Sunteți pe pagina 1din 28

Metodologia Agile – SCRUM

Elaborat: Valentina Jardan


Confidential C
Dezavantajele metodelor clasice
de management a proiectelor
 Forțe uriaşe în timpul etapei de planificare;
 Resurse enorme pentru modificarea cerinţele
tehnice într-un mediu ce se schimbă rapid;
 Tratarea personalului ca factor de producţie;

Confidential C
Rezultatul metodelor clasice
implementate în IDSI*
 Haos datorită schimbării cerinţelor - cerinţele
unui proiect pot să se schimbe în faza de design,
implementare şi chiar lansare. În mai toate
metodologiile de dezvoltare, analiza este făcută în
partea de început a proiectului, şi nici o schimbare
nu mai este permisă pînă spre final.
 Estimări nerealiste de timp, cost şi calitate a
proiectelor - managerul de proiect şi dezvoltatorii
tind să subestimeze cît timp şi resurse sunt
necesare pentru un proiect, şi cîte funcţionalităţi pot
fi livrate. Acestea nu pot fi niciodată prevazute 100%
în faza de început a ciclului de dezvoltare.

Confidential C
Soluţia?
 Agile Software Development –
nume preluat de la sportul de
Rugby unde toată echipa acţionează
împreună - analogie se face la
dezvoltarea software unde echipa
lucrează împreună pentru a dezvolta
cu succes produse de calitate.

Confidential C
Ce este Agile?
 Metodologie de management a proiectelor ce încearcă
să micşoreze riscurile de dezvoltare şi timpul de execuţie
prin implementarea proiectelor în formă foarte flexibilă şi
interactivă.

Confidential C
Caracteristicile Agile
 Este iterativ: o iteraţie are între 1-4 saptămîni,în
rezultat sunt livrate anumite funcţionalităţi ale
proiectului.
 Este bazat pe timp:durata iteraţiei e fixă şi nu poate
fi modificată pe parcursul proiectului. În acest fel
există întotdeauna un rezultat productiv la finalul
iteraţiei.
 Deschis către client:la finalul fiecărei iteraţii există
un rezultat care poate fi prezentat clientului.
 Bazat pe livrarea de versiuni intermediare ale
produsului: fiecare iteraţie va implementa complet
toate “task-urile” cuprinse în acea iteraţie

Confidential C
Metodologii care derivează din
Agile
 AGILE există în mai multe feluri:
 XP
 SCRUM
 DSDM,
 Crystal,
 Feature Driven
 Lean Development
 etc.
Toate folosesc principii de baza ale filozofiei AGILE,
dar o implementează în moduri diferite.

Confidential C
Sunt AGILE!
 Prioritatea este satisfacerea nevoilor clientului
prin livrarea în timp a soft-ului;
 Cererile de schimbare sunt binevenite, chiar şi
în stadiile avansate ale dezvoltării;
 Livrăm frecvent soft funcţional, cu o frecvenţă
săptămînală spre lunară, cu preferinţă pentru
termenii mai scurţi;

Confidential C
Principiul Agile:YAGNI
 "You Aren't Going To Need It... unless the
business says so!".

Prin acest principiu suntem încurajaţi să


implementăm doar acele elemente pe care le
solicită clientul şi nimic mai mult!

Confidential C
Scrum

Confidential C
Principiul metodologiei
SCRUM
• dezvoltarea incrementală a aplicaţiei software;
• livrări frecvente - de regulă au loc o dată la 4 săptămâni;
• clientul primeşte de fiecare dată o aplicaţie ce conţine un număr tot
mai mare de funcţionalităţi şi care se află în perfectă stare de
funcţionare.

Confidential C
Reguli în Scrum
 Această metodă necesită patru tipuri de şedinţe :
 Şedinţele zilnice: echipa se reuneşte în fiecare zi şi petrece circa 15
minute, în picioare, pentru a răspunde la următoarele trei întrebări: ce am
făcut ieri? Ce voi face azi? Cu ce obstacole mă confrunt azi?
 Şedinţele de planificare: întreaga echipă se adună pentru a decide care
sunt funcţionalităţile care vor alcătui următorul sprint, şi pentru a actualiza
lista generală.
 Şedinţele de revizuire a activităţii: în timpul acestei şedinţe, fiecare
membru prezintă ceea ce a făcut pe durata sprintului. Se organizează o
demonstraţie a noilor funcţionalităţi şi o prezentare a arhitecturii. Aceasta
este o şedinţă informală, de două ore, la care participă toată echipa.
 Şedinţele retrospective: la finalul fiecărui sprint, echipa analizează
aspectele care au funcţionat bine, precum şi pe cele care au funcţionat mai
puţin bine. În timpul acestei şedinţe de 15–30 de minute, se organizează un
vot de încredere pentru a decide ce îmbunătăţiri trebuie implementate.

