Sunteți pe pagina 1din 24

Titular curs :

prof. dr. chim. Alexandra Raluca IORDAN


2017 - 2018 1
C5 / 2017-2018

I.Anhidraza carbonică

H2O + CO2 HCO3- + H+ ; k = 106 s-1


M = 29000

Ion hidrogenocarbonat
Structura
formă : elipsoidă 40x45x55 Å
Mecanism
Etapa 2 : Etapa 1 : Etapa 4 :
•Conversia
*O moleculă unei
de moleculă
dioxid de de *apă
carbon
Etapa 3 :legată
Ionuleste într-un ion hidroxilformat
* hidrogenocarbonat
* Se creează legată de2+centrul
o legătură
* Rolul ionului Zn : între
reduceactiv
pK hidroxil şi 2Oaltă moleculă
şiHodioxidul
ionul a-ul
este moleculei
deeliminat coordinate de
de carbon
(reacţie de(reacţie
asociere)de apă se leagă de ionul de zinc
inserţie)

6
II.Carboxipeptidaza - enzimă hidrolitică
Carboxipeptidaza A bovină :
peptidil-L-amino-acid hidrolază
EC 3.4.17.1

M = 34470
catenă polipeptidică cu 307 resturi de
aminoacizi
fără enzimă : k = 10-2 s-1
în prezenţa enzimei : k = 106 s-1
His =
Histidina

8
Selectivitatea substratului
C=O îi creşte reactivitatea
Arginină
devine mai electrofil

pKa = 14 : H2O
pKa = 10 : [Zn(H2O)6]2+
pKa < 7 : enzimă
Caracterul nucleofil al H2O creşte
Oxoanion stabilizat de Arg 127 şi Zn2+
13
Produşi de reacţie deplasaţi
prin fixarea apei
15
Rolul Zn2+

-Creşte caracterul nucleofil al moleculei


de apă – favorizează hidroliza
- Stabilizează intermediarul cheie al
reacţiei (2)
Fosfataza alcalină (PA)
Monoester fosforic +H2O  Alcool + fosfat

Fosfomonoesterază (fosfat monoester hidrolază) nespecifică


Se gaseşte în cantităţi mari în ficat şi oase.
Mai rar în placentă şi intestine.
Se elimină prin bilă.
Este un marker pentru mai multe boli, printre care şi
metastaze

În prezenţa unui acceptor de ion fosfat - îşi manifestă atât


funcţia de hidrolază cât şi de transferază
Structura :

arginina

histidina
serina
asparagina

- Homodimer cu M = 94000 uam (94 kDa)


- 449 resturi de aminoacizi, 2Zn2+, 1Mg2+/monomer
Mecanism

22
Fixare
Fixare bidentată a substratului suplimentară
la Zn a Arg 166

- orientare determinată
- asociere puternică
Zn1:
Coordinarea grupării OR  activarea substratului pt clivare

Zn2 :
Mg2+ activează oCoordinarea
moleculă de serinei
apă coordinată
(Ser) sub formă de
HO- (nucleofil), favorizând deprotonarea serinei