Sunteți pe pagina 1din 15

TEMA 6.

Metode si modele de calcul al stocurilor de


productie

6.1.Metoda statistica
6.2. Metoda de calcul direct
6.3. Model de calcul al cantitatii economice de comandat
Dimensionarea economică a stocurilor este o acţiune
importanta pentru îmbunătăţirea situaţiei financiare a unităţilor
economice.
De această acţiune depinde nemijlocit gradul de
activizare care se asigură fondurilor materiale şi financiar -
valutare de care se dispune sau care pot fi asigurate, eficienţa
în deţinerea stocurilor ş.a.
Din aceste motive, se manifestă o permanentă
preocupare, concepându-se noi sisteme şi modele mai
eficiente şi de utilitate practică în gestiunea stocurilor.
Deşi au o structură generală comună, procesele reale
de stocare sunt, aşa cum s-a arătat, variate; ca urmare, în
calculele de optimizare a nivelului de formare a stocurilor nu
se poate folosi un model unic.
Este, deci, necesară alegerea acelui model care ia în
calcul factorii concreţi de influenţă a mărimii stocurilor
pentru fiecare resursă materială, în funcţie de natura şi
caracteristicile de aprovizionare-depozitare-consum.
Determinările se fac pentru fiecare tip de stoc: curent,
de siguranţă, pentru transport intern, de condiţionare.
Stocul de producţie (Sp) se stabileşte pe fiecare tip de resursă prin
însumarea elementelor care îl compun, respectiv, a stocului curent
(Scr), în curs de transport (Str), de siguranţă (Ss), de condiţionare
(Scd), de transport intern (Stri):

Sp= Scr + Str + Ss + Scd + Stri

Având în vedere "nivelele" semnificative (de maxim, mediu, minim) pe


care le înregistrează stocul curent, în procesul consumului din cadrul
acestuia, pe parcursul intervalului dintre două reîntregiri succesive ale lui,
acest tip de stoc va determina o evoluţie similară şi a celui de producţie
care va căpăta prin mişcare aceleaşi nivele.
CONSUMUL MEDIU ZILNIC ( CMZ)

Consumul mediu zilnic (Cmz) se fundamenteaza pe baza


necesarului pentru consum (Npl) pe perioada de gestiune luata
in calcul :

Npl
Cmz 
O
CONSUMUL MEDIU ZILNIC ( CMZ)

Cand necesarul de consum nu se poate estima pe seama


elementelor de calcul si fundamentare obisnuite atunci
consumul mediu zilnic se poate stabili statistic:

Cmz   Czef i

nzi
Unde:
Czefi = consumurile zilnice efective înregistrate în perioada de
gestiune anterioară;
nzi = numărul de zile pentru care consumurile efective au fost
luate în calcul, ca fiind considerate relativ normale.
METODA STATISTICĂ
In determinarea stocurilor curente se pot folosi metode si modele
diferite dupa cum este scopul urmarit si care sunt elementele care se iau in
calcul.
Amintim: metoda statistica, metode de calcul pe baza factorilor concreti de
influenta, metode care iau in calcul cheltuielile antrenate de procesele de
aprovizionare-stocare.
Presupune luarea in considerare intervalele efective ( Iefi) la care s-au efectuat
aprovizionarile de la furnizori in perioada sau perioadele anterioare si
a cantitatilor efectiv intrate ( qefi) in depozitele unitatii economice .
Relatia de calcul a stocului curent in expresie fizica este

S crt = Cmz x I ( aici I este considerat mediu)

Cmz – consumul mediu zilnic estimat


I (mediu) – intervalul mediu intre doua aprovizionari succesive.
METODA STATISTICĂ

Consumul mediu zilnic estimat (Cmz)


se calculeaza asa cum s-a aratat prin raportarea
necesarului de materiale pentru indeplinirea
programului de productie ( Npl ) la perioada
de gestiune pentru care aceasta se ia in calcul (de regula
anul, semestru, trimestru):

Cmz = Npl / 360 zile


METODA STATISTICĂ

Intervalul mediu între două livrări succesive (I)

I  Ief i (când partizile de materiale intrate qefi au fost egale)


ni

I  qef  Ief i i

 qef
(când partizile de materiale intrate qefi au fost diferite)
i

Iefi – intervalelor efective la care s-au realizat aprovizionările de la furnizori în


perioada anterioară (i)
qefi – cantităţile de materiale efectiv intrate în depozitele unităţii economice
consumatoare
ni – reprezintă numărul de intervale efective care se iau în calcul
METODE DE CALCUL DIRECT

Imbraca forme diferite in functie de factorul


care conditioneaza nivelul fizic al stocului
curent astfel:
METODE DE CALCUL DIRECT
a) Metoda de calcul pe baza "capacităţii de transport" (Ctr), caz în care
stocul curent se stabileşte la nivelul acesteia:

Sc = Ctr
Sc zile
Intervalul mediu între livrări, I
care determina expresia in zile a stocului curent Cmz
b) Metoda de calcul pe baza "cantităţii minime de livrare în condiţii economice
avantajoase" (qml) a cărei mărime defineşte nivelul fizic de formare a stocului
curent:
Sczile = qml
qml
Intervalul mediu între livrări I
Cmz
METODE DE CALCUL DIRECT

c) Metoda de calcul pe baza "intervalului de reluare a producţiei


la producători-furnizori" (ip)
Sczile  Cmz  I

I  ip
sau
I  k  ip

k – coeficientul de multiplicare a intervalului de reluare a producţiei ip,


acesta se optimizeaza printr-un model economico-matematic.

Cea de a doua situatie ( I (mediu) = K x ip ) este specifica


utilizatorilor de cantitati mici pentru care aprovizionarea la intervale
egale cu cele de reluare a productiei la furnizori nu se justifica
economic.
METODE DE CALCUL DIRECT

d) Metoda bazată pe "capacitatea depozitului" (D) a cărei


dimensiune va condiţiona nivelul maxim de formare a stocului
curent astfel:
Scrf=D

Intervalul mediu se va calcula cu relatia

I (mediu) = Scrf / Cmz


6.3. Model de calcul al cantitatii economice de comandat

COSTUL ANUAL AL APROVIZIONĂRII

Ca = Na / n x Cl + n /2 x Θ x Cs + Na x p

Ca – costul anual al achiziționării, aducerii și stocării resurselor materiale;


Cl – cheltuieli de lansare a unei comenzi de aprovizionare;
Cs – cheltuieli de stocare pe unitate de resursă material și pe zi;
O – perioada de gestiune (anul de plan), de obicei se consider 360 zile;
Na – necesarul anual de aprovizionat;
n – lotul de aprovizionat;
p – prețul de achiziție al resursei materiale.
Lotul optim de comandă-aprovizionare (n*)

2  Na  Cl
n* 
Cs
Frecvența optimă a aprovizionărilor (y*)
Na
y* 
n
Intervalul optim între aprovizionările succesive (I)

I 
y
Costul optim anual cu aprovizionarea-stocarea resurselor materiale (Ca*)

Ca*  2  Na  Cl  Cs  Na  p