Sunteți pe pagina 1din 11

DELTA DUNARII

este cel mai nou pamant romanesc format prin depunerea


aluviunilor (nisip, mâl) aduse de Dunăre.
Delta Dunării este darul suprem pe care „frumoasa Dunăre
albastră îl face uscatului înainte de a-şi contopi apele sale, cu acelea
ale Mării Negre”.
Delta Dunarii este cea mai reprezentativă delta din Europa şi una dintre
cele mai complexe din lume.
În 1990 UNESCO a declarat Delta Dunării ca Rezervaţie a Biosferei;
Caleidoscop al unor peisaje mereu inedite, paradisul păsărilor şi
trestiilor, al puzderiilor de peşti - Delta Dunării este o regiune de mare
frumuseţe turistică şi de un real interes ştiinţific. Rezervaţia Biosferei Delta
Dunarii se afla pe locul 5 între zonele umede ale Terrei şi pe locul 2 în Europa,
dar ca importanţă ecologică este a 3-a din lume.
Un paradis natural se întinde la varsarea Dunarii în Marea
Neagra, acolo unde fluviul îsi încheie calatoria de 2 860 km.Secole de-a
randul, suprafata Deltei s-a extins datorita malului adus de fluviu,
formandu-se astfel o retea de canale, de lacuri, de insule acoperite cu
stuf, de paduri tropicale, de pasuni si de dune de nisip care acum
acopera o suprafata de aproape 5 640 km2, din care 3446 km2 se
gasesc pe teritoriul Romaniei
Toată Delta e un ţinut pe care nu-l poţi numi nici uscat, nici
apă…Suprafaţa grindurilor e mult mai mică decât a apelor…şi totuşi ,
când o străbaţi, nu vezi atât de multă apă.”
Aşezare: în partea de est a ţării , la vărsarea Dunării în Marea Neagră;
Este limitată la N , dincolo de braţul Chilia ,de Câmpia Bugeacului , la S şi S-V de Podişul
Dobrogei, iar la E de Marea Neagră.

Caracteristici: - este cea mai joasă şi mai nouă regiune de câmpie din ţara noastră;
- s-a format dintr-un golf maritim prin aluviunile ( nisip , mâl) aduse de Dunăre şi pe care
aceasta le-a depus de-a lungul vremii;
- este formată din trei braţe : Chilia în nord , Sulina ,în mijloc şi Sfântu Gheorghe în sud.
- in prezent Delta se află într-un proces de aluvionare în dreptul braţelor Chilia şi Sfântu
Gheorghe
- suprafaţa Deltei este de 4.340 km pătraţi.

Braţele Deltei:
Braţul Chilia = este cel mai recent format braţ al Dunării , are lungimea cea mai mare
( 120 km) şi debitul cel mai mare ; la vărsarea în mare se creează în prezent o deltă
secundară care avansează în mare cu câţiva zeci de metri pe an;
Braţul Sulina = este cel mai scurt (64 km ), aproape drept ;
Braţul Sfântu Gheorghe = (108 km) este cel mai vechi, are foarte multe meandre ;

Relieful Deltei:
- cuprinde terenuri joase şi terenuri înalte;
- trei sferturi din suprafaţa Deltei este situată la altitudini mai mari de 0 m , iar un sfert
sub nivelul de 0 m;
- terenurile joase cuprind : mlaştini, lacuri , gârle , canale ;
- terenurile înalte se numesc grinduri; sunt neinundabile; aici se află sate sau păduri.
Cele mai cunoscute grinduri sunt: Chilia , Letea şi Caraorman.
În interiorul Deltei se găsesc peste 32 de tipuri de ecosisteme dintre care cele mai
importante sunt:
* ecosistemul apelor curgătoare: braţele Dunării, canale şi gârle;
* ecosistemul apelor stagnante: lacurile, canale împotmolite şi unele gârle;
* ecosistemul suprafeţelor mlăştinoase şi inundabile (al stufăriilor si plaurului);
* ecosistemul grindurilor: grinduri marine si grinduri fluviale
* incinte amenajate pentru culturi agricole, plantatii silvice si crescatorii piscicole

Stufărişurile înconjoară lacurile pe care cu timpul le invadează;


