Sunteți pe pagina 1din 19

Ciematica punctului material

Mişcare. Repaus
 Un corp este în mişcare faţă de un alt corp dacă poziţia lui faţă de acesta
se schimbă în timp.
 Un corp este în repaus faţă de un alt corp dacă poziţia lui faţă de acesta
nu se schimbă în timp.
 Corp de referinţă este corpul la care se raportează mişcarea altor
corpuri.
Exemple :
 Copiii sunt în repaus faţă de ghid.
 Maşina este în mişcare faţă de ghid.
 Copii sunt în repaus unul faţă de altul.
 Şoferul este în repaus faţă de maşină.
Mobil.Traiectorie
 Mobil este un corp ale carui dimensiuni pot fi
neglijate în problema studiată.
 O masina se deplasează pe şosea.
 Un avion zboară pe cer.

 Traiectoria este curba


 descrisă de un mobil în
 mişcarea sa.
 Exemplu de traiectorie:
Mişcarea rectilinie uniformă
Mişcarea rectilinie uniformă
este mişcarea în care:
 traiectoria este o dreaptă
 viteza este constantă.
Exemple :mişcarea liftului
între etaje,mişcarea unui
automobil cu viteză
constantă,căderea unui
paraşutist.
Exerciţiu:
Câţi metri parcurge un corp
care are viteza de 5m/s
în două secunde?
Legea de mişcare
 d=v·t
 Se alege axa ox dealungul traiectoriei.
 d=x(t)-x 0

x(t)=x0+v•t
x

x 20
o x0 x(t)
Graficul mişcării 15
t(s) 10
2 3 4 5 6 7 8 9 10
x(m) 5 9 13 17 21 25 29 33 37 5

Graficul mişcării rectilinii uniforme este o dreaptă. 0 t


1 2 3 4
Mişcarea rectilinie uniform variată
Mişcarea rectilinie uniform
variată este mişcarea
în care :
 traiectoria este o
dreaptă
 acceleraţia corpului
este constantă.
Exemple: căderea unui
corp, pornirea de pe
loc, oprirea unui corp
datorită frecării.
Legea vitezei
În mişcarea rectilinie uniform variată Graficul vitezei
acceleraţia este constantă şi are expresia:
v t(s)
a ! 0 1 2 3 4 5 6 7 8
t v(m/s)
=> v  a  t ! 5 7 9 11 13 15 17 19 21

v  v0  a(t  t0 ) !
v
v  v0  a(t  t0 ) !
Dacă t0  0 20

15

=> v  v0  a  t ! 10
5
Expresia de mai sus reprezintă legea
de variaţie a vitezei în mişcarea t
rectilinie uniform variată.
Graficul vitezei este o dreaptă.
Legea de mişcare
Pentru a deduce legea de Dacă t0  0
mişcare pornim de la definiţia
vitezei medii: Ecuaţia devine:

x t
vm  ! x  (v  v0 )
2
!
t
Se poate arăta că în mişcarea
t
x  (v0  a  t )   v0 
t !
uniform accelerată viteza 2 2
medie este media aritmetică a
vitezelor:
t t
x  x0  v0   a  t   v0 
2 2
t
2
!
v  v0
vm  ! t
x  x0  2  v0   a  t 
t
!
2 2 2
Egalând expresiile obţinem:
Legea de mişcare este:
 x v  v0

t 2 ! x  x0  v0  t  a 
t2 !
2
t
=> x  (v  v0 ) 2 ! ecuţie de gradul II în t.
Graficul mişcării
x(t)=x0+v0 •t+a •t 2

o x0 x(t) x 20

15
t(s)
0 1 2 3 4 5 6 7 8
10
x(m) 0 2 8 15 24 35 48 63 80
5

Graficul mişcării este o parabolă. 0 t


1 2 3 4
Cazuri:

v>0
v Mişcare accelerată
a>0
o a x

a v v>0
Mişcare încetinită
o a<0
x
v<0
v Mişcare încetinită
a>0
o a x

v<0
v Mişcare accelerată
a<0
o a
x
Exerciţiu
 Un mobil are următoarea lege de mişcare:

t2
x  1 2 t  2 
2
a) Determinaţi poziţia iniţială,viteza iniţială şi acceleraţia corpului;
b) Scrieţi legea vitezei pentru această situaţie;
c) În ce moment corpul va fi la distanţa de 9m faţă de origine?
d) Reprezentaţi grafic mişcarea corpului.
Formula lui Galilei:
 Mişcarea rectilinie uniformă a
unui corp est guvernată de v v0
2
1 v 2  2vv0  v0
2
următoarele legi: d  v0   
a a 2 a
t2 (1) 2da  2v0 v  2v02  v 2  2vv0  v0
2
x  x0  v0  t  a 
2
2da  v 2  v0
2
v  v0
v  v0  a  t => t (2)
a Rezultă
Se înlocuieşte relaţia (2) în
relaţia (1) şi se obţine: 2 2
v = v0+ 2 •a• d
v  v0 a (v  v0 ) 2
x  x0  v0   Relaţie cunoscută sub denumirea
a 2 a2
de formula lui Galilei.
Exerciţiu:
Ce viteză a avut un automobil dacă
m distanţa de frânare a fost 50m,
iar acceleraţia a fost de 10,89 2 ?
s
Mişcarea circlară uniformă
Mişcarea circlară uniformă este
mişcarea în care:
 Traiectoria este un cerc
 Viteza corpului este constantă
în modul. Exemple: rotaţia uniformă a roţilor dinţate
mişcarea Pământului în jurul Soarelui,
rotirea roţii de la bicicletă,Rotrea acului de
v ceas,etc.
R

0
Mărimi specifice mişcării de rotaţie
 Un radian este unghiul la
centru ce subîntinde un arc 
de lungime egală cu raza [ ]SI  rad
cercului.

 Viteza unghiulară ω - este  [ ]SI rad


unghiul la centru parcurs în  ; [ ]SI  
unitatea de timp. t [t ]SI s

 Perioada T- este durata unei t [t ]SI


T ; [T ]si  s
rotaţii complete. N N
 Frecvenţa ν-este numărul de
rotaţii efectuate în unitatea N [ ]  N  s 1  Hz
 ;
[t ]SI
SI
de timp. t
Legea de mişcare


t
acp      t
v
   0    (t  t0 )
R
O
Daca
t0  0
   0    t
   0  t
 Relaţii între mărimi 2 v2
caracteristice mişcării
circulare unuiforme:
 v R acp 
T R
Exerciţiu
Un corp face o rotaţie completă în timp de 4 secunde.Raza
traiectoriei este de 2m.Determinaţi:
 perioada,
 frecvenţa,
 viteza unghiulară,
 în cât timp efectuează 5 rotaţii complete,
 Viteza liniară,
 Acceleraţia centripetă.
Clasificarea mişcărilor punctului
material

rectilinie uniformă -traiectoria este dreaptă


şi v=const.

rectilinie uniform variată -traiectoria este o dreaptă


Mişcare şi a=const.

circulară uniformă -traiectoria este un cerc


şi ω=const.

alte tipuri de mişcări


Despre
 Material:
Prezentarea poate fi folosită pentru predarea paragrafului
“cinematica punctului material” utilizând smart-board
sau un laptop şi un proiector .
 Autor:
Prof. Bărăneanu Iulia
Grup Şcolar “J. G. Tajovsky”,Nădlac.