitatea 2. Funcţională

Uşurinţa în Odată reglementat, procesele tehnologice pot să se dezvolte și să se


exploatare exploateze la o scară mai larga în scopul optimizării ciclice a acestora

Facilitatea Comunicarea internă într-o organizație deține un rol principial prin alinierea
cooperării topicurilor de la nivel de management de vârf în jos

Experiențe În cadrul organizației, experiențele variate construiesc o bază puternică în


anterioare abordarea standardizării și implementarea acestuia la nivel de procese
Avantaje principale ale standardizării

simplificarea gamei tot mai mari de produse şi proceduri din viaţa oamenilor

utilizarea eficientă a materialelor, energiei şi resurselor umane


Elaborarea
standardelor
se face în protecţia muncii, sănătăţii, vieţii şi mediului înconjurător
legătură cu
interesul
diverselor reducerea gradului de incertitudine pe piaţă
părţi
interesate
protecţia intereselor consumatorilor şi ale comunităţii

eliminarea barierelor comerciale


Factorii care influenţează şi impun aplicarea standardizării

A. Activitatea de elaborare a standardelor activitate


care se impune prin valenţele de:

- necesitate expimată de consumatori și societăţi comerciale sau impusă de dorinţa de a se obţine


credibilitatea pieţelor externe, precum şi pentru a asigura protecţia individului şi a mediului;

- răspândirea standardelor şi sensibilizarea agenţilor


economici.

- promovarea ordinii în activităţile socio-economice;

- aplicabilitate în procese productive pentru


produse, proceduri, etc;

- acordul colectiv (consensul) al părţilor


interesante relevante;
Factorii care influenţează şi impun aplicarea standardizării

B. calitatea – ca o nouă formă a culturii tehnice,


tehnologice, economice şi de consum, vizează:

- standardizarea ca mijloc de îmbunătaţire a calităţii produselor (şi serviciilor) şi de


asigurare a constanţei calitative;

- relaţia dintre standardizare şi creşterea competitivităţii


produselor/serviciilor pe plan internaţional;

- strategia standardizare-cercetare-ştiinţă;

- relaţia standardizare-creştere economică;

- aplicarea standardizării ca efect al


nivelului cultural naţional.
Factorii care influenţează şi impun aplicarea standardizării

C. Abordarea mixtă sau selectivă a standardizării ca o etapă necesară pentru


ţările aflate în proces de tranziţie unde apar o serie de aspecte:

– incertitudine în ceea ce prveşte disponibilitatea de materii prime corespunzătoare


calitativ;

– imposibilitatea asigurării constanţei nivelului calitativ


conform standardului;

– mica industrie slab reprezentată şi rămasă în urmă în


ceea ce priveşte dotările tehnice;

– necesitatea garantării unei protecţii elementare


a sănătăţii şi vieţii consumatorilor;

– nivel scăzut de sensibilizare în domeniul


standardizării;
Factorii care influenţează şi impun aplicarea standardizării

D. Competitivitatea internaţională axată pe

– sarcină armonizarea standardizării naţionale cu cea regională şi/sau internaţională;

– consecinţă necesitatea de a avea standarde (reglementări);

– contextul de mondializarea pieţelor de desfacere;

– exigenţă fundamentală aplicarea standardelor;

– condiţie sprijin din partea autorităţilor


guvernamentale.
Efectele interne și externe ale standardizării în întreprindere

asigurarea selecţiei optime de materii prime, meteriale, componente şi semifabricate


Problemă Soluție
Generală
reducerea stocurilor de materiale, semifabricate şiGenerală
produse finite
(externă) (externă)
facilitarea achiziţionării şi economisirea elementelor necesare fabricaţiei
PĂTRATUL
TRIZ
facilitarea şi ordonarea activităţii de proiectare
Problemă Soluție
Specifică Specifică
adaptarea produselor finite la cerinţele pieţii
(internă) (internă)
diminuarea costurilor de producţie
Direcţiile funcţiilor normative și efectele standardizării

Efectele interne şi externe


ale standardizării pentru
întreprinderi sunt, pe de o
parte flexibilitatea şi
adaptabilitatea la cerinţele
pieţii, pe de altă parte
fabricaţia raţională cu caracter
repititiv. Funcţiile
normativelor dintr-o
întreprindere sunt orientate pe
nouă direcţii neierarhizate.

Condiţiile lor de aplicare


variază în funcţie de
specificul întreprinderii.
Vă mulțumesc pentru atenție!