Un loc aparte în ecosistem îl ocupă formaţiunea de PLAUR, care este un
amestec de rădăcini, de stuf, ierburi, resturi organice şi sol, de obicei plutitor.
Alãturi de stuf întâlnim rogozul, menta, feriga de apã, cucuta de apã, troscotul,
salcia piticã, precum si plantele agăţătoare.
Pe plaur trăiesc porcul mistret, câinele enot, bizamul, lutra, nurca, vulpea.
“…Se pare că nu există în Europa un colţ mai cercetat de păsări .Aici e o
răspântie a păsărilor călătoare ,care se opresc la o gustare cât mai prelungită de peşte.”
Delta Dunarii supranumita si "Paradisul Pasarilor" este vizitata de peste 300 de
specii de pasari, dintre care 70 sunt din afara Europei (China, India, Egipt, etc). 176 de
specii sunt clocitoare, 103 neclocitoare; dintre clocitoare 44 sunt sedentare si 133
migratoare; cele neclocitoare sunt oaspeti de iarna si de trecere primavara si toamna.
10 specii sunt ocrotite de lege, unele fiind cunoscute ca "monumente ale
naturii", deoarece sunt pe cale de disparitie.
Pasarile ocrotite se pot grupa in 2 clase dupa culoarea penajul:

albe : pelicanul comun si cret, lopatarul, egreta mare si mica, lebada muta si cantatoare;

policrome : piciorongul, ciocintors, califarul alb, califarul rosu, vulturul codalb.


Ştiaţi că...
~Delta Dunării este unica deltă din lume
declarată rezervaţie a biosferei;
~Ca mărime, este a treia deltă din Europa;
~Delta Dunării este una dintre cele mai mari
zone de ţinuturi umede din lume;
~În Rezervaţia Biosferei Delta Dunării trăiesc
peste 350 de specii de păsări protejate;
~În Delta Dunării trăieşte cea mai mare parte a
populaţiei europene de pelicani;
~Delta Dunării reprezintă cea mai mare zonă de
stufărişuri compacte de pe Pământ;
~Pădurea Letea este cea mai veche rezervaţie
naturală declarată, din România;
~Peste jumătate dintre speciile de păsări din
Rezervaţia Munţii Măcinului sunt ,,rare’’ sau pe
cale de dispariţie. Printre acestea se numără:
uliul cu picioare scurte, uliul păsărar, şoimul
dunărean, ciocănitoarea de munte,
dumbrăveanca, şorecarul comun, şorecarul
mare;
~ Marin Sorescu a scris o fabul hazlie despre
delta si despre ispravile vietatilor de acolo;
~ Este numita “Paradisul pasarilor” si “tara
apelor”
• Nufarul galben, de o importanţă
excepţională pentru depunerea icrelor
animalelor acvatice. Stomatele sunt pe
suprafaţa lucie a frunzelor polenizarea o
asigură insectele, fructul se coace în adânc
iar seminţele plutesc. Seminţele nuferilor
sunt agreate de păsări.

• Pădurile din Deltă (Letea şi Caraorman )


au o înfăţişare deosebită.Sunt formate
mai ales din plop alb ,frasin şi sunt bogate
în liane :iedera ,curpenul ,viţa de vie
sălbatică...plante care contribuie la aspectul
de pădure tropicală.

• Pe braţele Dunării intră din mare scrumbiile


şi sturionii ,de la care se obţin vestitele icre
negre.Aceşti peşti valoroşi se adaugă la
cele 60 de specii care trăiesc în apele
Dunării,printre care se numără şi crapul ,
plătica ,linul ,somnul ,şalăul…
Importanta Deltei Dunarii
• Pescuit: reprezinta o constanta a
activitatii umane din regiune,
participand cu ¾ din productia interna
de peste.
• Turism: reprezintă un obiectiv de mare
atracţie prin prezenţa în cadrul ei a
unei variate vegetaţii şi faune.
• Economie:-din stuful recoltat se
produc fire pentru ţesături, hârtie şi
carton.
• -din salcie şi plop se produc la Brăila
plăci aglomerate
• -România este un mare exportator de
icre negre produse de sturionii din
deltă
• Populaţia Deltei este grupată în 15
localităţi rurale şi două oraşe : Tulcea
şi Sulina.