Confidential C
Avantaje
 reducerea documentaţiei la minimul cu scopul sporirii productivităţii;
 evitarea „efectului de tunel", adică faptul de a obţine rezultatul abia la
livrarea finală şi de a nu întrezări nimic concret pe durata întregii faze de
dezvoltare;
 compunerea secvenţială a conţinutului sprint-urilor permite efectuarea unei
modificări sau adăugarea unei funcţionalităţi care nu era prevăzută iniţial.
Acesta este principalul aspect care face ca această metodă să fie „agilă“;
 metodă participativă: fiecare membru al echipei este invitat să îşi exprime
părerea şi poate contribui la toate deciziile luate în cadrul proiectului, fiind
astfel mai implicat şi mai motivat;
 facilitarea comunicării: lucrînd în aceeaşi sală de dezvoltare sau fiind
conectată prin intermediul diferitelor mijloace de comunicare, echipa poate
comunica uşor şi poate schimba informaţii despre impedimentele întâlnite în
scopul eliminării cât mai rapide a acestora;
 ameliorarea cooperării: comunicarea zilnică dintre client şi echipa face
posibilă o colaborare mai strânsă între cele două părţi;
 creşterea productivităţii: prin eliminarea anumitor „exigenţe" specifice
metodelor clasice, precum documentaţia;
 timpul de livrare a produsului final se reduce semnificativ.

Confidential C
Riscuri şi soluţii
• Dimensiunea echipei: fiind limitată la 7 -10 persoane, dimensiunea
echipei se poate transforma într-un obstacol dacă se depăşeşte
numărul de membri recomandat. În acest caz, organizarea de
şedinţe devine imposibilă. Soluţia constă în realizarea unui „Scrum
of Scrums“ - împărţirea proiectului în echipe de dimensiuni standard
şi adăugarea unei instanţe superioare care să grupeze
ScrumMasterii fiecărui Scrum;
• Cereri multiple: cererile pot proveni din mai multe surse în cadrul
unui proiect şi pot uneori să fie dificil de gestionat datorită aspectului
lor contradictoriu. Pentru a remedia această problemă, trebuie să se
utilizeze în mod obligatoriu o aplicaţie de gestiune a cererilor;
• Calitatea produsului realizat: cu cât numărul echipelor este mai
mare, cu atât calitatea este mai greu de controlat. Pentru aceasta,
este important să existe o politică de calitate riguroasă şi un plan de
calitate a proiectului. Verificarea frecventă a codului şi introducerea
unor indicatori pentru măsurarea performanţei programatorilor
permit reducerea la minimum a acestui risc.

Confidential C
Organizare Scrum

• Metodologia SCRUM implică intervenţia a trei protagonişti :


• Product owner: responsabilul de produs şi coordonatorul
echipei clientului. El este cel care defineşte şi stabileşte
funcţionalităţile prioritare şi alege data şi conţinutul fiecărui sprint
pe baza volumelor de lucru comunicate de echipă.
• ScrumMaster: acesta facilitează buna desfăşurare a proiectului,
are grijă ca fiecare membru să poată lucra la capacitate maximă
eliminând impedimentele şi protejând echipa de perturbările
exterioare. De asemenea, acordă o atenţie specială respectării
diferitelor faze SCRUM.
• Echipa: fiind de regulă alcătuită din circa 4-10 persoane, echipa
adună la un loc specialiştii necesari în cadrul unui proiect, şi
anume: arhitectul, designerul, programatorul, testerul etc. Echipa
se organizează singură şi rămâne neschimbată pe toată durata
sprintului.

Confidential C
Tabla Scrum

Confidential C
Tabla Scrum în LTIC

Confidential C
Comunicare
Programator&Tester

Confidential C
Tabla LTIC restructurată

Confidential C
Motivare Scrum

Confidential C
Restricţii şi recomandări
pentru tabla Scrum
 Cît mai puţine sarcini mici în Sprint per persoană cu
atît mai bine;
 Modificaţi tabla Scrum conform necesităţilor echipei
şi a proiectului;
 Sarcini curente în realizare maxim 2;
 Numărul de sarcini plasate pe tabla trebuie să fie
realizate la finisarea Sprint-ului;
 Nu se acceptă sarcini noi în Sprint-ul care este în
proces de realizare.
 Soluţie: Înlocuirea sarcinilor;

Confidential C
Sprint Software

Confidential C
Cui se adresează acest tip de
organizare?

 Acest tip de organizare poate fi utilizat în majoritatea


proiectelor;
 Metodologia Agile – SCRUM este destinată în special
proiectelor care nu au un cadru bine conturat;
 E nevoie o echipă cu iniţiativă care cuprinde oameni
cărora le place să experimenteze, să schimbe şi să se
adapteze cerinţelor;
 Echipe care stiu sa se organizeze;

Confidential C
Este IDSI o echipa Agile-
Scrum?

Confidential C
Este IDSI o echipa Agile-
Scrum?
 Numărul foarte mare de studenţi (70%) cu un orar de lucru part-
time;
 Cele 4 tipuri de şedinţe Scrum nu pot fi organizate;
 Categorii de vîrstă şi mod de percepere diferit a procesului de lucru;
 Nu toţi membrii echipei vor să fie Agile;
 Dimensiunea echipei este mare şi nu se regasesc în ea posturile
necesare unei echipe Scrum;
 Numărul mare de proiecte la mentenanţă;
 Fiecare membru al echipei este implicat în mai mult de 1 proiect în
Sprint;
 Nu pot fi planificate şi estimate corect sarcinile pentru Sprint;
 Sarcini neplanificate se soluţionează în timpul Sprint-ului;
 Nu este posibil de estimat corect timpul la sarcini de către echipă;
 Nu se face livrarea proiectului la finisarea fiecărui Sprint;
 etc

Confidential C
Soluţia?

Confidential C
Link-uri utile
 http://www.agilemoldova.com/
 http://agilemanifesto.org/

Confidential C
Întrebări ?

Confidential C