Sunteți pe pagina 1din 14

CARACTERUL

- latura relaţional – valorică a


personalităţii
Caracterul
- ansamblul însuşirilor psihice care se
referă la relaţiile dintre subiect şi
lume şi la valorile după care el se
conduce
Trăsăturile de caracter
 sunt constante,
stabile
 nu sunt
comportamente
întâmplătoare,
accidentale
Caracterul
Se formează pe
parcursul vieţii ca
urmare a
integrării omului
într-un sistem de
relaţii sociale
(familie, grup de
prieteni, societate)
Caracterul are două componente :

Atitudinile

Trăsăturile de voinţă
ATITUDINEA
 modalitatea de raportare a omului
la o clasă de obiecte sau fenomene şi
felul în care aceasta se reflectă în
comportament
În funcţie de domeniul în care se
manifestă, există:
 Atitudini faţă de societate şi faţă de ceilalţi
oameni
Ex. sinceritatea, cinstea, altruismul, minciuna, egoismul,
laşitatea

 Atitudini faţă de propria persoană


Ex. modestie, încredere în sine, demnitate, îngâmfare,
aroganţă

 Atitudini faţă de activitatea desfăşurată


Ex. disciplină, sârguinţă, iniţiativă, lene, rutină, dezorganizare,
indisciplină, neglijenţă
Atitudini
TRĂSĂTURILE DE VOINŢĂ
 asigură traducerea în fapt a
intenţiilor persoanei şi
mobilizează resursele
personalităţii pentru a face faţă
solicitărilor

Ex. fermitatea, perseverenţa, curajul, eroismul,


stăpânirea de sine
Psihologul american Gordon Allport consideră că
la fiecare individ există:

 1-2
trăsături cardinale care le
domină şi le controlează pe celelalte
 10-15 trăsături principale
 suteşi mii de trăsături secundare
şi de fond
Trăsăturile de caracter
pot fi ierarhizate
într-o piramidă
caracterială
ce diferă de la
individ la individ
De exemplu,
 La un individ o trăsătură precum
zgârcenia poate ocupa o poziţie
dominantă
 La un alt individ, zgârcenia poate fi o
trăsătură periferică şi prea puţin
exprimată, iar trăsătura dominantă
să fie curajul sau spiritul de
aventură
A cunoaşte pe cineva
înseamnă a-i determina
trăsăturile caracteriale
cardinale şi centrale.