Sunteți pe pagina 1din 11

BANCA EUROPEANĂ DE

INVESTIŢII
UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ
DIN BUCUREŞTI

INSTITUŢII ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ

Student: Alexandru Mihai Octavian


Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală
Grupa: 8405
Profesor: Irina Chiurciu
BEI

1. Pe scurt despre BEI – date generale


2. Ce face
3. Componență
4. Cum funcționează
5. România şi BEI
BANCA EUROPEANĂ DE
INVESTIŢII

• instituția financiară a Uniunii


Europene
• înființată în 1958 prin Tratatul de la
Roma
• Sediul se află în Luxemburg
• Preşedinte: Werner Hoyer
• Vicepreşedinte: Dario Scannapieco
• Rol: oferă finanțare pentru proiecte
care contribuie la atingerea
obiectivelor UE, atât în interiorul, cât
și în afara Uniunii
Werner Hoyer, preşedintele BEI
Neamţ de origine
Născut la 17 noiembrie 1951
La şefia BEI de la 1 ianuarie 2012
Ce face BEI

Banca contractează împrumuturi pe piețele de capital și acordă finanțări,


în condiții avantajoase, pentru proiecte care sprijină obiectivele UE.
Aproximativ 90 % din finanțări se acordă în interiorul UE.
Aceste fonduri nu provin niciodată de la bugetul UE.
BEI oferă 3 tipuri principale de produse și servicii:
1. credite - aproape 90 % din angajamentul financiar. Banca acordă împrumuturi pentru a
sprijini creșterea economică și crearea de locuri de muncă, iar acest sprijin contribuie, de
multe ori, la atragerea altor investitori.
2. finanțare mixtă - clienții pot combina fondurile acordate de BEI cu investiții adiționale.
3. consiliere și asistență tehnică - pentru a valorifica la maxim fondurile disponibile.
Notă: Împrumuturile de peste 25 de milioane de euro sunt acordate direct de BEI. În cazul împrumuturilor cu o valoare mai mică, BEI
deschide linii de credit pentru instituțiile financiare care ulterior acordă credite beneficiarilor.
Componență

Acționarii BEI sunt statele membre ale UE. Deciziile sunt luate de către
următoarele organisme:
• Consiliul guvernatorilor este alcătuit din miniștri (de obicei de finanțe) din toate
statele membre. Acesta stabilește politica generală de creditare a Băncii.
• Consiliul de administrație, prezidat de președintele BEI, este alcătuit din 28 de
membri numiți de statele membre și unul desemnat de Comisia Europeană.
Acesta aprobă operațiunile de contractare și acordare a împrumuturilor.
• Comitetul de direcție, organul executiv al Băncii, gestionează activitățile de zi cu
zi.
• Comitetul de audit verifică dacă operațiunile BEI se derulează în mod
corespunzător.
Cum funcționează

Banca adoptă decizii de împrumut și creditare, ținând cont de punctele forte ale fiecărui
proiect și de oportunitățile oferite de piețele financiare.
În cadrul UE, creditele se acordă în funcție de anumite priorități. În afara Uniunii, BEI sprijină
politicile de dezvoltare și cooperare din diverse țări ale lumii.
BEI este un organism independent și adoptă propriile decizii în materie de împrumut și creditare.
Colaborează cu alte instituții ale UE, în special cu:
• Comisia Europeană
• Parlamentul European
• Consiliul UE
ROMÂNIA ŞI BEI

Odată cu aderarea la Uniunea Europeană, România a devenit membră a BEI la 1 ianuarie


2007.
În perioada 1990-2006, BEI a acordat credite către băncile din România în valoare de 220
de milioane de euro.
Banca Europeană pentru Investiţii acordă României un împrumut de 450 milioane de euro
pentru a finanţa contribuţia naţională la punerea în aplicare a Programului de Dezvoltare Rurală
(PNDR), alături de ajutoarele nerambursabile de la fondul European Agricol pentru Dezvoltare
Rurală pentru perioada 2014-2020.
România a preluat în data de 23 iunie 2018 președinția rotativă a Consiliului Guvernatorilor
BEI pe o perioadă de un an.
Volumul total cumulat al împrumuturilor acordate de BEI se ridică la cca. 13,267 mld euro de
la începutul activităţilor sale din România în 1990. Pe parcursul anului 2017, grupul BEI a acordat
României împrumuturi în valoare totală de 1,86 mld EUR, destinate în principal proiectelor de
infrastructură și de mediu, respectiv întreprinderilor mici şi mijlocii.
ROMÂNIA ŞI BEI

Capitalul subscris al BEI a fost majorat de la 1 ianuarie 2013, de la 232,39 mld. EUR la
242,39 mld. euro, ponderea capitalului subscris plătit de statele membre crescând de la 5% la
8,919% din capitalul subscris total. La această creştere de capital România a contribuit cu
52.395.000 euro. Aportul total al României la capitalul subscris al BEI este de 1,27 mld. euro,
reprezentând 0,5239% din total.
Împrumuturile acordate autorităţilor locale - 17 împrumuturi contractate direct de către
unităţi/subdiviziuni adminstrativ-teritoriale, în sumă de 627,23 mil. EUR destinate reabilitării
termice a blocurilor de locuințe din sectoarele 1, 2, 4 şi 6 ale Municipiului Bucureşti, finalizarea
stației de epurare Glina şi achiziţiei de tramvaie şi autobuze pentru transport urban de călători.
Mai multe despre BEI

Efectul BREXIT
Brexitul ar urma să ducă la retragerea de către Marea Britanie a participaţiei de 16% din capitalul BEI
pe care o deţine, lăsând o "gaură" de aproximativ 9 miliarde de euro în finanţele băncii.

BEI investeşte anual între 70 şi 80 de miliarde de euro, dintre care aproape 10%, sau 7-8 miliarde de
euro, sunt cheltuiţi în afara UE, din Africa Centrală şi până în America Latină.
BEI este acţionar majoritar al Fondului European de Investiţii (FEI), alături de care formează Grupul
BEI. FEI a fost înfiinţat în anul 1994 cu scopul de a sprijini politicile UE şi oferă capital de risc pentru
întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri), în special pentru societăţile recent înfiinţate şi pentru cele cu
orientare tehnologică.
Bibliografie

• https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-investment-bank_ro
• http://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/sheet/17/banca-europeana-de-investitii
• https://ro.wikipedia.org/wiki/Banca_Europeană_de_Investiții
• http://www.mfinante.gov.ro/pagina.html?categoriebunuri=bei,berd,grupbm,bdce,fmi,bcdmn,bii,bic
e&pagina=domenii&menu=RelatiaInstitInternat
• https://www.caleaeuropeana.ro/tag/banca-europeana-de-investitii/
• https://www.capital.ro/efectul-brexit-ce-se-intampla-cu-banca-europeana-de-investitii.html