Sunteți pe pagina 1din 29

Buget

Instrumente de Pre-Aderare si Fonduri


Structurale
Romania si drumul financiar in EU

1
Fondurile Pre-structurale

2
Fondurile Pre-structurale

3
Fondurile Pre-structurale

4
Fondurile Pre-structurale

5
Fondurile Pre-structurale

6
Fondurile Pre-structurale

7
Pachetul financiar pentru Romania

8
Pachetul financiar pentru Romania

9
Pachetul financiar pentru Romania

10
Pachetul financiar pentru Romania

11
Pachetul financiar pentru Romania

12
Fondurile Structurale

13
Fondurile Structurale
Incepand cu 1993 s-au alocat resurse pe metoda Fondurilor
Strructurale urmare a Consiliului European de la Edinburgh din
decembrie 1992, iar alocatia financiare a perioadei 1994 –
1999 a fost stabilita la 163 miliarde euro.
Impartirea pe Obiective cat si alocarea financiara pe fiecare
Obiectiv s-a facut astfel:
 Obiectivul 1 a fost reglementata alocarea anuala de
regulamentul UE
 Pentru fiecare dintre Obiectivele 2, 3, 4, si 5b Comisia a fixat
impartirea intre Statele Membre functie de urmatorii indicatori:
 Populatia eligibila

 Prosperitatea nationala

 Prosperitatea regionala

 Probleme structurale grave, in particular rata somajului

 Pentru Obiectivul 5a, criteriul de alocare tine cont mai ales de


ariile dependente de agricultura si piscicultura. 14
Fondurile Structurale
Alocarile pe Obiective si pe tari:
(in milioane de ECU anul 1994)

15
Fondurile Structurale
Dupa Consiliul European de la Berlin, s-a decis alocarea Fondurilor Structurale
pentru perioada 2000 – 2006, in valoare de 195 miliarde euro.
Resursele bugetare au fost divizate intre Obiective, concentrandu-se mai ales
pe regiunile Obiectivului 1, astfel:
 69% din FS au fost alocate regiunilor Obiectivului 1 (un total de 135.9
miliarde euro), 4.3% s-au alocat regiunilor in tranzitie
 11.5% din FS s-au alocat regiunilor Obiectivului 2 (un total de 22.5 miliarde
euro), 1.4% s-au alocat regiunilor in tranzitie
 12.3% din FS s-au alocat regiunilor Obiectivului 3 (un total de 24.05%)
 0.5% din FS s-au alocat catre FIFG, sustinerea masurilor privind Politica de
Pescuit Comuna, regiunilor care nu sunt acoperite de Obiectivul 1 (un total
de 1.1 miliarde euro).
Pentru fiecare Obiectiv Comisia a tinut cont la alocarea dintre Statele Membre
si de criteriul specific al ratei somajului.
A fost stabilita si o rezerva de Performanta, in valoare de 4% din fiecare
alocare nationala. Utilizarea acestei rezerve s-a stabilit de comun acord
intre Comisie si Statul Membru, la mijlocul perioadei de implementare,
pentru a fi alocata acolo unde fondurile au fost absorbite cel mai repede.
Aceasta rezerva este utilizata totodata si ca un indicator de masurare a
performantei, eficientei, managementului programelor si relatia cu
rezultatele si tintele atinse. 16
Fondurile Structurale

Pentru perioada 2000 – 2006 s-a decis si alocarea intre state a:


 5.35% din FS pentru Initiativele Comunitare (INTERREG, URBAN,
LEADER, EQUAL).
 0.65% din FS pentru actiuni inovative si masuri de AT la nivelul
Cominitatii.

17
Fondurile Structurale
Cofinantarea:
La Obiectivul 1 regula este de maxim 75% din costul total si cel putin
50% din cheltuiala publica.
Oricum participarea Comunitara poate atinge si 80% din total costuri in
tarile acoperite de Fondul de Coeziune si chiar 85% in regiunile cele
mai departate.
In celelate cazuri, plafonul este de 50% din costul total, cu un minim de
25% din cheltuiala publica.
Acolo unde Comunitatea finanteaza investitii in companii, regulamentul
specifica limitarea cofinantarii ce nu depaseste 50% in regiunile
Obiectivului 1 si 30% in celelalte cazuri.

18
Fondurile Structurale
Ratele de Cofinantare:
Pentru perioada 2000 – 2006 sunt stabilite plafoane pentru masurile de
investitii in infrastructura care sa genereze profit astfel:
 50% fiecarui Stat Mambru eligibil pentru Fondul de Coeziune
 Pana la 40% din total costuri in alte regiuni ale Obiectivului 1
 25% ariile Obiectivului 2

Aceste rate pot creste cu 10% daca asistenta este utilizata la finatarea
engineering
Nivelul cofinantarii Comunitare pentru investitii in companii se reduce
la:
 35% in regiunile Obiectivului 1
 15% in ariile acoperite de Obiectivul 2
Aceste rate pot creste cu 10% daca asistenta este utilizata la finatarea
engineering 19
Fondurile Structurale
Asistenta acordata 2000 – 2006 total in cifre

20
Fondurile Structurale
Alocare financiara pe tari si Obiectivele prioritare (1, 2, 3)
Structural Funds allocation by Objective and by country
(€ million, at 1999 prices)

Member Objective Transitional Objective former Objective 3 Total


State 1 support 2 Objectives 2
under and 5 b (*)
Objective 1
(*)

0 625 368 65 737 1 795

0 0 156 27 365 548

19 229 729 2 984 526 4 581 28 049

20 961 0 0 0 0 20 961

37 744 352 2 553 98 2 140 42 887

3 254 551 5 437 613 4 540 14 395

1 315 1 773 0 0 0 3 088

21 935 187 2 145 377 3 744 28 388

0 0 34 6 38 78

0 123 676 119 1 686 2 604

261 0 578 102 528 1 469

16 124 2 905 0 0 0 19 029

913 0 459 30 403 1 805

722 0 354 52 720 1 848

5 085 1 166 3 989 706 4 568 15 514


127 543 8 411 19 733 2 721 24 050 182 458
21
Fondurile Structurale
Alocare financiara pe tari a Initiativelor Comunitare
(Euro milioane, preturi 1999)

22
Fondurile Structurale
Alocare financiara pe tari Suportul pentru Piscicultura -FIFG

23
Fondurile Structurale
Alocare financiara pentru Noile State Membre 2004 - 2006

24
Fondurile Structurale
Date Statistice / baza pentru alocarile financiare

25
Fondurile Structurale
Date Statistice / baza pentru alocarile financiare

26
Fondurile Structurale
Date Statistice / baza pentru alocarile financiare

27
Fondurile Structurale
Date Statistice / baza pentru alocarile financiare
(cu Noile State Membre)

28
Fondurile Structurale
Date Statistice / baza pentru alocarile financiare
(cu Noile State Membre)

29