Sunteți pe pagina 1din 25

ÎNVIEREA DOMNULUI

„Hristos a înviat din morți, cu moartea


pe moarte călcând si celor din
morminte viată dăruindu-le!”

PROF. BURCEA ADRIAN MARIN


SCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 GĂISENI
DUMINICA FLORIILOR SAU A INTRĂRII
DOMNULUI ÎN IERUSALIM
 Hristos a fost intampinat cu ramuri
de copaci (finic) și flori, iar oamenii
aruncau înaintea lui haine.
 Hristos a intrat călare pe un asin,
precum odinioară regele David
când a cucerit cetatea Ierusalim
Orasul Iersualim
Astăzi, în duminica Floriilor, mergem
la biserică cu ramuri de salcie
În Joia Mare au loc mai multe evenimente
importante pentru mântuirea noastră
La Cina cea de Taină
Hristos a binecuvântat
pâinea și vinul și le-a dat
sfinților Apostoli.
Astăzi avem în Biserică Sf. Taină a
Împărtăsaniei
După Cina cea de Taină Hristos merge
să se roage în Gradina Ghetsiamni
 După rugăciune
Hristos a fost
înconjurat de
soldații aduși de
către Iuda, unul
dintre cei 12
Apostoli
Apoi Hristos a fost dus la judectă. Prima dată înaintea
arhiereilor Anna și Caiafa, apoi în fața guvernatorului
roman Ponțiu Pilat
În timpul rugăciunii
sudoarea Domnului s-a
transformat în sânge.
Pănă să fie răstignit Hristos a fost lovit, biciut, jignit, iar
pe cap i s-a pus o cunună de spini. La final a fost
obligat să-și ducă crucea pe dealul Golgota.
Hristos a fost răstignit în ziua de Vineri.
Alături de El au mai
rămas doar Sf.
Fecioară Maria și
Apostolul Ioan.
 Domnul Hristos a murit și a fost
coborât de pe cruce Vineri seara.
Cel care a cerut Trupul Domnului
de la guvernatorul roman a fost
Iosif din Aritmateea, cel care l-a
îngropat într-un mormânt nou.
 În ziua de Vineri creștinii vin la
Biserică pentru „a se da pe sub
masă”, adică pe sub sfântul Epitaf,
o pânză care are pictată punerea
în mormânt a Domnului. Pe masă
se mai află și Sf. Cruce și sf.
Evanghelie.
 Seara se cântă la biserică slujba
deniei Prohodului, adică a
îngropării Domnului Iisus Hristos.
Hristos a fost așezat într-un mormânt nou păzit
de către soldații veniți la cererea preoților evrei.
Duminică, în timpul nopții, Hristos a
înviat a treia zi din morți.
Astăzi pe locul mormântului este construită o
bisericuță cuprinsă la rândul ei într-o biserică mai
mare.
HRISTOS A ÎNVIAT!