Sunteți pe pagina 1din 60

Predicarea expozitiva

prin studiu unui pasaj sub călăuzire Duhului Sfânt,


studiu: istoric, gramatical şi literar, in contextul sau,
concept pe care Duhul Sfant il aplica mai intai
personalitatii si experientei predicatorului si prin el,
ascultatorului lui.
Predica expozitivă
„Predica expozitivă este expunerea detaliată şi aplicaţia a trei sau mai
multe versete ale Scripturii, care scot în evidenţă toate diviziunile
principale ale predicii şi care se construieşte în jurul unei idei centrale
sau a unei propoziţii” (G. Batson).

3
CARACTERISTICI:
• PASAJUL DETERMINA PREDICA

• scriitorul biblic determina substanta predicii

• pasjul te obliga sa supui gandul tau, Scripturii

• SE COMUNICA UN CONCEPT

• cuvintele si expresiile nu trebuie sa devina un scop in sine, nu le folosim de dragul cuvintelor, ci sa comunice ceva, o idee, un concept

• intelegerea Bibliei si comunicarea mesajului trebuie sa se faca la nivelul ideilor.

• ATENTIE!!! Aceasta presupune sa ai ceva concret de transmis!

• IDEEA PREDICII VINE DIN TEXT

• Ideea este derivata si transmisa prin studiu istoric, gramatical si literar al pasajului in contextul sau. Este important:

• - modul cum ajungi la mesaj

• - modul cum il comunici

• Aflarea sensului obiectiv al pasajului prin intelegerea:

• -limbii

• -contextului

• -cadrului textului

• Este necesar sa prezinti o parte suficienta din studiul tau pentru ca ascultatorul sa poata verifica interpretarea pe care ai dat-o textului

• Textul da autoritate predicii;

• CONCEPT APLICAT MAI INTAI PREDICATORULUI

• Predicarea expozitiva il formeaza pe predicator ca un credincios matur

• Predicatorul trebuie sa invete ce are sa-i spuna Dumnezeu mai intai lui.
Elementele predicii expozitive
Definiția predicii expozitive conține:
• Expunerea detaliată
• Aplicația
• Diviziunile principale
• Textul biblic
• Propoziția

5
8 Pași în alcătuirea predicii expozitive
1. descoperă subiectul
2. alege o temă
3. scrie o propoziție
4. alcătuiește o propoziție de tranziție
5. formulează diviziunile principale
6. dezvoltă diviziunile secundare
7. alcătuiește introducerea
8. alcătuiește încheierea

6
Pasul 1.
Descoperă subiectul
Subiectul (S) este un domeniu de adevăruri, general, vast, care
conţine multe idei, pentru multe predici

Ex: pocăinţa, credinţa, naşterea din nou, sfinţirea, rugăciunea, postul,


încercările, părtăşia creştină, umplerea cu Duhul Sfânt, a doua Venire
etc.

7
1. Subiectul
TEXTUL BIBLIC SUBIECTUL PREDICII TEXTUL BIBLIC SUBIECTUL PREDICII

Mat. 1.18-25 Nașterea lui Christos


Mat. 2.1-12 Închinarea
Mat. 6.25-34 Îngrijorarea
Mat. 7.7-11 Rugăciunea
Mat. 15.21-29 Credința
Mat. 18.15-35 Iertarea
Mat. 28.1-15 Învierea Domnului

8
Pasul 2. Alege o temă
Tema (T) este un adevăr specific, restrâns, ce conține o singură idee,
pe care o dezvoltă acea predică
Rolul temei:
• controlează direcţia în care se îndreaptă predica (ca şi locomotiva
unui tren)
• controlează modul în care este construită predica (formularea şi
aranjarea diviziunilor principale)

9
Subiectul și Tema

8 1
7 2
POCĂINȚA
pP
6 3

5 4

10
Proceduri de formulare a temei
G. Batson propune următoarea procedură de formulare a temei:
DE CE?
SUBIECT + CUM? = TEMĂ
CUVÂNT CHEIE
CUVÂNT LIMITATIV/
GRUP DE CUVINTE

11
Formularea temei
1) subiect + de ce? = temă
TEXT SUBIECT TEMĂ (SUBIECT + DE CE?)

Mat. 7.7-11 Rugăciunea De ce trebuie să ne rugăm?


