Sunteți pe pagina 1din 19

FUNDAȚIA COPIII NOȘTRI

Programul Național
de Educație a Părinților

Educația părinților – o cale de


îmbunătățire a situației copilului în familie
Familia

 Familia este, in contextul socio-economic actual, o


valoare care trebuie protejata pentru mentinerea
stabilitatii si coeziunii sociale, pentru promovarea
unui mediu sanatos atat de dezvoltare cat si de
educatie a copilului.
Perspectiva sociala
Accelerarea transformarilor sociale, care includ:

 emanciparea femeii,
 diminuarea claritatii rolurilor parentale
 modificarea statutului copilului precum si
 transformarile pe care le sufera familia
duc la disfunctii din ce in ce mai importante in
dinamica unei dezvoltari armonioase a copilului.

Familia are in mod evident nevoie de sprijin.


Perspectiva parintelui

 Parinti nascuti într-o lume aproape imobila, cu un


anumit set de valori,
 Copii nascuti într-o lume in continua miscare, cu
valori complet diferite.
 Nu mai stiu cum sa rezolve situatiile conflictuale din
familie, cum sa depaseasca barierele de
comunicare.
 Se face simtita nevoia de reînnoire a cunostintelor,
deprinderilor si valorilor la care parintii pot apela
pentru a putea mentine o buna comunicare cu
copilul.
 Educatia parentala poate fi raspunsul pentru multe
dintre aceste probleme
Educatia parentala

 Fundatia Copiii Nostri a incercat sa corecteze lipsa abilitatilor


parentale moderne si neglijarea drepturilor copilului in familia
romaneasca prin derularea unui program de educatie parentala
care se adreseaza parintilor care au copii intre 3 si 12 ani.

 PNEP isi propune pregatirea cadrelor didactice din invatamantul


prescolar si primar si abilitarea acestora sa organizeze lectii cu
parintii in gradinite, scoli primare si centre comunitare.

 Cadrele didactice primesc astfel competente sporite, iar scoala


capata o misiune suplimentara
Obiectivele programului

 Promovarea unor schimbari in mentalitatea traditionala


romaneasca referitor la pozitia copilului in familie

 Constientizarea parintilor asupra rolului lor activ si pro-activ


in educatia copilului

 Dezvoltarea unor atitudini stimulative si de sprijin fata de


parinti in randul personalului didactic

 Crearea unui sistem unitar, corelat si complex de educatie a


parintilor pe plan national, integrat in stategia generala de
restructurare a educatiei copilului in Romania.
Metodologie

 Baza teoretica a programului o constituie


metoda “Educati Asa” initiata de Netherlands
Institute for Care and Welfare din Utrecht, Olanda.
 Principii:
 Constientizarea si implicarea parintilor
 Dezvoltarea unor relatii de comunicare corecte in
familie
 Prevenirea unor probleme ulterioare si a unor
disfunctii in educatia copilului
Strategia si modul de implementare
 Formare de personal: (cadre didactice,
asistenti sociali. psihologi)
 Formatori de formatori – in fiecare judet
 Instructori de parinti
 Organizarea de lectii cu parintii: cadre
didactice constituite in echipe de instructori de
parinti organizeaza cursuri pentru parintii
copiilor din gradinite si din comunitate, pe
baza metodei “Educati Asa”
Evolutie si rezultate obtinute
Evolutia numarului de formatori de formatori
795
800 678 730
656
665 667 649 670
700

600
421
500
333
400
232
300

200 91
100

0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Numarul de formatori de formatori a crescut constant pana in 2005


prin includerea a noi judete
Perioada 2006-2009 se caracterizeaza printr-o usoara diminuare (in
acest interval nu au fost formati formatori noi).
Evolutie si rezultate obtinute

