Sunteți pe pagina 1din 19

Instruire asistată de calculator

în cadrul orelor de chimie


drul orelor de chime

Prezentare în cadrul Întrunirii metodice raionale a profesoriilor de chimie, Florești 21.03.19


Morohai Cecilia, profesor de chimie, LT Ștefănești
• Instruirea asistată de
calculator (IAC) reprezintă o
metodă didactică sau o
metodă de învăţământ, care
valorifică principiile de
modelare şi analiză
cibernetică a activităţii de
instruire în contextul noilor
tehnologii informationale şi
de comunicaţii, caracteristice
societăţii contemporane.
Impactul utilizării IAC asupra elevilor

• Astfel, utilizarea calculatorului in


învăţământ va conduce la deplasarea
accentului de la un mediu de învăţare
centrat pe profesor la unul centrat pe
elev, in care profesorii nu mai
reprezintă sursa - cheie de informaţie
şi de transmitere a cunoştinţelor, ci
colaboratori ai elevilor, aceştia
transformându-se din receptori pasivi
de informaţie in factori activi in
propria lor educaţie
• Pentru a fi eficiente, mijloacele ICT
(internet si tehnologia comunicațiilor)
trebuie combinate cu tehnologii şi
metode tradiţionale, astfel încât să
conducă la imbunătăţirea actului de
predare si de învăţare, la partajarea
cunoştinţelor si a informaţiei, la
obţinerea unui grad sporit de
flexibilitate a învăţământului pentru a
răspunde necesităţilor sociale
concrete, la scăderea costurilor
educaţiei şi la imbunătăţirea eficienţei
sistemului de învăţământ.
Pentru a sublinia rolul pozitiv al tehnologiilor informationale în educatie,
prezint rezultatele psihiatrului William Glasser despre măsura în care
reţinem informatiile in diferite contexte:

• 10% din ce citim(un mediu virtual ne pune la dispozitie un


material bogat de lectura- documentatii, prezentari, mesaje de
e-mail sau de pe forumul de discutii)
• 20% din ce auzim (materiale audio sub forma de tutoriale sau
incluse in diverse teste online)
• 30% din ce vedem (materiale video, organizare vizuala atenta a
tuturor informatiilor)
• 50% din ce auzim si vedem ( videoconferintele ofera
posibilitatea unor discutii in timp real)
• 70% din ce discutăm cu altii (un mediu virtual ne ofera
multiple posibilitati de participare la discutii cu profesorii sau
colegii)
• 80% din ce experimentăm (majoritatea disciplinelor cer
realizarea de proiecte in care elevii sa-si valorifice cunostintele
si creativitatea)
• 95% din ce ii invatam pe alţii (aceasta presupunand o intelegere
clara si o buna organizare a ceea ce urmeaza a fi predat)
Activităţile şcolare care pot fi realizate cu ajutorul
calculatorului ca instrument de lucru sunt următoarele:

1. realizarea sau analiza unui document scris, de orice


natura (referat sau portofoliu) cu ajutorul unui editor de
text;

2. prezentarea informaţiei sub forma grafică sau realizarea


unor prezentări, desene;

3. laborator de chimie asistat de calculator;

4. conceperea unor teste, lucrari de laborator,l ecţii de către


profesor;

5. realizarea unor modele spaţiale a particulelor studiate


(atomi, ioni, molecule, reţele atomice, ionice, moleculare).
În domeniul analizat pot fi evidențiate un șir de portaluri ce
permit realizarea experimentului virtual chimic atât în limba
engleză:
• Virtual Chemistry Laboratory Merlot II (https://www.merlot.org)
• Virtual Chemistry (http://www.chem.ox.ac.uk/vrchemistry/)
• Virtual Labs (http://www.vlab.co.in)
• http://www.advancedelearning.com
• cât și în limba română:
• https://sites.google.com/site/chimiecdsstoic adaniel/laborator-virtual/
• http://imake.lefo.ro/~laurentiu.bulgaru/ael/
• http://www.advancedelearning.com
• și în limba rusă:
• VirtualLab (http://www.virtulab.net)
• Laboratoriya sistem mul’timediya PGTU (http://www.mmlab.ru)
• Edinaya kollektziya tzifrovyx obrazovatel’nyx resursov
• (http://schoolcollection.edu.ru)
Laboratoare virtuale - PRO
• Utilizarea laboratoarelor virtuale la
chimie permite profesorului de a
simplifica vizualizarea materialului
studiat, în special la explicarea noţiunilor
fundamentale în chimie (atom, moleculă,
legătura chimică, electronegativitatea,
etc.), prezentarea decurgerii reacțiilor
chimice cu participarea compuşilor toxici
(halogenii, hidrogenul sulfurat),
experienţelor chimice ce decurg o
perioadă mare de timp (hidroliza
celulozei), etc. Toate cele menţionate duc
la sporirea interesului elevilor şi ca
urmare, la îmbunătățirea calităţii
cunoştinţelor şi abilităţilor scontate.
Laboratoare virtuale - contra
• În pofida tuturor aspectelor pozitive expuse
anterior, principalul neajuns al laboratorului
virtual este „virtualitatea” lui, adică lipsa
nemijlocită a contactului dintre elev cu
obiectul de cercetare a chimiei – substanţa, ce
posedă un complex de proprietăţi şi
caracteristici. Experienţa utilizării
laboratoarelor virtuale la efectuarea
lucrărilor practice la chimie a elucidat, că
optim este combinarea experimentului real şi
celui virtual, în care modelul computerizat de
studiere a procesului analizat posedă o
funcţie auxiliară în pregătirea persoanei
instruite către laboratorul real.
Instrumente WEB și aplicații, ce pot fi
utilizate în cadrul orelor de chimie:
Google Forms
Kahoot
Quizizz
Learning apps
Canva
Youtube
Google slides
Prezi
Adobe presenter
LearningApps.org
Selectare limbaj
Pentru a crea un model interactiv,
trebuie să creați un cont
Creare cont

Completați câmpurile și faceți clic


Editează profilul
Galeria de exerciții

просмотр
Creați exercițiu
După introducerea modificărilor în exercițiiul elaborat,
faceți clic pe butonul

După finalizarea tuturor setărilor, faceți clic pe butonul

Modifică

adresa URL, codul HTML


Concluzii
Aplicații sunt multe. Alegerea Vă aparține!
Mult
succes!

S-ar putea să vă placă și