Sunteți pe pagina 1din 13

INTRODUCERE IN

IMAGISTICA DENTARA
Metode radio-imagistice

• IMAGISTICA CU RAZE X
• Radiografia standard (analog + digitala)
• Tomografia computerizata – Dental CT
• Cone Beam CT – CB CT

• IMAGISTICA PRIN REZONANTA MAGNETICA


- Rol limitat, in special in studiul articulatiei
temporo-mandibulare
IMAGISTICA CU RAZE X
- radiatia electromagnetica -
Radiaţia electromagnetică – formă de transport a
energiei; ( undă transversală, în care câmpurile
electric şi magnetic oscilează perpendicular pe
direcţia de propagare a undei);
Este caracterizată prin:
– lungimea de undă (λ) – distanţa dintre două unde succesive (măsurată
în metri);
– Amplitudinea – intensitatea, - înălţimea undei;
– Frecvenţa (f) – numărul de oscilaţii în unitatea de timp; se măsoară în
hertz-i (Hz);
– Viteza c = f x λ (m/s); viteza de deplasare a radiaţiei electromagnetice
este de 3x108 m/s (viteza luminii în vid);
PRODUCEREA RAZELOR X
- Aparatul Roentgen -

 Monoblocul
conţine:
 tubul radiogen,
 transformatorul de
înaltă tensiune,
 transformatorul de
joasă tensiune.
IMAGISTICA CU RAZE X
- principiu general -
• Fasciculul de raze X (fascicul incident) – trece prin regiunea anatomică de
examinat, este absorbit diferenţiat în funcţie de compoziţia chimică a structurilor
(numărul atomic Z al atomilor componenţi), densitate (ρ), grosime (d)
• La ieşirea din pacient, fasciculul de radiaţii (emergent) este atenuat energetic,
neomogenitatea sa exprimând diferenţele de absorbţie ale organelor/ţesuturilor
străbătute;

• Fasciculul emergent întâlneşte apoi suportul (film radiologic, ecran fluorescent,


detectori) care transformă – pe baza efectelor ionizat şi fotochimic - informaţia
latentă transportată de fotonii X în imagine structurată, utilă.
PROPRIETATILE RAZELOR X
• Intensitatea – scade cu pătratul distanţei;
• Penetrabilitatea – exprimă calitatea radiaţiei; este dependentă
de lungimea de undă (funcţie de diferenţa de potenţial aplicată
tubului – cu cât mai mare cu atât raze mai “dure”, lungime de
undă mică);
• Atenuarea – diminuarea intensităţii radiaţiei ce străbate un
corp material prin absorbţie şi difuziune (împrăştiere);
• Absorbţia – cantitatea de radiaţii “sustrasă” radiaţiei incidente:
absorbţia=Z4xλ3xρxd
• Efectul de luminiscenţă – emisia unei radiaţii optic vizibile
albastru-verde de către unele materiale când sunt expuse la
raze X (foliile întăritoare, ecranul fluoroscopic);
• Efectul fotochimic – utilizat în radiografie.
IMAGISTICA CU RAZE X
- legile formării imaginii radiologice -

 legea proiecţiei conice


 legea incidenţelor tangenţiale
 efectul de sumaţie
 paralaxa
Caracteristicile filmelor radiologice
dentare
Filmul radiologic dentar are unele caracteristici
particulare privind:
dimensiunile,
densitatea,
sensibilitatea,
contrastul
definiţia filmului.
IMAGISTICA CU RAZE X
- radiografia -
– Radiografia digitală
• Imaginea obţinută este digitală;
• Suportul pentru imagine este o placă cu diode
fotosensibile acoperite de un material scintilator, incluse
într-o peliculă fină de silicon, fiecare din acestea fiind
răspunzătoare pentru un pixel din imaginea afişată pe
monitorul computerului (direct digital radiography –
dDR);
– imaginea radiologică digitală este afişată pe monitorul
computerului; aceasta poate fi salvată pe HDD, CD-R/RW, MOD
sau printată pe diverse dispozitive hardcopy;
TOMOGRAFIA COMPUTERIZATĂ

• Computer tomografia (CT) este o tehnică imagistică care generează


imagini secţionale în plan axial prin baleierea unui fascicul de raze X
în jurul corpului de examinat;
• CT se bazează pe determinarea coeficienţilor de atenuare (absorbţie)
liniară în ţesuturi – densitate – a unui fascicul de raze X ce străbate
corpul, imaginea CT fiind astfel o “hartă” a distribuţiei densităţilor
tisulare în volumul secţiunii examinate;
– Un fascicul colimat (îngust) de raze X străbate corpul pacientului iar
intensitatea fasciculului emergent este măsurată de către o coroană de
detectori, dispuşi diametral opus faţă de tubul de raze X;
– pentru o poziţie dată a tubului radiogen valoarea măsurată a intensităţii
fasciculului emergent se numeşte proiecţie;
– imaginea obiectului din fascicul este RECONSTRUITĂ de computer prin
analiza matematică a multiplelor sale proiecţii.
IMAGISTICA CU RAZE X
- computer tomografia -

• CT este o metodă imagistică secţională; secţiunile se


realizează în plan axial, grosimea lor fiind de 1-10 mm;
• CT a eliminat sumaţia planurilor;
• CT lucrează cu noţiunea de densitate, derivată din
coeficientul de atenuare;
• Unitatea de măsură a densităţii este denumită Unitate
Hounsfield (UH), după numele iniţiatorului metodei; prin
convenţie apa are densitatea de 0 UH, aerul de – 1000
UH, osul +1000 UH.
Ce este CBCT?

-Tehnologie similara cu
CT-ul
-Foloseste un fascicul
conic de raze X
-Detectorul este plat
-Achizitie in volum
Cncluzii CB CT
CBCT mai putin radiant decat CT
CBCT imagini si informatii superioare celor panoramice
clasice
Mai practic decat CT