Sunteți pe pagina 1din 16

Proiectarea Sistemelor de Munca

1 Proiectarea Tehnologica
1 Proiectarea Tehnica 3 Proiectarea Organizatorica

1.1 Procesul de Transformare 3.1 Functiile omului in SM


1.2 Conditiile de Munca 3.2 Diviziunea Muncii
3.3 Motivarea Muncii

9 Proiectarea Ergonomica
4
22Proiectarea
ProiectareaTehnologica
Tehnica
4.1 Proiectarea Antropometrica
2.1 Tehnicitatea SM 4.2 Proiectarea Fiziologica
4.3 Proiectarea Miscarilor
2.2 Div Mc Om/Tehnica
4.5 Proiectarea Informationala
2.3 Proiectarea Mediului
4.6 Proiectarea Protectiei Muncii
4.7 Proiectarea Timpului de Munca
Conf.dr.ing. Viorel Rindasu Management Industrial/Proiectarea sistemelor de munca 1/16
UPB/IMST/TMS
Scopul
Sistemului de Munca

Tehnologia
Cerintele Protectiei Muncii
si Ergonomiei
Cerinte privind Capabilitatea Procedeul
Proceselor

Gradul de
Automatizare

Cerintele Structura
Social-Economice Muncii
Cerinte ale
Cerintele Diviziunea Om/Om Diviziunea Om/Masina Ergonomiei si
Dreptului Muncii Medicinii Muncii

Proiectarea Mijloacelor, Locurilor si Mediului de Munca

Proiectarea Timpului de Munca

Proiectarea
Sistemului de Munca

Conf.dr.ing. Viorel Rindasu Management Industrial/Proiectarea sistemelor de munca 2/16


UPB/IMST/TMS
2. Proiectarea Tehnica
• Utilizarea mijloacelor tehnice in sistemele de munca:
– proiectarea tehnocentrica;
– proiectarea umanocentrica
• Diviziunea muncii om-masina
• Gradul de tehnicitate al sistemului de munca:
– Manual
• Fara mijloace tehnice
• Cu scule simple
• Cu dispozitive
• Cu scule mecanizate, actionate manual
• Cu masini unelte actionate manual
– Mecanizat
• Cu scule de mana actionate electric, pneumatic, hidraulic etc.
• Cu masini unelte conventionale, cu avans manual
• Cu masini unelte neconventionale, cu avans manual
– Automatizat
• Cu masini unelte cu avans automat
• Cu masini unelte cu avans automat si oprire programata
• Cu masini unelte automate

Conf.dr.ing. Viorel Rindasu Management Industrial/Proiectarea sistemelor de munca 3/16


UPB/IMST/TMS
4.1 Proiectarea Antropometrica
• Dimensiuni de gabarit • Principii de proiectare:
• Dimensiuni functionale: – Postura corpului
– Raza vizuala – Dimensiunile corpului
– Sfera de actiune – Dimensiunile locului de munca
– Grade de libertate – Spatiul functional
• Dezvoltarea de forte – Testarea antropometrica

Conf.dr.ing. Viorel Rindasu Management Industrial/Proiectarea sistemelor de munca 4/16


UPB/IMST/TMS
Mobilier de birou

Conf.dr.ing. Viorel Rindasu Management Industrial/Proiectarea sistemelor de munca 5/16


UPB/IMST/TMS
4.2 Proiectarea Fiziologica
1. Utilizarea simultana a ambelor maini
2. Preluarea energiei cinetice
3. Utilizarea fortelor masice
4. Minimum de forta si atentie
Principii de proiectare: 5. Evitarea miscarilor contra gravitatiei
Randamentul optim 6. Amplitudine mica a miscarilor
7. Utilizarea sistemelor cu moment mare de inertie
Oboseala minima
8. Pozitionarea optima a elementelor de actionare
Mediul de munca optim manuala
9. Pozitia optima - de joasa energie - a corpului
10. Transportul greutatilor in axa verticala a corpului
11. Spatiu de miscare suficient la locul de munca
12. Eliminarea factorilor defavorabili de mediu

Conf.dr.ing. Viorel Rindasu Management Industrial/Proiectarea sistemelor de munca 6/16


UPB/IMST/TMS
Fisa de asamblare cu
ambele maini

Loc de munca pt asamblarea cu


ambele maini

Conf.dr.ing. Viorel Rindasu Management Industrial/Proiectarea sistemelor de munca 7/16


