Sunteți pe pagina 1din 10

ORGANIZAREA EXERCITIULUI DE

EVACUARE IN UNITATILE DE INVATAMINT


IN CONDITII DE SIGURANTA IN CAZ DE
URGENTA

INSPECTORATUL PENTRU SITUATII


DE URGENŢĂ “NICOLAE IORGA” AL
JUDETULUI BOTOSANI
INSPECTIA DE PREVENIRE
SCOP :

 Asigurarea pregătirii unitare a elevilor şi


întregului personal, pentru formarea unui
comportament adecvat în cazul producerii
situaţiilor de urgenţă;
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII :
 Pe timpul simulării exerciţiului privind producerea
unui incendiu se vor respecta următoarele reguli:
– Se va păstra calmul, se va evita intrarea în panică, elevii
se vor proteja reciproc, fără a se speria de zgomotele din
jur;
– Se va lua măsura închiderii tuturor uşilor şi a ferestrelor
precum şi deconectarea consumatorilor electrici;
– Pentru a preveni panica şi rănirile, este necesar ca elevii
să asculte recomandările cadrelor didactice, nu se va
permite nimănui să fugă din încăpere, clasă, să ţipe sau
să propună evacuarea. Se va evita a fugi pe uşă, a se sări
pe fereastră, a se alerga pe scări şi a se utiliza liftul sau să
se producă aglomeraţie;
 La semnalul prelungit al soneriei (2 minute, 5 sunete a 16 secunde
fiecare, cu pauză de 5 secunde între ele) se va trece la evacuarea
personalului urmărindu-se următoarele aspecte:
– Elevii părăsesc clădirea sub supravegherea profesorului.
Se vor utiliza toate căile de evacuare şi salvare fără
pericole. Nu se vor lua alte obiecte (ghiozdane, obiecte
de vestimentaţie, etc.).
 Locul de adunarea personalului va fi terenul de sport sau un
platou prestabilit care să confere siguranţă personalului;
 Elevii vor fi dispuşi pe clase în ordinea băncilor;
 Profesorii vor efectua prezenţa, raportând de urgenţă
directorului eventuala lipsă nemotivată a unuia dintre elevi;
 Se verifică cunoaşterea şi capacitatea de punere în aplicare a
sarcinilor ce revin personalului de la locul de muncă în caz
de incendiu:
- Modul de comportare a elevilor la primirea semnalului
acustic de alarmare;
- Funcţionarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva
incendiilor;
- Modul de desfăşurarea activităţii de salvare şi
evacuare a persoanelor şi a materialelor periculoase;
- Îndeplinirea anumitor bareme de timp stabilite şi a
timpilor operativi de intervenţie;
• După terminarea exerciţiului se acţionează
semnalul de încetare a alarmei care va fi
compus dintr-un sunet continuu, de aceeaşi
intensitate, cu durata de 2 minute.
Finalizarea exerciţiului de
evacuare
ART. 146 din OMAI 163/2007 care aprobă
Normele generale de apărarea împotriva
incendiilor:
Evidenţa aplicaţiilor şi exerciţiilor efectuate
se ţine într-un registru special.
Registrul are conţinutul conform modelului
prezentat în anexa nr. 8 la prezentul ordin
ART. 147 din OMAI 163/2007, fiecare exerciţiu
de evacuare se va finaliza printr-un raport, în
care se va face referiri cel puţin la:
Raport privind exercitiul de evacuare

 Date generale:
 Tipul clădirii: ________________
 Profil : Şcoala
 Nr. Angajaţi: prezenţi _______, elevi prezenţi _______
 Loc de desfăşurare : Şcoala
 Obiectivele şi scopul exerciţiului
____________________________
 personalul angajat de la locul de muncă îşi cunosc atribuţiile pe
linia situaţiilor de urgenţă;
 Timp evacuare : _______________
 Mod alertare______________________
 Modul de funcţionare a mijloacelor tehnice de apărare împotriva
incendiilor _________________________________
 Modul de desfăşurare a activităţii de salvare şi evacuare a
persoanelor _____________________________________
 Propuneri privind îmbunătăţirea activităţii de pregătire _______
Participanţi Director
DISPOZITII FINALE
Exerciţiul de alarmare şi evacuare se execută
în condiţiile cele mai dificile (de exemplu: unele
coridoare şi/sau casa scării pline de fum). Elevii vor
fi informaţi corect cu privire la comportamentul pe
care trebuie să-l aibă în caz de incendiu şi anumite
pericole la care pot fi supuşi (de exemplu: să se
deplaseze cât mai aproape de podea în încăperile cu
fum; semnificaţia uşilor închise ca protecţie contra
propagării fumului şi căldurii; stingerea focului de
pe hainele incendiate cu o altă haină sau prin
rostogolire pe podea, interzicerea utilizării liftului în
caz de incendiu).
VĂ MULŢUMESC

PENTRU

ATENŢIE !

S-ar putea să vă placă și