Evr. 11.1-6 Credința De ce ne trebuie credința?
Mat. 18.15-35 Iertarea De ce trebuie să iertăm pe alții?
Iac. 1.2-4 Încercările De ce vin încercările?
Mat. 3.1-12 Pocăința De ce trebuie să ne pocăim?
Mat. 9.36-38 Trimiterea De ce trebuie să trimitem
lucrătorilor lucrători?

12
Formularea temei
2) subiect + cum? = temă
TEXT SUBIECT TEMĂ (SUBIECT + CUM?)

Iac. 1.13-15 Ispita Cum lucrează ispita?


Lc. 18.1-8 Rugăciunea Cum trebuie să ne ruăm?
1 Pet. 4.12-19 Suferința Cum să facem față suferinței?
Mat. 6.25-34 Îngrijorarea Cum să biruim îngrijorarea?
Mat. 8.1-4 Vindecarea Cum putem primi vindecarea?

13
Formularea temei
3) subiect + cuvânt cheie = temă
TEXT SUBIECT TEMĂ (SUBIECT + CUVÂNT CHEIE)

Mat. 6.9-13 Rugăciunea Principii din Rugăciunea domnească


1 Cor. 13.4-7 Dragostea Caracteristici ale dragostei
2 Cor. 7.8-13 Pocăința Dovezi ale adevăratei pocăințe
Mat. 15.21-28 Credința Semne ale credinței mari
Mat. 10.34-39 Ucenicia Condiții ale adevăratei ucenicii
Mat. 11.28-30 Odihna spirituală Pași către odihna spirituală

14
Formularea temei
4) a) subiect + cuvânt limitativ = temă
TEXT SUBIECT TEMĂ (TEXT + CUVÂNT LIMITATIV)
Mat. 6.25-34 Îngrijorările Biruind îngrijorările (Cum?)
1 Tes. 5.4-11 Venirea Domnului Pregătit pentru venirea Domnului (Cum?)
Iac. 1.22-25 Cuvântul lui Dumnezeu Ascultând eficient Cuvântul (Cum?)
Mat. 5.43-48 Dușmanii Iubindu-ți dușmanii (Cum?)

15
Formularea temei
4) b) subiect + grup de cuvinte = temă
TEXT SUBIECT TEMĂ (SUBIECT + GRUP DE CUVINTE

Rom. 4.18-21 Credința Credința care trece peste obstacole (Cum?)


Lc. 11.5-10 Rugăciunea Rugăciunea care primește răspuns (Cum?)
Gen. 3.1-7 Ispita Cum lucrează ispita (Cum?)
Ps. 103.1-18 Lauda Lauda care se îndreaptă doar spre
Dumnezeu (De ce?)

16
Pasul 3. Scrie o propoziție
„Propoziţia (P) expune ideea centrală a unei predici şi
apoi organizează predica în jurul acesteia” (G.
Batson).

 Propoziţia este un simplu anunţ al subiectului (temei)


pe care predicatorul îşi propune să-l dezbată,
dezvolte, dovedească şi explice în mesaj” (J. Braga).

17
Precizări privind propoziția
1) expune ideea centrală a predicii ca pe un adevăr veşnic, universal
2) expune ideea centrală a predicii într-o singură propoziţie
3) folosește aceeaşi idee ca şi tema predicii
4) este întotdeauna anunţată ascultătorilor

18
Rolul propoziției
În expunerea predicii:
• prezintă ideea centrală a predicii
• anunță direcţia în care se îndreaptă predica
În organizarea predicii:
• facilitează organizarea DP
• sugerează ce trebuie inclus sau eliminat din DS

19
Tipuri de propoziție
1) O propoziţie despre datorie („de ce?” - trebuie, este necesar,
suntem obligaţi, suntem datori etc.)
2) O propoziţie despre abilitate („cum?” - putem, suntem în stare,
suntem capabili etc.)
3) O propoziţie de evaluare (de ce?, cum?, cuvânt-cheie, cuvânt
limitativ)

20
1) O propoziție despre datorie
„De ce?” - trebuie, este necesar, suntem obligaţi,
suntem datori
SUBIECTUL TEMA O PROPOZIȚIE DESPRE
DATORIE
Nașterea din nou De ce ne trebuie Orice om trebuie să se
nașterea din nou? nască din nou
Iertarea De ce trebuie să iertăm? Noi suntem datori să
iertăm pe alții
Recunoștința Motive pentru Noi trebuie să fim
recunoștință recunoscători
Mărturisirea Cuvântului Necesitatea mărturisirii Noi suntem datori să
Cuvântului mărturisim Cuvântul

