Sunteți pe pagina 1din 22

Tema nr.

5
Comunicarea cu grupurile în mediul
penitenciar
• 5.1 Caracteristicile grupului
• 5.2 Apariția și dizolvarea grupului
• 5.3 Normele de grup și conformarea membrilor
• 5.4 Dezvoltarea relației de comunicare din cadrul
grupului de agenți de penitenciare în direcția
construirii echipei
• 5.5 Dezvoltarea relației de comunicare între
grupul agenților d epenitenciare și grupul
persoanelor private de libertate
5.1 Caracteristicile grupului
• Grupul:
- interacțiunea dintre două sau mai multe
persoane
- fiecare influențează și este influențat
Elementele componente ale grupului
• interacțiunea ( activități între două sau mai
multe persoane desfășurate simultan)
• structura (norme, roluri, relații între membrii)
• scopurile comune
• nevoia de grup
• interdependeța dinamică
Dinamica grupurilor
• Etapa de formare
• Etapa de zbucium (șoc)
• Etapa de normalitate și de performanță
5.2 Apariția și dizolvarea grupului
• Etapele constituirii unui grup:
- Reunirea - inițierea
- experimentarea
- intensificarea
- integrarea
- obligațiile reciproce
- Separarea - diferențierea
- superficializarea
- stagnarea
- evitarea și terminarea
5.3 Normele de grup și conformarea
membrilor

Standarde de comportament
(la nivel de grup)
Norme

Reguli de comportament
(la nivel social)
Funcțiile normelor într-un grup:
• asigură succesul/supraviețuirea grupului;
• reflectă preferințele membrilor
• fac predictibil comportamentul așteptat de la
membrii grupului
• întăresc rolurile specifice memebrilor
• ajută grupul sa evite problemele
interpersonale
Tipuri de reguli
• de remediere – aspecte existente reamintite
oamenilor
• legislative – reguli noi pentru evitarea
problemelor viitoare
Procese de influență a individului
• complezanța
• interiorizarea
• identificarea
Presiunea grupului asupra mediului
penitenciar
• menținerea și dezvoltarea unității
• menținerea și dezvoltarea omogenității
interne a unității
5.4 Dezvoltarea relației de comunicare din
cadrul grupului de agenți de penitenciare în
direcția construirii echipei
• Principii:
- Cătarea activă de informații între membrii
grupului
- recunoașterea caracteristicilor prieteniei
- recunoașterea creșterii și dezvoltării relației
profesionale
- recunoașterea momentului în care relația s-a
încheiat
- recunoașterea rolului central al comunicării
Eficiența unui grup
• împărtășirea unui scop comun
• comunicarea și interacțiunea dintre membrii
grupului
• locul de întalnire
• dispunerea spațială a membrilor
• normele și regulile de grup
• structura
• coeziunea
Tendințele grupului

• de cooperare – scopurile coincid, membrii


grupului lucrează împreună
• de competiție – scopurile sunt contradictorii,
membrii nu-și împart resursele
Echipa

Eficientă Ineficientă
-atmosferă neformală și - atmosferă tensionată
relaxată - necolaborarea membrilor
- colaborarea membrilor - conflictele apărute se
- decizii luate în consens dezvoltă și în afară
- libertatea opiniei - probleme comune
Problemele comune echipei la nivelul
unităților penitenciare

• Participanți aroganți
• Graba de a termina
• Participanți care domină
• Dușmănie între membrii
Căi de comunicare informale
• rețeaua subterană – cea mai importantă rețea
de transmitere informală, mesaje denaturate
și neclare
• zvonul – mesaj adevărat sau fals, scade
moralul și poate disturba munca
• bârfa – formă specială a zvonului
5.5 Dezvoltarea relației de comunicare între
grupul agenților și grupul persoanelor private de
libertate
• Strategii de menținere a starii de siguranță la
nivelul locului de deținere:
- bazată pe aplicarea nenunațată a regulamentului;
- bazată pe principiul conform căruia personalul de
supraveghere este cel care decide dacă trebuie sau
nu să recurgă la sistemul disciplinar formal
- de tip restrictiv
- de tip paternalist
Condiții esențiale
• valori adecvate
• autoritate puternică și pozitivă
• comunicare eficientă și transparență
Scopurile actelor de comunicare
• să transmită crect și complet informația
• să transmită informația și să creeze emoție
• să presuadeze
Necesitatea dezvoltării abilității de
comunicare a grupului de agenți
• a formula informația într-un mesaj clar
• a transmite integral mesajul
• a menține legătura cu persoanele private de
libertate
• a urmării reacțiile la mesajul transmis
• a solicita sau a primi feedback
• a asculta mesajul grupului de p.p.l și de a
raspunde mesajului primit
Principii de etică pentru a putea lua
cea mai bună decizie
• Viața este unică
• O acțiune este etică dacă aduce mai mult bine
decât rău
• O acțiune este etică dacă aduce bine comunității
– binele și răul este împărțit în mod egal
• O acțiune este etică atunci când ai informații
corecte – este etic să spui adevărul
• O acțiune este etică dacă ține seama de
unicitatea persoanei

S-ar putea să vă placă și