Sunteți pe pagina 1din 14

Autocunoaştere şi

CONSILIERE ŞI ORIENTARE
dezvoltare personală

MODULUL

PLANIFICAREA CARIEREI

Formator:
prof.metodist Șandru Valeria
februarie 2013
VIAŢA ESTE FRUMOASĂ
prezentare
GLOSAR DE TERMENI

 CARIERĂ
 PLANIFICAREA CARIEREI-un proces continuu
de luare de decizii corecte privind
procesul de învăţare şi dezvoltare
personală.
 ALEGEREA CARIEREI
 ANCORĂ A CARIEREI
 STADIU AL CARIEREI
 PROMOVARE PERSONALĂ
DECIZIA DE CARIERĂ

-Reprezintă procesul care duce la selecţia unei alternative


de carieră din mulţimea de variante disponibile la un
moment dat

Are 3 componente aflate în permanentă interacţiune:

 conţinutul deciziei de carieră


 procesul decizional
 contextul deciziei de carieră
Conţinutul deciziei de carieră

Se referă la problema care necesită luarea unei decizii:

 alegerea şcolii/profilului
 alegerea unei profesii
 alegerea unui anumit traseu educaţional
 alegerea unor modalităţi de formare a competenţelor
profesionale
Procesul decizional

A. Definirea deciziei şi identificarea alternativelor


B. Explorarea şi evaluarea alternativelor existente
C. Planul de carieră
D. Implementarea deciziei
E. Reevaluarea deciziei
Lucru pe grupe
 Analiza SWOT – Carieră
 Elevă, 17 ani, rezultate mediocre la învăţătură,
familie înstărită
 Elev, 17 ani, profil sportiv, accident cu moto
 Elevă, 18 ani, profil informatică, fără
posibilităţi materiale
 Elev, 18 ani, profil real – la insistenţele
părinţilor, trupă de dans
STILURI DECIZIONALE

 STILUL RAŢIONAL - elaborează planuri minuţioase pentru


punerea în practică a deciziei luate

 STILUL DEPENDENT - se bazează pe sfaturile şi sprijinul


altora

 STILUL EVITATIV - amână şi evită luarea unei decizii

 STILUL INTUITIV - se centreză pe impresii şi nu caută


dovezi pentru argumentarea unei decizii

 STILUL SPONTAN - deciziile sunt luate rapid, sub impulsul


momentului
Surse de explorare educaţională şi
ocupaţională

Surse formale:
 Materiale tipărite (broşuri, pliante, nomenclatoare ocupaţionale, profile
ocupaţionale, ziare etc.)
 Sisteme computerizate de informare
 Materiale audiovizuale (casete, emisiuni radio şi TV)

Surse informale:
 Interviurile informaţionale
 Experienţa directă (voluntariat, muncă pe perioada vacanţei, observare
directa etc.)
 Reţeaua socială (persoane cunoscute, persoane de legătura)
Exerciţiu

 Dascălul – set de valori personale


(SWOT)
 Eu sunt dascăl - prezentare
PLANIFICAREA CARIEREI
CLASELE I-IV

Obiectiv cadru: Dobândirea abilităţilor de explorare şi


planificare a carierei.

Valori şi atitudini:
 Motivaţie şi flexibilitate în elaborarea traseului educaţional şi
profesional
 Responsabilitate şi ambiţie pentru decizii şi acţiuni privind
cariera
 Interes pentru învăţare permanentă într-o lume în schimbare
Teme clasa I II III IV

Explorarea carierei
Jocuri şi activităţi preferate acasă, la şcoală, în comunitate. Hobby-uri X
Asemănări şi deosebiri între meserii, jocuri şi activităţi
Motivaţia personală în alegerea unei meserii X

Cunoştinţe dobândite în şcoală şi importanţa pentru viaţa cotidiană şi X


viitoarea carieră
Ce este munca - situaţii de muncă acasă, la şcoală, în comunitate X

Meserii individuale şi de echipă - beneficii si efecte. Meseria viitoare şi X


necesitatea muncii în echipă
Termeni specifici unei meserii: denumirea activităţilor principale, X
instrumente utilizate
Planificarea carierei

Portofoliul carierei - elemente simple: fişe, imagini, jurnalul personal, X


sugestii, recomandări
Elemente simple ale planului pentru carieră: priorităţi şi obiective privind X
ciclul gimnazial şi clsa a V-a. Relaţia dintre traseul educaţional şi viitoarea
carieră
EXERCIŢIU
 Proiectare
 Unitatea de învăţare Planificarea carierei
 Conţinuturi
 Activităţi
 Strategii de lucru
 Evaluare
Brainstorming
 Prăvălia Raiului - prezentare