21
2) O propoziție despre abilitate
„Cum?” – putem, suntem în stare, suntem capabili

SUBIECTUL TEMA O PROPOZIȚIE DESPRE ABILITATE


Ispita Cum să biruim ispita? Noi putem birui ispita
Frica Cum să înfrângem frica? Noi suntem în stare să învingem frica
Trezirea Căi ale trezirii spirituale Noi putem experimenta trezirea
Credința Condiții ale credinței Noi putem să ne mărim credința
Dușmanii Iubindu-ne dușmanii Noi suntem capabili să ne iubim
dușmanii

22
3) O propoziție de evaluare
„De ce?”, „Cum?”, cuvânt-cheie, cuvânt limitativ
SUBIECTUL TEMA O PROPOZIȚIE DE EVALUARE
Încercările De ce sunt necesare Încercările dezvoltă caracterul
încercările? nostru
Închinarea Cum este adevărata Adevărata închinare este în duh
închinare? și în adevăr
Zeciuiala Binecuvântările zeciuielii Zeciuiala aduce binecuvântări
materiale
Rugăciunea Rugăciunea care obține Dumnezeu răspunde
răspuns întotdeauna rugăciunii

23
Propoziția și Ideea centrală
Ideea centrală rezumă propoziţia predicii și afirmațiile din DP
Ex: Iac. 1.5-8:
• T: Cum putem obţine înţelepciunea
• P: Noi putem obţine înţelepciunea
• IC: Noi putem obţine înţelepciunea cerând-o de la Dumnezeu, cu credinţă

• Iac. 1.13-15:
• T: Modul cum lucrează ispita
• P: Ispita lucrează după un anumit tipar
• IC: Ispita lucrează prin dorinţă, prin momeală şi prin voinţa umană

24
Pasul 4. Alcătuiește o
propoziție de tranziție
• Propoziţia de tranziţie (PT) este un tip special de propoziţie care leagă
introducerea predicii de corpul său, diviziunile între ele, precum şi
corpul predicii de încheiere
• Ea conduce pe ascultători de-a lungul predicii fără nici o întrerupere în
comunicare, putând fi comparată cu tendoanele care leagă oasele
scheletului

25
Exemple de propoziții de tranziție
• P: Noi trebuie să ne rugăm (de ce?)
PT: În acest pasaj vom descoperi motivele pentru care noi trebuie
să ne rugăm
• P: Credința noastră poate crește (cum?)
PT: Acum vom analiza 3 căi prin care credința noastră se poate
zidi
• P: Rugăciunea este benefică (deoarece)
PT: Textul ne arată 4 rezultate care ne vor convinge că rugăciunea
este benefică

26
Pasul 5. Formulează
diviziunile principale
Diviziunile predicii sunt segmentele care dezvoltă propoziţia unei
predici.
Diviziunile se clasifică în:
1) diviziuni principale
2) diviziuni secundare (numite și subdiviziuni)
Diviziunile principale (DP)- trebuie să respecte două condiții
obligatorii:
• să fie extrase din textul predicii (v. trebuie indicat)
• să dezvolte propoziţia predicii
27
Alte condiții cerute DP
• să pornească de la subiectul/propoziţia predicii
• să fie în întregime distincte una de alta
• să fie aranjate într-o ordine progresivă
• să dezvolte şi să valideze declaraţia din propoziţia predicii
• să conțină fiecare câte o singură idee de bază
• să fie formulate ca o propoziţie completă
• să fie formulate în mod similar
• să fie urmate de unul sau mai multe versete

28
Rolul diviziunilor principale
În raport cu predicatorul:
• favorizează claritatea gândirii predicatorului
• favorizează unitatea gândirii predicatorului
• ajută predicatorul să reţină punctele principale ale predicii
 În raport cu ascultătorii:
• clarifică ascultătorilor punctele principale ale predicii
• ajută pe ascultători să reţină ideile majore ale predicii

29
Numărul diviziunilor principale
• nu este fix, ci depinde de conţinutul textului sau de
subiectul predicii
• trebuie menținut cât mai mic posibil
• nu trebuie omisă vreo DP de dragul numărului
• numărul preferat este 3, dar el poate varia între 2-7

