Sunteți pe pagina 1din 10

Universitatea din Oradea

Facultatea de Inginerie Manageriala si Tehnologica


Specializarea:STAIA ,anul ll

Referat
Strategii si politici de service
Autorizarea statiei ITP
Autorizarea unei statii ITP

-operatorilor economici care efectuează inspecţii tehnice periodice – RNTR 1, în principal,


prin desfăşurarea următoarelor activităţi:
Informarea solicitanţilor de certificare şi/sau autorizare privind procesul de certificare şi/sau
autorizare;
Primirea cererilor de certificare şi/sau autorizare;
Primirea documentaţiei pentru certificarea şi/sau autorizarea operatorilor economici;
Analiza documentaţiei tehnice;
Elaborarea planului de audit;
Efectuarea auditului la sediul operatorului economic;
Evaluarea rezultatelor procesului de certificare şi/sau autorizare;
Acordarea sau nu a certificării şi/sau autorizării;
Redactarea documentelor de certificare şi/sau autorizare;
Supravegherea periodică a operatorilor certificaţi şi/sau autorizaţi prin efectuarea de audituri
la sediul acestora;
Publicarea şi actualizarea următoarelor documente:
– Lista operatorilor economici certificaţi;
– Lista atelierelor service autorizate;
– Lista operatorilor economici autorizaţi pentru modificări constructive şi reconstrucţie a
vehiculelor rutiere;
– Lista operatorilor economici care montează şi verifică instalaţii de alimentare cu GPL;

– Lista operatorilor autorizaţi pentru montarea, repararea şi verificarea tahografelor şi


limitatoarelor de viteză.
Documentatie necesara pentru autorizarea statie ITP
Organigrama Statiei ITP

Administrator

Inspector ITP Personal auxiliar


Schita statie ITP

Latime canal 0.8m


Inaltime cana 1.65m
Investitii:
Constructie hala- 163,737 lei
Dotari statie -50,000 lei
Stand frana cu tester -53,582lei
Analizor gaze+opacimetru-20,899lei
Total investitie 288,214lei =Aproximativ 62000 euro