Sunteți pe pagina 1din 10

Agresivitatea:

 Un comportament care determină vătămarea unei persoane sau distrugerea unui


bun al ei, un comportament desfăşurat cu intenţia de a face rău altuia din aceeaşi
specie
 Un comportament ce are drept scop de a face rău ori de a vătăma o altă persoană,
care este motivată să se eschiveze de la un astfel de tratament, un comportament
care presupune a face rău altora.
În experimentele de laborator asupra comportamentului agresiv, acesta a fost
operaţionalizat astfel:
 a lovi o păpuşă de plastic (în experimentele lui Bandura)
 a apăsa un buton prin intermediul căruia se aplică un şoc electric cuiva. Aceasta
este cea mai folosită măsură şi a fost propusă de Arnold Buss în 1961.
 aprecierea cu ajutorul unei scale a nivelului agresivităţii cuiva, efectuată de cei ce-
l cunosc.
 exprimarea de către subiect a intenţiei de a folosi violenţa în cadrul experimentului
(Boncu, 2004)
 TELEVIZIUNEA - poate fi definită ca un ansamblu de principii, metode şi
tehnici utilizate pentru transmiterea electrică pe un canal de comunicare a
imaginilor în mişcare (Moody Wes, 2001)

 VIOLENŢĂ - modalitate de acţiune socială menită să rezolve radical probleme


ale orînduirii sociale; mobilizare şi aplicare a forţei revoluţionare a maselor. În
psihologie este conduită agresivă acută cu finalitate distructivă, punitivă sau
transformativă (Dicţionar de Psihologie, Neveanu, 1978)
 Scopul acestui experiment este să identifice
dacă expunerea copiilor în vârstă de 7-10
ani la desene animate cu acte de violenţă
produc modificări şi accentuează
dezvoltarea comprtamentului agresiv şi
antisocial la copii.
› Şcolarii care vor participa la această
cercetare vor fi copiii de clase I - IV, iar în
categoria actelor de violenţă televizate vor fi
programele de desene animate de pe
posturile consacrate acestui gen
 COMPORTAMENT
- conduită a unui subiect luat în considerare într-un mediu şi într-o unitate de timp
dată (Dicţionar de Psihologie, Larousse, 1995)
- după Tilquin, ansamblul reacţiilor adaptative, obiectiv-observabile, pe care un
organism, prevăzut cu sistem nervos, le execută ca răspuns la stimulii din
ambianţă, care, de asemenea, sînt obiectiv-observabili (Dicţionar de Psihologie,
Neveanu, 1978)

 EVALUARE
- proces de cunoaștere a unor fenomene sub raportul însușirilor acestora, a
rezultatelor unei activități
 Independente – programe de desene animata
› Niveluri: emisiuni cu impact mai mare de violenţă/emisiuni cu impact
scăzut de violenţă
 Dependente
› Comportamentul agresiv al copiilor
 Mascate
› vârsta evaluatorului;
› gradul de experienţă a evaluatorului;
› părerea evaluatorului față comportamentul agresiv şi nonagresiv;
› interesul celor care sunt evaluați;
› statusul familial al participanţilor evaluați (provin dintr-o familie cu
doi părinți, monoparentală sau fără niciun părinte, agresivitatea în
familie)
› modelele pe care le prezintă societatea la momentul experimentului
 Principalele întrebări de cercetare sunt direct corelate
cu obiectivele cercetării:
 1. Care sunt efectele vizionării zilnice de către copii cu
vârste cuprinse între 7-10 ani a emisiunilor de desene
animate cu conotaţii violente?
 2. Ce tipuri de desene animate induc comportamentul
agresiv la copii?
 3. Cât timp trebuie expus un copil la emisiunile de
desene animate cu conotaţii violente pentru a genera
comportament agresiv?
 4. Timpul de expunere a copiilor la emisiuni televizate
poate să influenţeze intensitatea comportamentului
agresiv?
 5. Care sunt comportamentele copiilor considerate
agresive şi antisociale?
 300 de participanţi din trei zone diferite
 Copii care participă în cadrul cercetării au acordul
părinţilor.
 Copii selectaţi trebuie să aibă acasă televizor și cablu
TV
 Durata cercetări este de 4 luni, iulie-octombrie
 Sondaj de opinie

 Chestionar semistructurat

 Observația directă
 Confirmarea ipotezei prin care programele de
desene animate cu accent violent să influențeze
comportamentul agresiv la copii
 Acest comportament este influențat de timpul de
vizionare al emisiunilor
 Comportamnetul normal din anumite zone poate
fie considerat în altă zonă comportament agresiv
şi antisocial

S-ar putea să vă placă și