30
Textul, Propoziția și Diviziunile

DIVIZIUNE PRINCIPALĂ
PROPOZITIA
TEXT BIBLIC

31
Textul, Propoziția și Diviziunile
diviziune secundară
DIVIZIUNE PRINCIPALĂ
diviziune secundară

PROPOZIȚIA
TEXT diviziune secundară
DIVIZIUNE PRINCIPALĂ
diviziune secundară
BIBLIC

diviziune secundară
DIVIZIUNE PRINCIPALĂ diviziune secundară
diviziune secundară

32
Pasul 6. Dezvoltă
diviziunile secundare
Diviziunile secundare (DS) au rolul de a explica, argumenta, ilustra şi
aplica ideile enunţate în diviziunile principale

Diviziunile secundare trebuie:


• să-și tragă originea din diviziunile principale
• să fie simetrice sau bine echilibrate
• să fie limitate ca număr
• să urmărească o anume ordine

33
Obținerea diviziunilor secundare
DS se pot obține:
• prin explicarea unui cuvânt sau expresii cheie folosite în enunţarea DP
• prin expunerea detaliată a versetului din care este extrasă DP
• prin folosirea unor interogaţii (cum?, care?, de ce?) puse afirmației
din DP
• prin nararea unei DP care se bazează pe o istorisire
• prin ilustrarea DP
• prin aplicarea adevărului din DP

34
Pasul 7. Alcătuiește introducerea
Scopul introducerii:
• să capteze atenţia ascultătorilor (stabilirea legăturii cu ascultătorii)
• să scoată la lumină nevoile ascultătorilor (transformarea atenţiei
involuntare în atenţie voluntară: „Această predică mă priveşte pe
mine!”)
• să indice direcţia predicii (dirijarea atenţiei ascultătorilor spre subiect)
Introducerea are un scop pe cât de important, pe atât de precis.
„Chiar dacă subiectul tău nu, dar auditoriul tău are nevoie de
introducere” (J. Oman)

35
Posibilităţi pentru introducere
• o experiență personală scurtă, urmată de o aplicaţie imediată la
predică
• o istorisire reală din viaţa de fiecare zi, urmată de aplicaţia practică la
predică
• o anecdotă sau o parabolă din viaţă sau din istorie, care să ducă la
înţelegerea ideii centrale a predicii
• o enunţare a unei propoziţii din textul citit, care sumarizează
conţinutul predicii
• o referinţă cu caracter de simpatie faţă de o nevoie care există în
adunarea locală, urmată de o frază de tranziţie spre mesajul predicii

36
Posibilităţi pentru introducere
• o istorie sau un eveniment biblic prezentate dramatic, urmate de o
aplicaţie la mesaj
• o enunţare directă a unui eveniment contemporan cu impact între
oameni, urmată de aplicaţia la textul biblic
• o întrebare adresată direct, care vizează majoritatea ascultătorilor
• un adevăr din paragraful citit, enunţat direct
• un eveniment care nu s-a stins din memoria audienţei, reamintit şi
aplicat la text

37
Cerințe privind introducerea
• potrivită (cu textul, ocazia, ascultătorii)
• personală (adresare directă, nu academică, abstractă)
• simplă (fără un plan de idei, fără explicaţii greoaie sau
paranteze)
• interesantă (primele 25 de cuvinte sunt decisive!)

38
Cerințe privind introducerea
• realistă (să nu promită ce nu poate oferi, dar nici falsă modestie!)
• pertinentă (fără scuze inutile, elemente laudative sau defăimătoare)
• variată (tiparele sau repetarea în introducere sunt absolut fatale!)
• scurtă (cam 5 minute la o predică de 30-40 minute)

39
Pasul 8. Alcătuiește încheierea
Încheierea este partea finală a unei predici, punctul culminant al
concentrării predicatorului, în efortul de a obţine răspunsul aşteptat
din partea ascultătorilor
Scopul încheierii:
• să fixeze în mintea ascultătorilor scopul predicii
• să determine pe ascultători să răspundă la acest scop

40
Tipuri de încheiere
• sumarizare - repetarea ideilor principale, în scopul fixării predicii şi
aplicaţiei
• ilustrare - folosirea unei ilustraţii, în scopul oferirii unui model de
aplicaţie
• aplicare - prezentarea unei aplicaţii ca model, în scopul imitării ei
• vizualizare - zugrăvirea pericolului potenţial, în scopul evitării celui
real

41
Tipuri de încheiere
• obiecţie - confruntarea obiecţiilor ascultătorilor, în scopul întoarcerii
la Cuvânt
• îmbărbătare, încurajare - motivarea cu patos , către acţiuni morale şi
spirituale
• rugăciune - apelarea la Dumnezeu, ca Sprijin în împlinirea aplicaţiei
• versificare - sensibilizarea prin versuri, în acord cu aplicaţia propusă
• textualizare - citarea unui pasaj, oferind Scripturii ultimul cuvânt

