Sunteți pe pagina 1din 8

 Dreptul de a fi egali, indiferent de rasă, sex, limbă,

religie, opinie politică.


 Dreptul la viaţă.
 Dreptul la un nume, o cetăţenie, o familie.
 Dreptul de a se exprima liber.
 Dreptul de a i se respecta libertatea de gândire.
 Dreptul la libertatea de asociere paşnică.
 Dreptul la informare culturală.
 Dreptul de a beneficia de serviciile instituţiilor de
îngrijire a copilului.
 Dreptul de a fi protejat împotriva violenţei.
 Dreptul de a se bucura de o viaţă decentă în cazul în
care suferă de un handicap mintal sau fizic.
 Dreptul la educaţie, învăţământul primar fiind
obligatoriu şi gratuit.
 Dreptul la odihnă şi timp liber, de a se juca şi de a
practica activităţi recreative proprii vârstei… ş.a.
DREPTURI ÎNDATORIRI
 să participe la cursuri;  să frecventeze cu regularitate
cursurile;
 să folosească baza
 să nu întârzie la orele de curs;
materială a şcolii;
 să prezinte carnetul de elev
 să beneficieze de burse; când i se cere;
 să beneficieze de tarif  să înveţe temeinic şi
redus la mijloacele de perseverent;
transport în comun, la  să se comporte civilizat în
filme, la teatru; familie, pe stradă, la şcoală, în
societate;
 să meargă în tabere,  să respecte normele de
excursii, drumeţii, etc protecţia muncii.
STATUL ŞI LEGILE ŢĂRII

UNIUNEA EUROPEANĂ

ORGANIZAŢIA NAŢIUNILOR UNITE

UNICEF

ONG-uri
„Florile văilor sunt
copiii pe care îi
plămădesc înclinarea
soarelui şi pasiunea
naturii. Copiii
oamenilor sunt flori
pe care le plămădesc
dragostea şi
afecţiunea.”
DJUBRAN, „Aripi frânte”