UPB/IMST/TMS
4.3 Proiectarea Miscarilor I
• Studiul miscarilor: Principii de proiectare:
posibilitatile si limitele de miscare • Simplificarea miscarilor
ale corpului uman (reducerea miscarilor de
amplitudine si precizie)
• Proiectarea miscarilor: adaptarea
sistemului de munca la • Indesirea miscarilor
posibilitatile psicho-fizice ale (utilizarea simultana a ambelor
omului brate)

•1856-1915 FW Taylor: diviziunea muncii


•1868-1924 Gilbreth: studiul miscarilor; eficacitatea si eficienta miscarilor
•1945 Work Factor System WF;
•1948 Methods Time Measurement System MTM
Conf.dr.ing. Viorel Rindasu Management Industrial/Proiectarea sistemelor de munca 8/16
UPB/IMST/TMS
B
Fisa de asamblare cu ambele maini:
A-fara dispozitive; B-cu dispozitive
A
Conf.dr.ing. Viorel Rindasu Management Industrial/Proiectarea sistemelor de munca 9/16
UPB/IMST/TMS
4.5 Proiectarea Informationala I
Proiectarea interfetelor om/masina si om/om

Preluarea Prelucrarea Transmiterea


Informatiilor
Auz Limbaj
Selectare
1:107
109 bit/s Vaz 102 bit/s 102 bit/s Gesturi 107 bit/s

Tactil Mimica
Programe stocate
anterior 105 bit/s

Conf.dr.ing. Viorel Rindasu Management Industrial/Proiectarea sistemelor de munca 10/16


UPB/IMST/TMS
4.5 Proiectarea Informationala II

Marimea zonelor inegrite este masura erorii de pozitionare

Precizia relativa de atingere a tintelor


in orb in interiorul unei cabine de Timpul de reglaj grosier + fin. Valoarea
comanda optima 2s se obtine pt 2 rotatii ale butonului

Conf.dr.ing. Viorel Rindasu Management Industrial/Proiectarea sistemelor de munca 11/16


UPB/IMST/TMS
4.5 Proiectarea Informationala III

Conf.dr.ing. Viorel Rindasu Management Industrial/Proiectarea sistemelor de munca 12/16


UPB/IMST/TMS
4.6 Proiectarea Protectiei Muncii
1 Cuplarea protectiei la pornirea masinii 7 Mecanizarea si automatizarea

2 Blocarea dispozitivelor de protectie 8 Protectia insoteste produsul

3 Protectia tuturor 9 Limitele fiziologiei muncii

4 Evitarea unui nou pericol 10 Independenta fata de operator

5 Evitarea stanjenirii productiei 11 Integrarea protectiei in proiect

6 Fiabilitate egala cu a masinii 12 Protectia inclusa in instructiunile de utilizare

Conf.dr.ing. Viorel Rindasu Management Industrial/Proiectarea sistemelor de munca 13/16


UPB/IMST/TMS
4.7 Proiectarea Pauzelor

Pauza este cauzata de

Tipul de organizare Independent de organizare

Cu intreruperea activitatii Fara intreruprea activitatii Pauza decisa individual

Pauza decisa de sef


Cu oprirea mijloacelor de munca Pauze reciproce

Pauza impusa Cu inlocuitor

Timp de asteptare Schimbarea locului de munca

La sfarsitul schimbului

Conf.dr.ing. Viorel Rindasu Management Industrial/Proiectarea sistemelor de munca 14/16


UPB/IMST/TMS
Normarea Muncii
Stabilirea timpilor de munca

Sesizarea timpilor reali Stabilirea timpilor teoretici

Prin Prin Prin Prin Prin comparare Prin


insumare masurare chestionare comasare si estimare calcul
Cronometrare

Sistemul Timpilor
Multimomente

Notare proprie

Timpii planificati
Filmare

Predeterminati

Conf.dr.ing. Viorel Rindasu Management Industrial/Proiectarea sistemelor de munca 15/16


UPB/IMST/TMS
4.7 Munca in Schimburi
1. Sistem traditional 5 echipe, 4 zile consecutive 3. Model rapid, 2 zile consecutive

A) Rotatie dreapta; B) Rotatie stanga


M-sch I, E-sch II, N-sch III 4. Sistem individualizat 5 echipe

2. Sistem imbunatatit 5 echipe, 3 zile consecutive

Conf.dr.ing. Viorel Rindasu Management Industrial/Proiectarea sistemelor de munca 16/16


UPB/IMST/TMS