42
De evitat în încheiere
• nu lungi încheierea, după ce ai promis sau ai pornit a o face
• nu promite lucruri mari pentru „data viitoare” (numai Domnul ştie
viitorul!)
• nu închide Biblia înainte de vreme, ca apoi s-o redeschizi
• nu solicita decizii vizibile de predare, dacă nu ai confirmarea Duhului

43
De evitat în încheiere
• nu încheia cu ameninţări, semănând panică şi deznădejde
• nu introdu material nou în încheiere, ca post scriptum sau ca altă
predică
• nu sfârşi predica fără a face o încheiere sesizabilă
• nu fă mai multe încheieri (anunţul „ultimul gând” impune imediat
oprirea)

44
Sugestii privind încheierea
• să fie scurtă (cam o zecime din predică)
• să fie simplă
• ultimele cuvinte ale încheierii să fie memorabile

45
Pașii predicii expozitive (rezumat)
TEXT: minim 3 versete consecutive
SUBIECT: domeniul larg, general de adevăruri pe care le subliniază
textul
TEMĂ: ideea-cheie pe care o dezvoltă textul în fluxul său de idei
Restrângerea subiectului pentru a formula tema:
Tema = Subiect + Cum?
+ De ce?
+ Cuvânt cheie
+ Cuvânt limitativ

46
Pașii predicii expozitive (rezumat)
INTRODUCERE:
• Propoziţie de început (îndreaptă atenția ascult. în aceeași direcție cu
tema)
• Exemple de propoziţii de început (luate din viaţa de zi cu zi)
• Explicaţia din perspectiva predicii (schimbă atenția de la exemple de
viață la text)
PROPOZIŢIE: Formulează ideea-cheie a predicii (adevărul central)
• Tipuri de P: de datorie, de abilitate, de evaluare

47
Pașii predicii expozitive (rezumat)
PROPOZIŢIE DE TRANZIŢIE: face legătura între introducere şi corpul
predicii
DIVIZIUNI PRINCIPALE: dezvoltă propoziţia predicii
• Toate diviziunile principale aparţin aceluiaşi pasaj
• Ele sunt formulate în aceeaşi formă
• Ele sunt așezate în ordinea importanţei
• Fiecare diviziune principală are o referinţă biblică

48
Pașii predicii expozitive (rezumat)
DIVIZIUNI SECUNDARE:
• Explică expresia sau cuvântul-cheie din diviziunea principală
• Face exegeză detaliată a versetelor de lângă diviziunea principală
• Aplică un interogativ (de ce? cum? care?) la diviziunea principală
• Redă diviziunea principală realizată pe baza unei povestiri
• Ilustrează diviziunea principală
• Aplică diviziunea principală

49
Pașii predicii expozitive (rezumat)
ÎNCHEIERE: de mai multe tipuri:
• Apel direct: prezintă scopul predicii, adresându-se fiecărui ascultător
• Sumar al diviziunilor principale: foloseşte adevărul fiecărei diviziuni
principale pentru a motiva oamenii în realizarea scopului predicii
• Obiecţie: întâmpină posibilele obiecţii ale ascultătorilor, motivându-i să
acționeze potrivit scopului predicii
• Aplicaţie: oferă ascultătorilor căi de realizare a scopului predicii
• Ilustraţie: povestire care motivează ascultătorii să răspundă la scopul
predicii

50
Cei 8 Pași - Mat. 6.25-34
(Pasul 1) S: Îngrijorarea
(Pasul 2) T: Cum să învingem îngrijorarea (modalități)
INTRODUCERE: (Pasul 7)
- Îngrijorarea este o formă subtilă de ateism.
- Copiii orfani sau cu părinți iresponsabili uneori nu pot dormi, de grijă că
dimineață nu vor avea ce mânca.
- Tot așa sunt în ochii lui Dumnezeu acei creștini care se îngrijorează de ziua
de mâine.
(Pasul 3) P: Noi putem învinge îngrijorarea

51
Cei 8 Pași - Mat. 6.25-34
(Pasul 4) PT: Acest pasaj ne prezintă câteva modalităţi
eficiente pentru a învinge îngrijorarea
CORPUL PREDICII:
(Pașii DP I: Noi putem învinge îngrijorarea înțelegând ce
5-6) mare preț avem în ochii Domnului (v. 26-30)
DS 1): ce este îngrijorarea? (îngrijorare vs.
îngrijire)
2): de ce ne prețuiește Domnul atât de mult?
3): cum putem fi siguri că El ne prețuiește ?
52
Cei 8 Pași - Mat. 6.25-34
(Pașii DP II: Noi putem învinge îngrijorarea înțelegând
5-6) să nu ne temem de viitor (v. 34)
DS 1): ce înseamnă că „ziua de mâine se va
îngrijora de ea însăși?”
2): de ce nu este justificată teama de
viitor?
3): ce putem face pentru a izgoni teama de
viitor?