Evolutia numarului de instructori pentru parinti

14000
12529
11,902
12000
11,390
10,726
9,884
10000 8,830
7,510
8000

6000 4,857
3,805
2347
4000
1101
2000 506

0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Urmând strategia proiectului, bazata pe o schema piramidala, numărul de


instructori de părinţi a crescut in decursul proiectului de peste 20 de ori,
depasind in anul 2009 nivelul de 10.000 instructori de parinti la nivel
national
Cadre didactice care folosesc materialele auxiliare ale metodei “Educați
Așa!” in cadrul unui curs de formare de instructori de parinti
Evolutie si rezultate obtinute

Ca reflectare a preocupării inspectoratelor şcolare de a extinde Programul


Naţional de Educaţie Parentala, numărul grădiniţelor incluse in proiect a
marcat, de asemenea, o creştere accentuata. In fiecare grădiniţa au fost
formate cel puţin doua educatoare ca instructori de părinţi.
Evolutie si rezultate obtinute

In unele judeţe Programul a fost extins si in scoli primare, mai ales in


mediul rural, acolo unde grădiniţa si şcoala primara funcţionează
împreuna. In ceea ce priveşte locul de desfăşurare a lecţiilor pentru părinţi
grădiniţele deţin cca 89 % din total, şcolile primare 10%, iar centrele
comunitare aproximativ 1% din ansamblul locaţiilor.
Evolutie si rezultate obtinute

Cea mai spectaculoasa creştere a fost înregistrata de numărul


părinţilor care au participat la lecţiile „Educaţi Aşa”, respectiv de la
2400 in anul 2001 la peste 100.000 in prezent.
Evolutie si rezultate obtinute
Detaliu privind componenta grupurilor de parinti

Bunici Alte persoane


5% 1%
Tati
8%

Mame
86%

Mamele reprezintă peste 86% din totalul participanţilor la lecţiile pentru


părinţi, tatii doar 8 % (adică de zece ori mai putini decât mamele), iar
bunicii circa 5 % din participanţi.
Programul Naţional de Educaţie Parentala este un bun exemplu
de aplicare incluziva si nediscriminatorie

•Analiza se bazează pe declaraţiile


Structura etnica a grupurilor de parinti participanti la lectii
părinţilor privind etnia careia ii apartin.
Ca urmare, ponderea părinţilor de
etnie roma apare mai mica decât in
realitate (doar cca 2.5%).
Germani
Rromi 0.43%
2.49%

Maghiari
Alte nationalitati
0.36% •Avand in vedere dezvoltarea
10.88%
importanta pe care proiectul a
înregistrat-o in judeţele Harghita,
Covasna si Mureş, ponderea părinţilor
maghiari este de peste 10%. In aceste
judeţe inspectoratele şcolare au
tradus in limba maghiara (cu acordul
Fundaţiei Copiii Noştri) manualele si
kit-ul de materiale, pentru ca si părinţii
Romani
85.84% maghiari să aibă acces la lecţiile
pentru părinţi.
Sustenabilitatea proiectului

 Incepand din anul 2005 proiectul a fost


preluat de Ministerul Educatiei, Cercetarii,
Tineretului si Sportului si a fost generalizat, la
nivel national cu ajutorul Inspectoratelor
Scolare Judetene.
 Educatia parintilor reprezinta un obiectiv
prioritar in strategia guvernamentala.
 Fundatia Copiii Nostri continua sa
monitorizeze implementarea proiectului si sa
administreze baza de date a programului
Fundația Copiii Noştri

Fundatia Copiii Nostri a aderat in 2004 la Federatia Internationala


pentru Educatie Parentala, este membru al retelei europene
“EUROPARENT - Parenting in Europe the 21st Century” si al
retelei SIPI Net (Social Information, Partnership and Innovation
Network).
Str. Ing. Zablovschi, Nr. 61, Sector 1,
București, Romania,
Tel / Fax: +4021 224 07 86,
e-mail: fcn_ro@clicknet.ro
www.fcn.org.ro