53
Cei 8 Pași – Mat. 6.25-34
(Pașii DP III: Noi putem învinge îngrijorarea înțelegând
5-6) să căutăm mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu
(v. 33)
DS 1): ce este „Împărăția lui Dumnezeu”?
2): ce presupune „a căuta mai întâi”?
3): aplicație – dimineața 15-20 min. de
citire a Bibliei și de rugăciune
ÎNCHEIERE: (Pasul 8)
- notează 2-3 lucruri care îți produc îngrijorare și aruncă-le asupra Domnului, în
rugăciunea de dimineață
- tip ilustrație: George Muller și orfelinatele de copii

54
Iac. 1.12-15
(Pasul 1) S: Ispita
(Pasul 2) T: Cum să ne ferim de ispită(principii)
INTRODUCERE: (Pasul 7)
- în viață sunt lucruri de care trebuie să ne ferim (pericole, îmbolnăviri,
accidentări previzibile etc.)
- la fel, sufletul trebuie ferit de diferite pericole
(Pasul 3) P: Noi putem să ne ferim de ispită
(Pasul 4) PT: Din acest pasaj vom descoperi împreună câteva principii
care ne vor ajuta să ne ferim de ispită
55
Iac. 1.12-15
CORPUL PREDICII:
(Pașii DP I: Noi putem să ne ferim de ispită înțelegând
5-6) că aceasta lucrează prin pofte (v. 14)
DS 1): ce se înțelege prin „poftă”? (gr. epithumia
= dorință, poftă)
2): cum anume dorința devine fundamentul
ispitei? (vezi 2 Pet. 1.4)
3): care sunt principalele expresii ale dorinței
rele?
4): aplicație: oprește ispita la acest stadiu, fără
a o mai alimenta cu gândul, cu privirea etc.

56
Iac. 1.13-15
(Pașii DP II: Noi putem să ne ferim de ispită 5-6)
înțelegând că aceasta lucrează
printr-o momeală (v. 14)
DS 1): ce se înțelege prin „momit”?
2): cum momește diavolul pe oameni?
3): ilustrare: Adam și Eva (Gen. 3.1-6)
4): aplicație: refuză momeala (o ofertă
păcătoasă, o imagine murdară etc.)

57
Iac. 1.13-15
(Pașii DP III: Noi putem să ne ferim de ispită
5-6) înțelegând că aceasta lucrează prin
voința noastră (v. 15)
DS 1): explică „apoi pofta, când a zămislit, dă
naștere păcatului”
2): ilustrare: ispitirea Domnului Isus
3): ilustrare: gândurile păcătoase sunt ca
păsările care zboară pe deasupra casei;
nu le lăsa să-și facă cuib
58
Iac. 1.13-15
ÎNCHEIERE: (Pasul 8)
- scrieți pe o bucată de hârtie o ispită de care vreți să vă feriți săptămâna
aceasta
- tip rezumativ: vă veți putea feri de această ispită dacă:
- știind că ispita lucrează prin poftă, nu mai hrăniți acea
dorință păcătoasă care vă frământă
- știind că ispita lucrează prin momeală, identificați și
respingeți acele lucruri care vă pot momi
- știind că ispita lucrează prin voință, decideți să ieșiți
biruitori, împotrivindu-vă diavolului prin credință
59
III. ANEXĂ
Anexa acestui curs prezintă, pe scurt:
1. Predica textuală
2. Predica topică (cu subiect)

1. Predica textuală
• „O predică textuală este expunerea sau aplicaţia unui verset sau două, din care se
evidenţiază toate diviziunile principale ale predicii şi care se realizează în jurul
unei idei sau al unei propoziţii principale” (G. Batson)

• Predica textuală este „o predică în care diviziunile principale îşi trag originea
dintr-un text biblic constând din câteva versete. Fiecare diviziune principală este
astfel utilizată ca o sugestie, şi textul furnizează tema predicii” (J. Braga)

60